10:03:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-10 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-02-24 09:30:00

UPPSALA, SVERIGE – LIDDS meddelade den 22 februari 2022 att bolaget ingått ett konvertibellåneavtal med Nice & Green, en schweizisk specialistinvesterare, och bolaget vill härmed göra ett förtydligande angående avtalet och LIDDS finansiella ställning.

Avtalet ger LIDDS möjlighet, men ingen skyldighet att använda finansieringen och LIDDS har inte beslutat när eller om bolaget ska utnyttja en tranch av finansieringen. Som framgår av gårdagens bokslutskommuniké hade LIDDS en kassaposition vid utgången av 2021 om 34 MSEK, och det föreligger därför inget kortsiktigt behov av att utnyttja finansieringen. Avtalet ger LIDDS betydande flexibilitet under 18 månader, särskilt i tider då börsutvecklingen är svag och alternativa lösningar kan vara utmanande, dyra och ta lång tid att genomföra.

LIDDS har flera läkemedelsprojekt i klinisk och preklinisk utveckling. LIDDS primära mål är att säkra partnerskap och licensavtal baserade på NanoZolid®-teknologin. Detta skulle kunna innebära betydande finansiering genom både FoU-finansiering och förskotts- och milstolpsbetalningar samt långsiktiga royaltyintäkter. Bolagets mål är också att flytta från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaqs huvudlista, med förväntan om att detta kommer att skapa bättre möjligheter att attrahera institutionella investerare.

LIDDS ledning kommer att fortsätta arbeta för att skapa partnerskap och säkra finansieringsalternativ, med bolagets och aktieägarnas bästa i åtanke.

För ytterligare information kontakta

Nina Herne, VD
Tel: +46 (0)70 714 74 57,
E-post: nina.herne@liddspharma.com

Jenni Björnulfson, CFO
Tel: +46 (0)708 55 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB.
Tel: [+46] 8 121 576 90
E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022, kl 09.30 CET.

LIDDS i korthet:
LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal administrering, med en bibehållen och kontrollerad frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av olika läkemedelsklasser och löser problem inom många indikationsområden. LIDDS erbjuder NanoZolid®-teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj fokuserad på onkologi, där teknologin möjliggör leverans av en lokal och hög läkemedelsdos, administrerad över tid med mycket begränsade biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.