08:17:24 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Prenumeration

Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2022-11-24 14:45:00 LIDDS presents at investor events pdf download
2022-11-24 14:45:00 LIDDS presenterar vid investerarmöten pdf download
2022-10-18 09:30:00 LIDDS participates in partnering events pdf download
2022-10-18 09:30:00 LIDDS deltar vid partnering-konferenser pdf download
2022-09-26 16:05:00 LIDDS participates in Nordic Life Science Days 2022 pdf download
2022-09-26 16:05:00 LIDDS deltar vid Nordic Life Science Days 2022 pdf download
2022-08-25 09:30:00 LIDDS AB (publ) Interim Report January – June 2022 pdf download
2022-08-25 09:30:00 LIDDS AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022 pdf download
2022-06-08 16:25:00 LIDDS participates in BIO International Convention 2022 pdf download
2022-06-08 16:25:00 LIDDS deltar vid BIO International Convention 2022 pdf download
2022-06-01 15:30:00 Bulletin from the annual general meeting in LIDDS AB (PUBL) pdf download
2022-05-25 09:15:00 LIDDS presents at Redeye Growth Day pdf download
2022-05-25 09:15:00 LIDDS presenterar vid Redeye Growth Day pdf download
2022-05-24 15:05:00 LIDDS AB (publ) Interim Report January – March 2022 pdf download
2022-05-24 15:05:00 LIDDS AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2022 pdf download
2022-05-02 10:00:00 NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN LIDDS AB (publ) pdf download
2022-05-02 10:00:00 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIDDS AB (publ) pdf download
2022-04-26 17:45:00 LIDDS’s Annual Report 2021 Published pdf download
2022-04-26 17:45:00 LIDDS årsredovisning för 2021 publicerad pdf download
2022-03-15 08:45:00 LIDDS launches new website pdf download
2022-03-15 08:45:00 LIDDS lanserar ny hemsida pdf download
2022-03-11 13:00:00 Kommuniké från extra bolagsstämma i LIDDS
2022-03-11 13:00:00 Report from Extraordinary General Meeting in LIDDS
2022-03-04 17:30:00 LIDDS publicerar agenda för bolagets kapitalmarknadsdag 2022
2022-02-24 09:30:00 Uttalande från LIDDS om konvertibellåneavtal
2022-02-24 09:30:00 Statement from LIDDS regarding convertible note agreement
2022-02-23 17:30:00 LIDDS AB (publ) Bokslutskommuniké 2021 pdf download
2022-02-23 17:30:00 LIDDS AB (publ) Year-end report 2021 pdf download
2022-02-22 16:15:00 Kallelse till extra bolagsstämma i LIDDS AB (publ)
2022-02-22 16:15:00 Notice of Extraordinary General Meeting in LIDDS AB (publ)