02:49:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cereno Scientific är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom läkemedelsutveckling av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH), samt för trombosindikationer. Särskilt används epigenetisk modulering för att utveckla behandlingar för behövande patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Huvudkontoret ligger i Mölndal med kontor även i Nordamerika.

Kalender

2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2021-06-09 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-06-19 Årsstämma 2019
2019-06-12 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-22 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2017-06-21 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2020-10-02 17:41:44

Som tidigare meddelats har styrelsen i Cereno Scientific AB ("Cereno" eller "Bolaget") beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa under perioden 15 september 2021 till och med den 29 september 2021. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att löpa under perioden 14 september 2022 till och med den 28 september 2022.

Som tidigare meddelats genom ett pressmeddelande den 30 september 2020 har Cereno beslutat att genomföra en riktad nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av TO1 och TO2 (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen har riktats till ett begränsat antal kvalificerade investerare. I samband med den Riktade Emissionen beslutade Bolagets styrelse även att uppta ett lån om 10 MSEK ("Lånefinansieringen") från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren"). Långivaren kommer som en del av den marknadsmässiga överenskommelsen kring Lånefinansieringen att tilldelas teckningsoptioner av serie TO1 och teckningsoptioner av serie TO2. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt den Riktade Emissionen samt teckningsoptionerna i samband med Lånefinansieringen medför har styrelsen i Cereno också beslutat att emittera sammanlagt 16 087 724 teckningsoptioner av serie TO1 och 16 087 724 teckningsoptioner av serie TO2 (d.v.s. samma serier som erhålls i den Riktade Emissionen och i Lånefinansieringen) till Bolaget. Bolaget kommer därefter på avstämningsdagen att vederlagsfritt tilldela de tecknade teckningsoptionerna till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2 har beslutats till den 9 oktober 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 7 oktober 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 är den 8 oktober 2020.

Aktieägare i Cereno på avstämningsdagen kommer att erhålla två (2) teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) teckningsoptioner av serie TO2 för varje fem (5) aktier (oavsett aktieslag) som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Ytterligare villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 samt vidare information om den Riktade Emissionen, Lånefinansieringen och tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga ägare framgår av Bolagets pressmeddelande av den 30 september 2020.

Bolaget har för avsikt att tillse att samtliga teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat sole bookrunner och finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen, Lånefinansieringen och tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga ägare i Cereno.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén, CFO
E-mail: info@cerenoscientific.com
Telefonnummer: +46 768 66 77 87
www.cerenoscientific.se 

Om Cereno Scientifc AB
Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modifiering. Den längframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt fas II-studieprogram för CS1 i PAH planeras att starta under första halvåret 2021 under den av US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har kontor i Kendal Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.com.