16:59:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2019-08-23 08:30:00

APRIL – JUNI  
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen minskade 42% till 5,4 (9,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till -2,3 (-2,1) MSEK.
 • Rörelsemarginalen minskade till -42,1% (-22,8).
 • Resultat efter skatt ökade till -1,9 (-2,2) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till -0,08 (-0,10) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -2,2 (-1,4) MSEK.

JANUARI – JUNI                         
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen minskade 20% till 13,6 (17,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade till -2,9 (-4,1) MSEK.
 • Rörelsemarginalen ökade till -21,5% (-24,4).
 • Resultat efter skatt ökade till -2,5 (-4,3) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till -0,11 (-0,20) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -2,7 (-2,8) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Styrelsen tog den 15 april 2019 beslut, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018, om en riktad nyemission om ca 3,0 MSEK för att säkerställa finansiering för Bolagets fortsatta drift och utveckling för 2019. AB Rugosa Invest har tecknat och betalat 5 200 000 aktier vilket tillför Bolaget ca 3,0 MSEK. Fullständig information återfinns på Bolagets hemsida.
 • Ny styrelse valdes på årsstämman den 15 maj 2019, Henrik Kvick omvaldes som ordförande, nyval av ledamöterna Niklas Eriksson, Jonas Bertilsson och Baltsar Sahlin.
 • Årsstämman beslutade även om att ingen utdelning skulle ske i enlighet med styrelsen förslag.
 • Styrelsen har utsett Jonas Bertilsson som tillförordnad VD med tillträde den 10 juni 2019.
 • CFO Anna Björfjell har aviserat att hon på egen begäran lämnar sin tjänst senast den 30 september 2019.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet 2019

 • Lukas Bacic tillträder som ny vice VD och försäljningsdirektör senast 2 september 2019.
 • Niklas Eriksson tillträder som ny permanent VD senast 1 januari 2020.
 • NetJobs Group AB har den 29 juli flyttat till nya lokaler på Narvavägen i Stockholm.

VD-kommentar
Jag tillträdde rollen som tillförordnad VD i juni med målsättningen att nå bolagets långsiktiga mål samt visionen att NetJobs ska bli den ledande partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt.

Arbetet har under kvartalet karaktäriserats av en hög aktivitetsnivå med ett långsiktigt förändringsarbete på flera fronter. Vi har sett över bolagets kostnadsstruktur och kontinuerligt arbetat med att effektivisera organisationen samtidigt som resurser tillsatts för att stödja säljorganisationen i dess arbete för att skapa långsiktiga och värdeskapande relationer med våra kunder.

Säljorganisationen har optimerats och delats in i fokuserade team för att synliggöra samt, i större utsträckning, ta hand om värdet med bolagets nischade jobbsajter. Vi är övertygade om att påbörjade aktiviteter över tid kommer att generera ett högre genomsnittligt ordervärde samt en större andel återkommande intäkter.

Under det andra kvartalet minskade intäkterna till 5,4 MSEK och rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK. Utfallet i det andra kvartalet är långt ifrån tillfredställande och kostnadsbasen tyngdes bl.a. av en större omorganisation av verksamheten i Tyskland. Arbetet för att nå lönsamhet är högt prioriterat och de mest centrala delarna i detta arbete har identifierats och flera kraftfulla åtgärder har initierats som vi bedömer kommer medföra positiva effekter under hösten.

I april genomfördes en riktad nyemission om 3 MSEK i syftet att stärka NetJobs balansräkning, likviditet samt möjliggöra tillväxtsatsningar. Vi ser attraktiva affärsmöjligheter, såväl internt som externt, framåt i en växande och alltmer digital marknad inom Employer Branding och Talent Sourcing.

VD, Jonas Bertilsson

Fullständig delårsrapport finns på Bolagets hemsida netjobsgroup.com under Finansiella rapporter.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019, kl 08:30.

För ytterligare information vänligen kontakta Jonas Bertilsson, VD, jonas.bertilsson@netjobs.com

Stockholm den 23 augusti 2019
NetJobs Group AB (publ)

Om NetJobs Group AB
NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank:
Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20

Bilaga