18:20:38 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2018-05-16 16:50:00

Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte

JANUARI – MARS               
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen minskade 22% till 7,9 (10,1) MSEK.
  • Rörelseresultatet minskade till -2,0 (-0,9) MSEK.
  • Rörelsemarginalen minskade till -26,0% (-8,7).
  • Resultat efter skatt minskade till -2,1 (-0,9) MSEK.
  • Resultat per aktie minskade till -0,10 (-0,04) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (-2,2) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

  • Den 1 mars 2018 tillträdde Georg Tsaros som ny VD för NetJobs Group AB.
  • Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören. Beslut om detta förslag fattas på ordinarie bolagsstämma den 16 maj 2018. Fullständigt beslutsunderlag finns på Bolagets hemsida.
  • Styrelsen föreslår med bakgrund av årets resultat en utdelning om 0 SEK (0) per aktie för 2017. Beslut om utdelning sker på årsstämman den 16 maj 2018.

VD-kommentar

Under årets första kvartal landade nettoomsättningen på 7,9 (10,1) MSEK och rörelseresultatet på -2,0 (-0,9) MSEK.  

Ett arbete som intensifierades under slutet av kvartalet var att förstärka och optimera delar av säljorganisationen. I samband med detta utökades även en del av säljorganisationen. Ett flertal förbättringar uppmärksammades, dock inte i den utsträckning som hade krävts för att säkerställa ett tillfredställande resultat för kvartalet.

Under mars månad trappades även arbetet upp gällande färdigställandet av ny design för såväl NetJobs som Onrec samt migreringen av Onrecs plattform. Lanseringar är planerade för andra kvartalet 2018.

SEO-arbetet fortlöper på flera fronter. Vidare utökades produktportföljen under slutet av första kvartalet, vilket avser att tillfredsställa fler behov hos våra kunder.

Som nytillträdd VD kan jag konstatera att första kvartalet är en stor besvikelse och under allas förväntningar.  Vi har ett intensivt arbete framför oss i stärkandet av såväl vår kultur som diverse strukturella bitar men jag ser stor potential i bolaget.

VD, Georg Tsaros

 

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl 16:45.

För mer information kontakta: Georg Tsaros, VD NetJobs Group AB, 08 – 67 87 420.

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bilaga