12:20:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2019-04-17 15:51:09

2018 i korthet

 • Nettoomsättningen minskade 12% till 33,5 (38,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade till -5,7 (-3,3) MSEK.
 • Rörelsemarginalen minskade till -17,0% (-8,8).
 • Resultat efter skatt minskade till -5,1 (-2,9) MSEK.
 • Resultat per aktie minskade till -0,24 SEK (-0,14) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -3,7 (-1,3) MSEK.

 

Verkställande direktören har ordet

2018 har varit ett utmanande år. Nettoomsättningen minskade med 12% till 33,5 (38,0) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-3,3) MSEK. Tillväxttakten hamnade långt under förväntat vilket kan härledas till ett flertal parametrar. Vi har under året jobbat med att sänka kostnadsbasen för att parera intäktsminskningen och samtidigt investerat i de satsningar vi tror skapar långsiktigt aktieägarvärde som tex SEO-utveckling och fortsatta anpassningar i vår tekniska plattform.

I Sverige minskade våra intäkter under 2018 med 8% till 25,4 (27,6) MSEK. Vi har en stabil position på den svenska marknaden med den starkaste portföljen av nischade digitala varumärken inom jobb- och karriärutveckling. Exempel på våra varumärken förutom vår NetJobs.com är tex ITjobb.se, EkonomiJobb.se och SäljJobb.se. Därför bör vi kunna prestera väsentligt bättre i Sverige kommande år.

Vår försäljning i Tyskland har haft det fortsatt tufft och intäkterna minskade med 25% till 7,5 (10,0) MSEK. Under andra halvåret har vi lanserat en produkt i Tyskland som heter Active Sourcing Ad för att skapa ett mer unikt kunderbjudande. Det blir spännande att följa utvecklingen 2019 i Tyskland med dessa nya förutsättningar och denna teknologi.

Nyckeln 2019 och framåt blir att:

 • öka användarvänligheten och användarnyttan för kandidaterna på vår plattform
 • öka den organiska trafiken genom SEO samt genom partnerskap och varumärkesbyggande marknadsföringsinsatser
 • jobba tätare med våra kunder genom förbättrad personlig service, uppföljning och andra kundservice aktiviteter
 • transformera säljmetodiken från enstaka platsannonser till kunder till att erbjuda helhets- och paketlösningar utifrån kundens långsiktiga rekryteringsbehov
 • transformera säljarbetet från att ad-hoc-mässigt ringa kunder till att strukturerat och proaktivt bearbeta marknaden och befintlig kundportfölj
 • noggrant rekrytera ansvarsfulla och lojala medarbetare till säljorganisationen som långsiktigt vill bygga upp sin kundportfölj och är beredda att jobba hårt för att nå dit

Målsättningen är att våra kunder ska få mycket värde för pengarna, få en bra personlig service och att det ska kännas enkelt och smidigt att vara kund hos NetJobs.

Vår vision är att steg för steg ska NetJobs bli självklara #1 på den svenska marknaden för digitala employer branding- och talentflowlösningar.   

Johan Henriksson
Verkställande direktör

 

Årsredovisningen i sin helhet återfinns även under Finansiella rapporter på Bolagets hemsida, NetJobsgroup.com.
För ytterligare information vänligen kontakta Johan Henriksson, VD, 08-551 078 50

Stockholm den 17 april 2019
NetJobs Group AB (publ)

 

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank:
Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20

Bilaga