23:32:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-12 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2020-06-15 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-28 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-23 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-04 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-21 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-10-21 Analytiker möte 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-11-21 Analytiker möte 2013
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-10 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-20 Bokslutskommuniké 2012
2013-03-20 Extra Bolagsstämma 2013
2013-03-13 15-7 2013
2012-11-22 Analytiker möte 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning KDEV 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 15-7 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter. Karolinska Developments portfölj består av ett flertal bolag inriktade på att utveckla behandlingsmetoder för sjukdomar som klassas som livshotande eller funktionsnedsättande. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-04-29 08:00:00

STOCKHOLM – den 29 april 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - mars 2022. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Med sin starka kassaposition, långsiktiga investeringsstrategi och sitt professionella team har Karolinska Development en utmärkt bas inför det fortsatta värdebyggandet, även i ett mer utmanande marknadsklimat.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Portföljbolaget Svenska Vaccinfabriken har utsett Richard Bethell till ny verkställande direktör. Han tillträder posten omedelbart. Richard Bethell har en doktorsexamen i biologisk kemi från universitet i Oxford samt trettio års erfarenhet från läkemedelsindustrin och har huvudsakligen arbetat med utvecklingen av nya produkter för behandling av infektionssjukdomar (januari 2022).
 • Portföljbolaget Umecrine Cognition har presenterat resultat från en preklinisk studie som visar att läkemedelskandidaten golexanolone har en dämpande effekt på neuroinflammation i lillhjärnan, vilket leder till att sjukdomsrelaterade motoriska störningar upphör. Studien ger ytterligare ökad förståelse för golexanolons verkningsmekanism och belyser dess potential att behandla symtom relaterade till rörelse och koordination. Studien genomfördes i samarbete med dr Vincente Felipo vid laboratoriet för neurobiologi, Centro de Investigación Principe Felipe, Valencia (januari 2022).
 • Vid extra bolagsstämma som hölls i Karolinska Development den 12 januari 2022 beslutade aktieägarna att: välja ny styrelseledamot, godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt ändring av bolagsordningen (januari 2022).
 • Karolinska Development offentliggjorde prospekt vilket har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen med anledning av förestående nyemission (januari 2022).
 • Portföljbolaget AnaCardio har tagit in 33 miljoner SEK genom ett konvertibellån. Karolinska Development har deltagit i denna viktiga finansiering, som gör att AnaCardio nu kan gå vidare med de kliniska utvecklingsplanerna för bolagets läkemedelskandidat AC01 (februari 2022).
 • Karolinska Development AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen. Karolinska Developments nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 76,9 procent och Karolinska Development har tillförts 378 MSEK före emissionskostnader och kvittning av lån. Emissionslikviden finansierar fortsatt utveckling av befintliga investeringar, nya investeringar samt allmänna företagsändamål. Totalt tecknades emissionen till 76,9 procent, varav 74,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 2,4 procent utan stöd av teckningsrätter. Inga emissionsgarantier togs i anspråk. Karolinska Development tackar befintliga aktieägare för deltagandet i företrädesemissionen och välkomnar samtidigt ett antal nya ägare, däribland Swedbank Robur Microcap och Nyenburgh Holding B.V. Teckningskursen i företrädesemissionen var 4,00 SEK per aktie. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Karolinska Development med 944 121,85 SEK, genom emission av 1 052 163 aktier av serie A och 93 360 022 aktier av serie B, och uppgår därefter till 2 700 775,94 SEK fördelat på 270 077 594 aktier, varav 2 555 261 aktier av serie A och 267 522 333 aktier av serie B (februari 2022).
 • Portföljbolaget OssDsign har tecknat avtal för att leverera OssDsign Cranial PSI till Frankrikes största sjukhusnätverk, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) (mars 2021).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Portföljbolaget OssDsign har inkluderat den första patienten till det prospektiva multicenterregistret PROPEL för fusion av kotor i ryggraden i USA. Syftet med registret är att utvärdera användningen och effekten av OssDsign Catalyst i klinisk miljö (april 2022).
 • Portföljbolaget OssDsign har inkluderat samtliga patienter till den kliniska studien TOP FUSION, som utvärderar effekten och säkerheten av OssDsign Catalyst hos patienter som genomgår en steloperation av ryggraden (april 2022).
 • Portföljbolaget Promimics noteringsemission har fulltecknats. Promimic tillförs nu 80 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilket stärker bolagets position kraftigt inför den fortsatta tillväxtresan. Handeln med bolagets aktie beräknas inledas fredagen den 29 april på Nasdaq First North Growth Market (april 2022).

Finansiell sammanfattning

Första kvartalet

 • Resultatet under första kvartalet uppgick till SEK -29,2 miljoner (SEK -24,9 miljoner under första kvartalet 2021). Resultatet per aktie var SEK -0,13 (SEK -0,14 under första kvartalet 2021).
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under första kvartalet uppgick till SEK -17,2 miljoner (SEK -15,5 miljoner under första kvartalet 2021). Resultatet beror i huvudsak på minskat värde på grund av kursnedgång i de noterade innehaven vilka ägs direkt och indirekt via KDev Investments.
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 279,4 miljoner i slutet av mars 2022, en minskning med SEK 13,7 miljoner från SEK 1 293,1 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick i slutet av mars 2022 till SEK 944,1 miljoner, en minskning med SEK 6,1 miljoner från SEK 950,2 miljoner i slutet av föregående kvartal. Minskningen är i huvudsak en effekt av att kursnedgången i de noterade innehaven.
 • Substansvärdet uppgick till SEK 1 305,6 miljoner, per aktie SEK 4,8 i slutet av mars 2022 (SEK 778,7 miljoner, per aktie SEK 4,4 i slutet av mars 2021).
 • Intäkterna uppgick till SEK 0,6 miljoner under första kvartalet 2022 (SEK 0,6 miljoner under första kvartalet 2021).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under första kvartalet 2022 uppgick till SEK 11,2 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, uppgick under först kvartalet till SEK 33,2 miljoner.
 • Likvida medel (inklusive kortfristiga placeringar) ökade med SEK 208,9 miljoner under första kvartalet och uppgick till SEK 301,3 miljoner per den 31 mars 2022. Karolinska Development genomförde under första kvartalet en företrädesemission vilken tillförde bolaget SEK 235 miljoner i kontanter samt SEK 125 miljoner i minskade lån vilka konverterades till aktier.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - mars 2022 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Per Aniansson, Finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 866 04 29, e-mail: per.aniansson@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.