12:25:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2018-11-09 08:30:00

Stabilare omsättning samt ny produktlansering

JULI - SEPTEMBER             
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade 5% till 8,0 (7,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till -1,0 (-0,9) MSEK.
 • Rörelsemarginalen minskade till -12% (-11,5).
 • Resultat efter skatt minskade till -1,1 (-0,9) MSEK.
 • Resultat per aktie minskade till -0,05 (-0,04) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -1,4 (-2,1) MSEK.

JANUARI – SEPTEMBER     
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen minskade 9% till 25,1 (27,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till -5,1 (-2,5) MSEK.
 • Rörelsemarginalen minskade till -20,4% (-9,2).
 • Resultat efter skatt minskade till -5,3 (-2,5) MSEK.
 • Resultat per aktie minskade till -0,26 (-0,12) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -4,3 (-4,1) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Under kvartalet lanserade NetJobs ytterligare en tjänst under projektnamnet Active Sourcing Ad (ASA). ASA är en fullt digitaliserad, AI-baserad form av sökande efter kandidater. Tjänsten lanserades initialt i Tyskland och har hittills mottagits väl av de tyska kunderna. Tjänsten planeras att lanseras i Sverige under fjärde kvartalet.

VD-kommentar

Med ytterligare ett intensivt kvartal bakom oss kan det konstateras att ett flertal av de positiva indikationer som uppmärksammades under andra kvartalet fortsatte att utvecklas väl.  

Sommarperioden, som historiskt är en modest period, hade visserligen sin inverkan på resultatet, men slutetappen på kvartalet utvecklades starkt.

Under perioden förstärktes säljledningen i Sverige, och processen att stärka säljledningen i Tyskland påbörjades. Arbetet med att kommersialisera ytterligare marknad accelererades, parallellt med en ny produktlansering i Tyskland som uppvisade goda resultat. Produkter som visar sig framgångsrika i en marknad blir självfallet föremål för lansering i andra marknader framöver.

Som tidigare poängterats har våra fokusområden varit tydliga, varav optimering av säljstyrkan är en primär sådan. Med ny säljledning på plats skapas rätt förutsättningar att åstadkomma det. Vidare kommer strävan att höja vår lägstanivå vara ett pågående arbete där flertal steg vidtagits, med såväl produktlanseringar som paketeringar till stöd.  

Kostnadsbasen tyngdes i stor utsträckning av poster vilka fasades ut under loppet av kvartalet och som kan härledas till omorganisationen tidigare i år. Enbart löner för utgående verkställande direktör och andra linjebefattningar utgjorde en signifikant del av nedsidan. Kostnadsbasen som kontinuerligt optimeras bidrog däremot positivt under slutet av kvartalet och landade på nivåer vi känner oss betydligt tryggare med.

Vägen tillbaka till lönsamhet behöver inte vara lång, men den förutsätter en resa dit. Sammanfattningsvis kan vi säga att kvartalet inte landade på det vi hade önskat och det vi anser oss ha förmåga att åstadkomma, dock tog vi ytterligare ett steg i rätt riktning.

VD, Georg Tsaros

Fullständig delårsrapport finns på Bolagets hemsida netjobsgroup.com under Finansiella rapporter.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november kl. 08:30.

För ytterligare information vänligen kontakta Georg Tsaros, VD, 08-67 87 420

Stockholm den 9 november 2018
NetJobs Group AB (publ)

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bilaga