03:54:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-16 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-06 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-09 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2010
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma 1
2018-08-24 08:30:00

 

Ny plattform, ett av flera steg i rätt riktning

APRIL – JUNI
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen minskade 7% till 9,2 (9,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till -2,1 (-0,8) MSEK.
 • Rörelsemarginalen minskade till -22,8% (-8,0).
 • Resultat efter skatt minskade till -2,2 (-0,8) MSEK.
 • Resultat per aktie minskade till -0,10 (-0,04) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -1,4 (0,2) MSEK.

JANUARI – JUNI                 
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen minskade 14% till 17,1 (20,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till -4,1 (-1,7) MSEK.
 • Rörelsemarginalen minskade till -24,3% (-8,3).
 • Resultat efter skatt minskade till -4,3 (-1,6) MSEK.
 • Resultat per aktie minskade till -0,20 (-0,08) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -2,8 (-2,0) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera 1 000 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna optionerna tillfaller nuvarande VD Georg Tsaros som har tecknat samtliga teckningsoptioner och erlagt 80 000 kronor. Fullständigt underlag finns sedan tidigare på Bolagets hemsida.
 • Under månaderna maj och juni lanserade Netjobs Group en ny design på samtliga sina jobbsajter i Sverige och Tyskland. Den nya layouten inkluderade även dotterbolaget Onrecs sajter.  

VD-kommentar

Det har varit ett intensivt kvartal som kännetecknats av mycket förändringsarbete på ett flertal fronter parallellt. Det har varit tufft, frustrerande och stundvis smärtsamt. Samtidigt har mycket av det arbete som lagts ner börjat ge vissa resultat. Inte i sådan utsträckning att allt har förändrats över en natt, men i form av tydliga indikationer som bevisar att en rad positiva saker håller på att falla på plats.

Säljorganisationen har genomgått flera förändringar avseende personalstyrkan. Målsättningen har varit att höja organisationens lägsta nivå. Samtidigt har NetJobs säljskola implementerats för bättre träning och introduktion för såväl befintliga som nya anställda. Under samma kvartal har organisationen utvecklat sätt att bli effektivare i att nå ut och filtrera bland nya kandidater. 

Färdigställandet av den tekniska plattformen och lanseringen av densamma under andra kvartalet, ett projekt som tyngt bolaget en längre period, har mottagits positivt av marknaden vilket värmer efter alla intensiva insatser under slutfasen. Under kvartalet har vidare ett flertal intressanta potentiella partnerskap börjat utvärderas, vilka var och en för sig kan möjliggöra ett starkare produkterbjudande framöver.

Sammanfattningsvis kan jag säga att vi befinner oss i ett skede där våra fokusområden och prioriteringar aldrig har varit tydligare. Optimering av säljstyrkan är ett pågående projekt, men strävan efter en miniminivå där vi känner oss trygga är något vi är på väldigt god väg att uppnå. Optimering av kostnadsbasen, vilket skett successivt under första kvartalet och vilket intensifierades under andra kvartalet, där stora framsteg noterades, kommer ge störst utslag först under tredje kvartalet.

Avslutningsvis är optimering av produkterbjudandet och säljprocessen något som kan komma att uppnås efter rätt val av partnerskap och paketering därefter, vilket organisationen ligger i fas med att uppnå under tredje kvartalet.

Siffror talar ett ärligt och rättvist språk, däremot berättar de inte alltid hela historien. Kvartalet har varit en besvikelse i utfall men jag vågar ändå påstå att det vi åstadkommit lett till en rad tydliga indikationer på att vi är på rätt väg. Det finns inga garantier, däremot garanterar jag vår vilja, våra insatser och vårt hårda arbete.

Tack för förtroendet. 
VD, Georg Tsaros

Fullständig delårsrapport finns på Bolagets hemsida netjobsgroup.com under Finansiella rapporter.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 aug, kl 08:30.

För ytterligare information vänligen kontakta Georg Tsaros, VD, 08-67 87 420

Stockholm den 24 aug 2018
NetJobs Group AB (publ)

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.Bilaga