12:49:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2018-04-13 08:30:00

2017 i korthet

  • Nettoomsättningen minskade 8% till 38,0 (41,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet minskade till -3,3 (0,0) MSEK.
  • Rörelsemarginalen minskade till -8,8% (0,0).
  • Resultat efter skatt minskade till -2,9 (0) MSEK.
  • Resultat per aktie minskade till -0,14 SEK (0,0) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -1,3 (2,0) MSEK.


Verkställande direktören har ordet
Nettoomsättningen för 2017 landade på 38,0 (41,4) MSEK vilket hade en direkt påverkan på rörelseresultatet som landade på -3,3 (0,0) MSEK.

Tillväxttakten hamnade långt under förväntat vilket kan härledas till ett flertal parametrar. Verksamheten i Tyskland påverkades kraftigt av såväl förseningen av den nya plattformen som av initiala störningar i samband med lanseringen av denna. Även den nordiska verksamheten påverkades av detta, samt av att migreringen av ett flertal nordiska sajter försenades under året. Produkterbjudandet breddades under året i syfte att kunna erbjuda våra kunder mer omfattande tjänster, men till följd av nyss nämnda faktorer uteblev önskad effekt av detta. Allt detta påverkade såväl momentum som fokus i försäljningsarbetet.

Vidare iklädde sig bolaget genomgående under året en alltför stor kostnadskostym med höga plattformskostnader, höga omkostnader i Tyskland samt otillfredsställande kostnadskontroll och uppföljning. Den tyska verksamheten lyckades emellertid anpassa sin kostnadsbas mot slutet av året.

Under 2018 kommer bolaget aktivt att fokusera vidare på att optimera plattformen genom ett flertal uppdateringar i ett mer SEO-anpassat format, anpassa produkterbjudandet, förstärka säljorganisationen samt kalibrera kostnadsbasen, i strävan att öka resultatet per aktie samt nå en bättre rörelsemarginal. Det konstanta arbetet med att tillfredsställa användarna och köparna på bästa möjliga sätt fortsätter.

Georg Tsaros
Verkställande direktör


För ytterligare information vänligen kontakta Georg Tsaros, VD, 08-67 87 420


Stockholm den 13 april 2018
NetJobs Group AB (publ)


Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bilaga