17:07:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2023-03-31 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Split NXTMS 100:1
2021-04-30 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-03-01 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-26 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-03-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Split NXTMS 30:1
2018-11-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Nexstim är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas verksamhet främst inom forskning och utveckling av magnetstimulation, en metod som används innan en läkare påbörjar hjärnkirurgi. Tekniken ämnar att kartlägga hjärnan samt uppgifter om hur rehabilitering fortgår för patienter som drabbats av stroke. Bolaget grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
2023-02-27 08:00:00

Yhtiötiedote, Helsinki, 27.2.2023 klo 9:00 (EET)

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2022

NEXSTIMIN ENSIMMÄINEN VOITOLLINEN TILIKAUSI        

Tammi-joulukuun 2022 yhteenveto

 • Yhtiön liikevaihto kasvoi 48,9 % ja oli 9,5 miljoonaa euroa (6,4)
 • Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 9,2 % ja oli 6,0 miljoonaa euroa (5,5)
 • Yhtiön ensimmäinen liikevoitollinen tilikausi liiketuloksen ollessa 0,8 miljoonaa euroa (-1,5)
 • Tilikauden tulos oli 1,3 miljoonaa euroa (-0,8)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,0 miljoonaa euroa (-2,1)
 • Laitteistomyynti oli 3,1 miljoonaa euroa (3,7), jossa laskua 17,4 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 2,9 miljoona euroa (2,7), jossa kasvua 9,1 %
 • Terapialiiketoiminnan (NBT®) liikevaihto kasvoi 126,8 % ollen 6,1 miljoonaa euroa (2,7)
 • Diagnostiikkaliiketoiminnan (NBS) liikevaihto laski 7,7 % ollen 3,4 miljoonaa euroa (3,7)

Heinä-joulukuun 2022 yhteenveto

 • Yhtiön liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa (3,4), jossa laskua 20,5 %
 • Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 8,0 % ja oli 2,7 miljoonaa euroa (2,5)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,2)
 • Laitteistomyynti oli 1,3 miljoonaa euroa (2,0), jossa laskua 33,4 %. Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 1,4 miljoona euroa (1,5), jossa laskua 3,4 %
 • Liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-0,5), jossa tappio kasvoi 171,8 %
 • Katsauskauden tulos oli -1,9 miljoonaa euroa (0,1).

Tilikauden 2022 jälkeiset olennaiset tapahtumat

9.1.2023 yhtiö ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut siirtyessään globaaliin prosessiorganisaatioon. Muutosneuvottelut saatiin päätökseen 8.2.2023 ja neuvotteluiden lopputulos mahdollistaa siirtymisen globaaliin prosessiorganisaatioon, joka palvelee jatkossa Nexstimin asiakkaita entistä paremmin ja tehokkaammin sekä tuottaa osakkeenomistajille pitkän ajan omistaja-arvon kasvua. Lomauttamisilta vältyttiin.

8.2.2023 yhtiö ilmoitti hakevansa osakkeidensa rinnakkaislistauksen poistamista Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalta. Nasdaq Stockholm AB hyväksyi hakemuksen 9.2.2023. Kaupankäynnin viimeinen päivä Nasdaq FN GM Sweden -markkinapaikalla on 14.4.2023.

Yleiskuvaus yhtiöstä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys, jonka kehittämä neuronavigoiva TMS-teknologia-alusta (transkraniaalinen magneettistimulaatio, TMS) mahdollistaa potilaiden yksilöllisen hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Nexstim tarjoaa ratkaisuja noninvasiiviseen eli kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon diagnostiikka- (NBS-laitteisto) ja terapiasovelluksilla (NBT®-laitteisto). ´

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

(tuhatta euroa)7-12/2022 6kk7-12/2021 6kkMuutos-%1-12/2022 12kk1-12/2021 12kkMuutos-%
       
Liikevaihto2 733,73 438,9-20,5 %9 526,76 397,548,9 %
Myyntikate2 145,72 870,2-25,2 %8 285,95 262,057,5 %
Myyntikate-%78,5 %83,5 % 87,0 %82,3 % 
Oikaistu vertailukelpoinen myyntikate*2 145,72 038,25,3 %4 751,14 430,07,2 %
Oikaistu vertailukelpoinen myyntikate-%*78,5 %80,5 % 79,3 %80,7 % 
Henkilöstökulut- 2 333,4- 2 319,60,6 %-4828,8-4 347,811,1 %
Liiketoiminnan muut kulut- 1 601,4- 1 528,34,8 %-3389,0-3 083,39,9 %
Liiketulos- 1 493,1- 549,4-171,8 %840,3-1 452,2 
Katsauskauden tulos- 1 902,6114,2 1 306,8-832,1 
Tulos per osake**- 0,280,02 0,20-0,14 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos per osake (euroa)**- 0,260,02 0,18-0,13 
       
Liiketoiminnan rahavirta- 1 411,9- 190,3-641,9 %1 002,2-2 109,0 
Rahat ja pankkisaamiset4 441,35 194,7-14,5 %4 441,35 194,7-14,5 %
Oma pääoma4 068,93 202,727,0 %4 068,93 202,727,0 %
Omavaraisuusaste (%)45,4 %34,7 % 45,4 %34,7 % 

* Tilikauden 2022 myyntikatteesta on oikaistu Magnus Medicalin teknologialisenssisopimuksen lisenssimaksu n. 3,5 miljoonaa euroa ja vertailukauden 2021 osalta kahden prototyyppilaitteiston kehityksen myyntikate n. 0,8 miljoonaa euroa

** Tulos per osake tunnusluvun laskennassa käytetyt osakkeiden lukumäärät on oikaistu 17.5.2021 tapahtuneella osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 100:lla

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2023 yhtiön vertailukepoinen liikevaihto kasvaa ja että tilikauden käyttökate (liiketulos ennen poistoja) on voitollinen.

Toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi katsauskauden kehitystä:

Vuosi 2022 oli Nexstimille ennätyksellisen vahva liikevaihdolla, liiketuloksella ja tilikauden tuloksella mitattuna. Saavutimme vuoden 2022 aikana 9,5 (6,4) miljoonan euron kokonaisliikevaihdon 48,9 %:n kasvulla. Vahvan kasvun myötä saavutimme myös ensimmäisen kerran voitollisen tilikauden, liiketuloksen ollessa 0,8 (-1,5) miljoonaa euroa, ja tuloksen ollessa 1,3 (-0,8) miljoonaa euroa.

Koko vuoden liikevaihdon kasvu oli voimakasta johtuen NBT®-laitteistoon liittyvän teknologiamme lisenssin myymisestä Magnus Medical, Inc:lle ja tähän liittyen ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana tuloutetusta noin 3,5 miljoonan euron sopimuksen lisenssimaksusta. Toisen vuosipuoliskon 2022 aikana laitteistomyyntimme oli pienempi kuin vastaavana aikana 2021, johtuen pääasiassa vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon aikana toimitettujen n. 0,9 miljoonan euron arvosta prototyyppilaitteistoja. Vastaavia prototyyppilaitteistojen toimituksia ei ollut vuoden 2022 aikana. Haluan kiittää Nexstimin asiakkaita, henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita ja sijoittajia tämän ennätyksellisen vahvan vuoden mahdollistamisesta.

Operatiivisen liiketoiminnan kehitys Diagnostiikka- ja Terapialiiketoiminnoissa

Olemme jatkaneet Diagnostiikka- (NBS) ja Terapialiiketoimintamme (NBT®) kasvua uusien laitteistojen myynnillä keskeisillä markkina-alueillamme Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämän laitteistokantamme kasvun myötä jatkuva tulovirtamme myös kasvaa tasaisesti, mikä lisää vakautta ja ennustettavuutta toimintaamme. Haluamme laajentaa ja kehittää toimintaamme.

Diagnostiikkaliiketoiminta oli merkittävä tulonlähde Nexstimille vuoden 2022 aikana, liikevaihdon ollessa 3,4 (3,7) miljoonaa euroa. Toimitimme toisen vuoden 2022 aikana yhteensä 14 uutta NBS-laitteistoa. Diagnostiikkaliiketoiminnan puolella NBS-laitteistoja on myyty tähän mennessä yli 210 kappaletta tutkimusyliopistoille ja johtaville sairaaloille ympäri maailman. Olemme tyytyväisiä siihen, että yhä useammat asiakkaistamme haluavat käyttää Nexstim-laitteistoa sekä diagnostiikka- että terapiatarkoituksiin. Esimerkkinä tästä edistyksestä voimme kertoa, että vuoden 2022 toimitetuista neljästätoista NBS-laitteistoista kaikissa on sekä diagnostiikka- että terapiasovellus. Pidämme tätä yhdistelmälaitteistoa selkeänä kilpailuetuna ja haluamme laajentaa tätä alustan tarjonnan myös muille keskeisille markkinoille maailmanlaajuisesti.

Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi 126,8 % vuoden 2022 aikana ja oli 6,1 (2,7) miljoonaa euroa. Kasvu johtui noin 3,5 miljoonan euron tuloutuneesta lisenssimyynnistä Magnus Medical, Inc:lle. Myimme tilikauden aikana yhteensä 8 uutta NBT®-laitteistoa; 5 Pohjois-Amerikkaan ja 3 Eurooppaan käytettäviksi vakavan masennuksen hoidossa. Terapialiiketoiminnan puolella vuoden 2022 lopussa maailmalla oli käytössä yhteensä 62 Nexstim-laitteistoa, joissa terapiasovellus on asennettuna (21 Yhdysvalloissa ja 41 Euroopassa ja muualla maailmassa) masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoa varten. Tähän lukumäärään sisältyvät sekä NBT®-laitteistot että NBS-laitteistot, joissa on valinnainen NBT-lisäohjelmisto asennettuna.

Nexstimin kassavarat olivat 31.12.2022 yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuus on vuoden 2022 aikana jatkanut kehitystä merkittävästi parempaan suuntaan ja sen myötä taloudellinen vakavaraisuus on myös parantunut. Tämän myönteisen kehityksen lisäksi Magnus Medicalilta helmikuussa 2022 saatu n. 3,5 miljoonan euron lisenssimaksu on paransi Yhtiön vakavaraisuutta ja kassavarojen riittävyyttä. Pyrimme kannattavan kasvun kehittymisen myötä minimoimaan mahdolliset uudet oman pääoman tarpeemme ja Yhtiö ei tällä hetkellä aktiivisesti suunnittele uusia rahoituskierroksia.

Strategian painopiste kasvussa ja kannattavuudessa

Ensi vuoteen 2024 ulottuvan strategiamme mukaisesti Nexstim mahdollistaa myös jatkossa potilaiden yksilöllisen ja tehokkaan hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä. Strategiamme nojaa vahvaan kasvuun sekä diagnostiikan että terapian alueilla. Sekä Diagnostiikka- että Terapialiiketoimintamme kasvu- ja kannattavuuskehitys ovat keskeisessä roolissa pyrkiessämme minimoimaan tulevat pääomatarpeemme matkallamme kohti jatkuvaa voitollisuutta. Tämän myönteisen kannattavuuskehityksen varmistamiseksi kävimme tammi-helmikuun 2023 aikana yhtiössä muutosneuvottelut osana globaaliin prosessiorganisaatioon siirtymistä, mikä palvelee jatkossa Nexstimin asiakkaita entistä paremmin ja tehokkaammin sekä tuottaa osakkeenomistajille pitkän ajan omistaja-arvon kasvua. Valitsemamme terapeuttiset sovellusalueet (MDD, vakava masennus ja krooninen kipu) ovat käyttöaiheita, joissa ainutlaatuisella teknologiallamme saavutetaan jo nyt selviä kliinisiä tuloksia ja vaikutetaan asiakkaidemme toiminnan kannattavuuteen, mutta jatkamme myös keskusteluita uusista strategisista kumppanuuksista skaalaten näin teknologiamme käyttöä hoitotyössä entisestään.

Vuonna 2022 tuotekehityksen suurimpana hankkeena oli uuden laitteistosukupolven kehitystyö. Vuonna 2023 lanseerattava NBS 6 on Nexstimin uusin laitteistosukupolvi, jonka avulla Nexstimin johtavaa E-field-navigoitua TMS-tekniikkaa voidaan käyttää käyttäjäystävällisemmin kuin koskaan ennen. Osa tätä uutta tuotesukupolvea on intuitiivinen workflow-ohjattu käyttöliittymä ja modulaariseksi suunniteltu tuotekonfiguraatio, joka mahdollistaa laitteen ominaisuuksien räätälöinnin asiakkaan tarpeiden mukaisesti sekä lisäominaisuuksien päivittämisen vastaamaan tulevia tutkimus- ja hoitotarpeita.

Osoituksena menestyksellisestä kumppanuuden alkamisesta ilmoitimme alkuvuodesta NBT®-laitteistoon liittyvän teknologiamme lisenssin myymisestä Magnus Medical, Inc:lle. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 17 milj. euroa. Jatkamme toimintaamme tavalliseen tapaan ja keskitymme strategiamme toteuttamiseen siihen asti, kunnes lisenssisopimuksen viiden vuoden rojaltijakso alkaa Magnuksen arvion mukaisesti vuoden 2023 aikana. Lisenssisopimus avaa Nexstimille ainutlaatuisia mahdollisuuksia saavuttaa taloudellisia etuja, laajentaa teknologiamme käyttöä potilaiden hoidossa ja allokoida omat resurssimme muille liiketoiminta-alueille rojaltijakson aikana.

Toinen vuoden 2022 strateginen päätavoitteemme oli Nexstim eksklusiivisten yhteistyöklinikoiden verkoston laajentaminen erityisesti Yhdysvalloissa. Tämän myötä Nexstim-laitteistoja asennettaisiin neurotiedeklinikoihin noudattamalla uudistettua strategiaamme ja toimimalla pääasiassa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uusissa kumppanuuksissa painotetaan strategisia sijoituksia palveluorganisaatioihin erityisesti Yhdysvaltojen laajoilla markkinoilla, mutta kumppanuudet ovat mahdollisia myös kohdistettujen sijoitusten tekemiseksi Euroopan ja Aasian markkinoilla.

Olemme erittäin tyytyväisiä alkaneesta yhteistyöstä tri Kuluvan ja hänen klinikkansa kanssa ja uskomme tämän luovan meille erinomaiset mahdollisuudet jatkaa kasvua tulevaisuudessa. Yhteisyrityksemme PNC Management Services LLC on ensimmäinen sopimus strategisesta kumppanuudesta ja Nexstimille vähemmistöosuuden osto mainitusta yhtiöstä on ensimmäinen käytännön toimi tällä tärkeällä strategisella kehityspolulla. Edellä mainitun kumppanuuden ansiosta voimme työskennellä lähellä potilaita ja kerätä tarkkoja tietoja potilasliittymästä. Tämän lisäksi osapuolet allekirjoittivat toukokuussa 2022 sopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti tri Kuluvalla on 10 % vähemmistöosuus Nexstimin Yhdysvalloissa perustamassa pääomasijoitusyhtiössä. Pääomasijoitusyhtiön tarkoituksena on laajentaa entisestään Nexstimin yhteistyöklinikoiden verkostoa Yhdysvalloissa. Odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan yhteistyötä tri Kuluvan asiantuntijaryhmän kanssa, jolloin Nexstimin TMS-teknologialla voidaan hoitaa yhä useampia potilaita Yhdysvalloissa. Käymme tällä hetkellä useita yhteistyöneuvotteluita potentiaalisten yhteistyöklinikoiden kanssa sekä USA:ssa että Euroopassa ja teemme kovasti töitä sen eteen, että saamme uusia klinikoita verkostomme kasvattamiseksi.

Tulevaisuuden kasvupolkujen rakentaminen

Kerroimme lokakuussa 2022 Nexstimin NBT®-laitteistolla vakavaan masennukseen (MDD) hoitoa saaneiden ja hoidon päättäneiden 403 ensimmäisen potilaan kliinisistä tuloksista. Nexstimin NBT®-laitteiston käyttöaihe on vakavan masennuksen hoito aikuispotilailla, jotka eivät ole kuntoutuneet tyydyttävästi aiemmin määrätyn masennuslääkityksen avulla nykyisen masennusjakson aikana. Näiden 403 potilaan hoitotulokset olivat erinomaisia: noin 50 prosenttia potilaista oli remissiossa hoidon päättyessä ja 76 prosenttia oli saavuttanut kliinisen vasteen. Tulokset ovat selvästi vakavan masennuksen hoidossa tavallisesti TMS-laitteilla saavutettuja tuloksia paremmat: Hyvin toteutetussa monikeskustutkimuksessa potilaista 26,5–28,7 prosentilla todettiin remissio ja 41,5–56,4 prosentilla todettiin vaste potilaan oman ilmoituksen perusteella1. Potilaiden ilmoittamat remissio- ja vasteasteet olivat myös korkeammat kuin kliinisen rTMS-hoitosarjan päättäneillä potilailla suuressa, yli 3 800 potilaan otannassa (remissio 29,7–36,2 %, vaste 62,7–70,4 %)2. Jatkamme näiden arvokkaiden potilasrekisteritietojen keräämistä vuoden 2023 aikana.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehtävä pilottitutkimus jatkuu. Kyseisessä tutkimuksessa tutkittiin nopeutetun iTBS-protokollan käyttöä vakavan masennuksen hoidossa Nexstimin NBT®-laitteistolla. Nopeutettu iTBS tarkoittaa hoitoa kallon läpäisevällä magneettisella stimuloinnilla (TMS), jossa stimulointia annetaan useita kertoja päivässä yhden viikon ajan toisin kuin perinteisessä TMS-hoidossa, jossa stimulointia annetaan kerran päivässä useiden viikkojen ajan. Jatko-osassa tätä pilottitutkimusta, josta olemme kertoneet aiemmin, nopeutetun iTBS-protokollan tehokkuutta testataan 20 uudella potilaalla. Jatkopilottitutkimuksen potilashoidot ovat päättyneet vuoden 2022 lopussa ja tutkimus on siirtynyt potilaiden seurantavaiheeseen. Nexstim seuraa aktiivisesti tilannetta ja tuloksista ilmoitetaan mahdollisimman pian seuranta- ja tulosten analyysivaiheen päättymisen jälkeen.

Laitteistomme erottuu selvästi edukseen muista markkinoilla nyt olevista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointiominaisuuksia. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve todennäköisesti korostuu entisestään teknologiassa, jolla voitaisiin hoitaa sairaalahoidossa olevia potilaita, jotka kärsivät vakavasta, hoitoresistentistä masennuksesta (TRD) ja joilla voi olla itsetuhoisia ajatuksia. Tämä voi avata Nexstimille uudet TMS- hoitojen markkinat, jotka ovat erilliset suhteessa vakavasta masennuksesta kärsivien potilaiden nykyiseen hoitoon. Liiketoimintamme strategisen kehittämisen kannalta on tärkeää saada lisää tietoa potilaille annetun tehostetun ja nopeutetun hoidon tuloksista.

Omistaja-arvoa rakentamassa poikkeuksellisissa olosuhteissa

Samalla, kun panostamme liiketoimintamme kasvuun, seuraamme myös aktiivisesti Ukrainan sodan myötä muuttunutta maailmanpoliittista tilannetta. Tuomitsemme edelleen yksiselitteisesti kaikki Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja toivomme pikaista rauhanomaista ratkaisua konfliktiin. Kiristyneestä maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta odotuksemme jatkuvat myönteisinä vuodelle 2023. Nexstim jatkaa määrätietoista työtään yksilöllisten ja tehokkaiden menetelmien kehittämiseksi vaikeiden aivosairauksien ja -häiriöiden hoitoon ja diagnosointiin. Uskomme vahvasti työmme tukevan omistaja-arvon kasvua pitkällä aikavälillä yhä vahvempien kilpailuetujen, nopean kasvun ja parempien taloudellisten tulosten muodossa. Suhtaudumme tulevaisuuteen edelleen optimistisesti, mutta jatkamme sekä Ukrainan tilanteen kehittymisen seuraamista samalla, kun edistämme omaa liiketoimintaamme.

1) Carpenter L. et al. Transcranial magnetic stimulation (TMS) for major depression: a multisite, naturalistic, observational study of acute treatment outcomes in clinical practice. Depress Anxiety. 2012 Jul;29(7):587-96. Epub 2012 Jun 11.

2) Sackheim, H. et al. Clinical outcomes in a large registry of patients with major depressive disorder treated with Transcranial Magnetic Stimulation. Journal of Affective Disorders 277 (2020) 65–74


Nexstimin liiketoiminta-alueet

Diagnostiikkaliiketoiminta (NBS)

 • Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisen FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.
 • NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta. Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin.
 • NBS-laitteistoja on myyty yli 210 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.

Terapialiiketoiminta (NBT®)

 • Nexstimin NBT®-laitteisto perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti.
 • Nexstim aloitti kehittämänsä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017.
 • Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT®-laitteistonsa myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa.
 • NBT®-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa.
 • Aktiivinen 62 kaupallinen NBT®-laitteiston asennuskanta neljällä eri mantereella.

Taloudellinen tiedottaminen

Vuosikertomus 31.12.2022 päättyvältä tilikaudelta julkaistaan arviolta 6.3.2023. Aiemmin tiedotetusta poiketen, yhtiön puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2023 (H1) julkaistaan perjantaina 18.8.2023.

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2023

Yhtiö järjestää kaksi webinaaria sijoittajille, analyytikoille ja medialle maanantaina 27. helmikuuta 2023. Toimitusjohtaja Mikko Karvinen sekä talousjohtaja Joonas Juokslahti esittelevät taloudelliset ja toiminnalliset tulokset, jonka jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.

Ensimmäinen webinaari on suomeksi klo 10.30 (EET). Toinen webinaari järjestetään englanniksi klo 15.00 (EET).

Ohjeet webinaariin osallistumiseen:

Pyydämme ilmoittautumaan webinaareihin alla olevien linkkien kautta. Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa sähköpostitse.

Webinaari suomeksi maanantaina 27. helmikuuta 2023 klo 10.30 (EET): Ilmoittaudu tästä >>
Webinaari englanniksi maanantaina 27. helmikuuta 2023 klo 15.00 (EET): Ilmoittaudu tästä >>

Helsingissä, 27.2.2023

Nexstim Oyj

Hallitus

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, Toimitusjohtaja
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Erik Penser Bank.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com