15:29:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriInfrastruktur
Hexatronic är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är idag specialiserade inom utveckling av fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar lösningar till en bred bas av företagskunder, främst verksamma inom Norden och Europa. Kunderna består exempelvis av produktägare, nätägare, återförsäljare samt systemintegratörer. En viss del av produktutvecklingen sker även i samarbete med andra leverantörer på global nivå. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Kalender

2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning HTRO 0.50 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.40 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.30 SEK
2016-12-15 Årsstämma 2017
2016-10-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-05 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-12-16 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2015-11-16 Årsstämma 2016
2015-10-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-16 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2014-12-18 Årsstämma 2015
2014-10-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2013-12-18 Årsstämma 2014
2013-11-18 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-01-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-12-19 Årsstämma 2013
2012-12-17 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2012-10-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-07-03 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-04-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-01-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-12-19 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2011-12-16 Årsstämma 2011
2011-10-14 Bokslutskommuniké 2010
2011-07-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-12-20 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2010-01-29 Bokslutskommuniké 2009
2009-12-21 Ordinarie utdelning HTRO 0.00 SEK
2021-09-22 19:00:00

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 22 september, 2021

Hexatronic går in i datacentermarknaden genom amerikanskt förvärv

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har idag ingått ett bindande avtal att förvärva 100% av aktierna i Data Center Systems (“DCS”). DCS tillhandahåller kompletta fiberoptiska lösningar till den amerikanska datacentermarknaden. DCS förväntas generera en EBITDA på runt 3 MUSD under 2021. Inklusive en skatteförmån på cirka 2,5 MUSD kommer den effektiva köpeskillingen att vara 17,2 MUSD upp till 19,9 MUSD inklusive den prestationsbaserade ersättningen.

Data Center Systems
DCS har 20 års erfarenhet och är väletablerad på den amerikanska datacentermarknaden. DCS levererar kompletta fiberoptiska systemlösningar och erbjuder även infrastrukturdesign, installation och andra relaterade tjänster. DCS tillverkar säkra, skalbara och högpresterande standardiserade och anpassade systemlösningar främst till datacentermarknaden. De största kunderna är telekom-, finans- och teknikföretag. DCS grundades 2002 och har idag över 100 anställda. Huvudkontoret och produktionsanläggningen ligger i Texas, USA. Säljaren och grundaren av DCS, Kevin Ehringer, kommer att fortsätta i sin roll som VD efter förvärvet.

Värdering och finansiering
Hexatronic och DCS har gemensamt beslutat om en transaktionsstruktur som möjliggör att aktieförvärvet skattemässigt hanteras som ett inkråmsförvärv (”joint election under Section 338 (h) (10) of the Internal Revenue Code”). Efter beaktande av denna skattelättnad uppgår den effektiva EBITDA-värderingsmultipeln till 5,7x till 6,6x.

Förvärvet finansieras med seniort banklån från Danske Bank. Nettoskuld / EBITDA för Hexatronic Group inklusive genomförda förvärv förväntas uppgå till cirka 2,0x. Beaktat förvärvet av REHAU Telecom som förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2021 förväntas Nettoskuld / EBITDA uppgå till cirka 2,6x.

Slutförandet av förvärvet är föremål för sedvanliga villkor och förväntas slutföras i början av oktober.

Kommentar från Hexatronics VD
Vi är mycket glada över att välkomna DCS-teamet till Hexatronickoncernen. Teamet är mycket erfaret och har ett konsultativt tillvägagångssätt för att säkerställa bästa möjliga nätverksprestanda. De delar också vår syn på värdet av att tillhandahålla kompletta systemlösningar för våra kunder och de har till och med tagit det ett steg längre genom att erbjuda flera olika typer av relaterade tjänster.

Med förvärvet av DCS kommer Hexatronic in på den amerikanska datacentermarknaden som förväntas fortsätta växa. Ständigt ökande datatrafik såväl som trenden mot edge computing ökar behovet av såväl storskaliga datacenter som små och medelstora datacenter som ligger närmare de platser där data genereras och används.

USA är idag Hexatronics största marknad och en av tre strategiska tillväxtmarknader. Med förvärvet av DCS kan vi nu erbjuda våra kunder Hexatronics kompletta systemerbjudande med lokalt terminerade produkter vilket kommer minska ledtider och öka flexibiliteten. Utöver det kommer DCS bidra med expertis inom design och rådgivningstjänster. DCS produktion i USA kommer att komplettera våra nuvarande termineringsverksamheter i Sverige, Estland och Storbritannien”, säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Kommentar från DCS VD
Att få vara en del av Hexatronickoncernen möjliggör för DCS att ta ett stort steg framåt för att uppfylla vårt mål om att vara världsledande inom lagring och nätverksanslutningar för stora företags datacenter”, säger Kevin Ehringer, grundare och VD för DCS.

Rådgivare
White & Case Advokat AB har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av DCS.

Göteborg, 22 september, 2021

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, 0708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2021 kl. 19:00 CET

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se https://group.hexatronic.com