18:20:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2023-03-31 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Split NXTMS 100:1
2021-04-30 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-03-01 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-26 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-03-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Split NXTMS 30:1
2018-11-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Nexstim är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas verksamhet främst inom forskning och utveckling av magnetstimulation, en metod som används innan en läkare påbörjar hjärnkirurgi. Tekniken ämnar att kartlägga hjärnan samt uppgifter om hur rehabilitering fortgår för patienter som drabbats av stroke. Bolaget grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
2023-02-08 16:00:00

Företagsmeddelande, Insider Information, Helsingfors, 8.2.2023, klo. 17.00 (EET)

Insiderinformation: Nexstim Abp ansöker om avnotering av sina parallellnoterade aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden

Handel med Nexstim Abp:s aktier fortsätter endast på Nasdaq First North Growth Market Finland med kortnamn NXTMH (ISIN-koden är FI4000506811)

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ansökt om upphörande av handeln med sina aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden ("Nasdaq FN GM Sweden").

När bolagets styrelse fattade beslutet att ansöka om upphörande av handeln med sina aktier har bolagets styrelse gått igenom utvecklingen av handeln på Nasdaq FN GM Sweden sedan Nexstim noterades på marknadsplatsen 2014. Bolagets styrelse tog hänsyn till den låga handelsvolymen samt de få nuvarande aktieägare som förvaltar sina innehav genom Euroclear Sweden AB. Bolaget har även tagit hänsyn till sin storlek i förhållande till de bekostnader som parallellnoteringen medför, samt den administrativa bördan som följer av reglerna för en annan marknadsplats utöver Finlands primära marknadsplats.

Bolaget vill påminna aktieägarna i Nexstim, som förvaltar sina innehav genom Euroclear Sweden AB, att även om handeln med aktierna på Nasdaq FN GM Swedens marknadsplats upphör, kan dessa aktieägare fortsätta handla bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Finland marknadsplats genom att låta sina aktier överföras till Euroclear Finland Ab:s värdepapperssystem. För att genomföra överförandet ska aktieägaren kontakta sin förvaltare eller den representant som Nexstim arrangerat, Aqurat Fondkommission AB (info@aqurat.se), för ytterligare information.

Sista handelsdagen på Nasdaq FN GM Swedens marknadsplats beräknas vara den 15 april 2023. Mer information om upphörande av handel med aktier på denna marknadsplats kommer att ges när Nasdaq Stockholm har accepterat Nexstims ansökan om upphörande av handeln med Nexstims aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden ("Nasdaq FN GM Sweden").

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com