10:36:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-03-13 Årsstämma 2025
2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 Årsstämma 2024
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-12 X-dag ordinarie utdelning SIMINN 0.00 ISK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-13 X-dag ordinarie utdelning SIMINN 0.00 ISK
2020-03-12 Årsstämma 2020
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 X-dag ordinarie utdelning SIMINN 0.00 ISK
2019-03-21 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2016-03-11 X-dag ordinarie utdelning SIMINN 0.06 ISK

Beskrivning

LandIsland
ListaMid Cap Iceland
SektorTelekom & Media
IndustriTelekommunikation och -tjänster
Síminn är ett telekombolag. Bolaget levererar mobila tjänster, abonnemang, fast- och mobilt bredband, IP-lösningar, samt övriga tillhörande tjänster. Utöver huvudverksamheten erbjuds även olika smartlösningar, inkluderat betalningslösningar samt digitala lösningar för bilkörande. En stor del av bolagets tjänster nås digitalt och kunderna återfinns både bland privat – och företagskunder, med störst verksamhet på den isländska marknaden.
2024-01-18 22:34:36

Síminn hf. hefur undirritað kaupsamning um kaup á öllu hlutafé í BBI ehf., Dengsa ehf. og Billboard ehf. (fyrirtækin). Seljendur eru félögin Landvist ehf., Var ehf., Klettaskarð ehf., Kasi Consulting ehf. og Birgir Örn Birgisson, sem eiga félögin þrjú í sömu hlutföllum.

Fyrirtækin starfa öll á auglýsingamarkaði og munu því styrkja enn frekar þjónustuframboð Símans á því sviði. Síminn hefur á undanförnum árum verið að þróa auglýsingakerfi í sjónvarpi sem gerir viðskiptavinum kleift að beina auglýsingum á ákveðna markhópa og svæði, sem hefur í för með sér að auglýsingarnar eru markvissari fyrir viðskiptavini Símans. Með kaupunum á fyrirtækjunum þremur mun Síminn fá enn frekara tækifæri til að þróa og víkka út auglýsingaþjónustu sína, viðskiptavinum til hagsbóta.

Með kaupunum á Dengsa og BBI, sem hafa varið verulegum fjárhæðum síðustu ár í uppbyggingu innviða á höfuðborgarvæðinu, er Síminn að fá innviði sem eru staðsettir víða á höfuðborgarsvæðinu í formi strætóskýla og skilta sem mögulega eru tækifæri á að nýta frekar við uppbyggingu 5G sendakerfis á höfuðborgarsvæðinu í framtíðinni.

Fyrirtækin verða starfrækt sem sjálfstæðar einingar fyrst um sinn. Vésteinn Gauti Hauksson, sem leitt hefur félögin þrjú, mun halda áfram sem framkvæmdarstjóri þeirra og mun ásamt framkvæmdarstjórn Símans vinna að því sameiginlega stefnumiði að styrkja þjónustuframboð samstæðunnar í heild.

Um félögin
BBI ehf. er félag sem hefur sérhæft sig í fjárfestingum og rekstri auglýsingainnviða ásamt sölu margvíslegs búnaðar til þriðja aðila. Félagið selur og leigir út vörur tengdar stafrænum auglýsingaskjám, auglýsingaskilti, auglýsingastanda, næðisrými og annan búnað til viðskiptavina utan neytendamarkaðar.

Dengsi ehf. er öflugur samstarfsaðili sveitarfélaga um rekstur biðskýla fyrir strætisvagna. Félagið er með samninga við fjölmörg sveitarfélög allt frá Borgarnesi til Reykjanesbæjar. Félagið rekur um 350 biðskýli í viðkomandi sveitarfélögum ásamt 50 auglýsingastöndum. Samtals er um að ræða um 800 auglýsingafleti sem gert er ráð fyrir að verði orðnir um 900 í lok árs 2024. Þar af verða um 600 stafrænir skjáir.

Billboard ehf. er frumkvöðull í stafrænni umbreytingu flettiskilta. Félagið hefur síðustu nær tíu ár verið brautryðjandi í að stækka hlutdeild umhverfisauglýsinga á íslenskum auglýsingamarkaði. Félagið er með samninga um rúmlega 50 auglýsingafleti á stórum skiltum sem eru yfir 12 fermetrar að stærð.

Kaupverð
Heildarvirði (e. enterprise value) fyrirtækjanna þriggja samkvæmt kaupsamningi nemur 5.150 m.kr. en mun verða leiðrétt með hliðsjón af stöðu nettó vaxtaberandi skulda og veltufjármuna á viðmiðunardegi uppgjörs.

Kaupin verða fjármögnuð með hlutafé í Símanum að andvirði 1.000 m.kr. á genginu 9,886, sem er tíu daga meðalgengi hlutabréfa Símans fyrir undirritun kaupsamningsins. Kaupin eru að öðru leyti fjármögnuð með handbæru fé.

Fjárhagsleg áhrif

Verði af viðskiptunum og miðað við að forsendur Símans um samlegð gangi eftir er áætlað að ársvelta Símans (e. pro-forma) aukist um 1.450 m.kr. og EBITDA um 800 m.kr. á ársgrundvelli. Eru þær áætlanir byggðar sameiginlegum áætluðum rekstri fyrirtækjanna á árinu 2023. Ekki hefur verið tekið tillit til áhrifa alþjóðlegra reikningsskilastaðla í framangreindum tölum.

Orri Hauksson, forstjóri Símans:
„Síminn hefur á undanförnum árum boðið auglýsendum markvissan stafrænan vettvang til að ná til þeirra markhópa sem þeir kjósa. Sjónvarp hefur verið eini miðill Símans fram til þessa. Með kaupunum á félögunum þremur opnast ný tegund af miðlun og þannig styrkjum við til muna auglýsinga- og þjónustuframboð samstæðunnar. Hin keyptu fyrirtæki eru vel rekin í dag og verða starfrækt sem sjálfstæðar einingar fyrst um sinn, en munu ásamt Símanum vinna að því sameiginlega stefnumiði að styrkja þjónustuframboð samstæðunnar í heild. Kaupin falla vel að þeirri stefnu Símans að byggja upp sífellt öflugra þjónustufyrirtæki fyrir íslenskt atvinnulíf og íslenska neytendur, sem er í fararbroddi í nýtingu stafrænnar tækni í afhendingu þjónustu sinnar. “

Fyrirvarar
Framangreind viðskipti eru háð hefðbundnum fyrirvörum og samþykki Samkeppniseftirlitsins. Upplýst verður þegar og ef skilyrði viðskiptanna verða uppfyllt.


BBA Legal var ráðgjafi seljanda í viðskiptunum. LOGOS slf. var ráðgjafi Símans.

Nánari upplýsingar veitir Orri Hauksson, forstjóri Símans hf. (orri@siminn.is)


Innherjaupplýsingar
Upplýsingarnar í þessari tilkynningu töldust vera innherjaupplýsingar fyrir birtingu þeirra, eins og skilgreint er í 7. gr. reglugerðar Evrópusambandsins um markaðssvik nr. 596/2014, og eru birtar í samræmi við skyldur Símans samkvæmt 17. gr. þeirrar reglugerðar. Við birtingu þessarar tilkynningar teljast þessar innherjaupplýsingar nú vera opinberar.