09:01:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-17 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2024-04-16 Årsstämma 2024
2024-03-06 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-03-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-06 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2022-04-05 Årsstämma 2022
2022-03-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-21 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2021-04-20 Årsstämma 2021
2021-03-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2020-06-12 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-27 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2019-04-24 Årsstämma 2019
2018-04-18 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2018-04-17 Årsstämma 2018
2017-04-26 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2017-04-25 Årsstämma 2017
2016-04-21 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2016-04-20 Årsstämma 2016
2015-04-24 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2014-04-25 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2014-04-24 Årsstämma 2014
2013-04-18 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2013-04-17 Årsstämma 2013
2012-04-17 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2012-04-16 Årsstämma 2012
2011-04-27 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK
2011-04-26 Årsstämma 2011
2010-04-28 X-dag ordinarie utdelning BAVA 0.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Bavarian Nordic är verksamt inom biokemi. Idag är bolaget specialiserat inom utveckling, produktion och distribution av vaccin mot infektionssjukdomar i samband med cancerbehandling. Utöver huvudverksamheten framställs även vacciner mot allvarliga sjukdomar som ebola och livmoderhalscancer. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika, med huvudkontoret beläget i Kvistgaard, Danmark.
2023-12-13 22:33:31

KØBENHAVN, Danmark, 13. december 2023 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at bestyrelsen har besluttet at etablere et nyt langsigtet incitamentsprogram for koncernledelsen og udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Medlemmer af koncernledelsen vil modtage en blanding af performancebaserede betingede aktier og tegningsoptioner, som begge vil være baseret på succesfuld opnåelse af relevante Key Performance Indicators (KPI’er). Medarbejdere, der deltager i programmet, vil kun modtage tegningsoptioner. Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b og 5c, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik.

Der tildeles i alt 161.412 tegningsoptioner til medlemmer af koncernledelsen til en udnyttelseskurs på DKK 172,40 pr. aktie, svarende til markedskursen for Bavarian Nordics aktie på tildelingstidspunktet. Desuden tildeles i alt 61.602 performancebaserede betingede aktier til medlemmer af koncernledelsen. Den kombinerede værdi af tegningsoptioner og performancebaserede betingede aktier, der tildeles det enkelte medlem af koncernledelsen, udgør op til 100% af deres faste årlige basisløn. De performancebaserede betingede aktier vil blive overdraget tre år efter tidspunktet for tildeling, forudsat at alle betingelser herfor er opfyldt. Overdragelse af tegningsoptioner og performancebaserede betingede aktier forudsætter forudgående opfyldelse af KPI’er, som fastsættes af bestyrelsen.

Der tildeles i alt 1.105.169 tegningsoptioner til udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen til en udnyttelseskurs på DKK 191,58 pr. aktie, fastsat som den gennemsnitlige markedskurs (lukkekurs) på selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen over de seneste 15 dage før tildelingstidspunktet, tillagt 15%.

Sammenlagt tildeles der 1.266.581 tegningsoptioner under de nye programmer, hvilket giver optionsholderne ret til tegning af op til i alt 1.266.581 aktier a nominelt DKK 10. Udnyttelse af erhvervede tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i otte fastsatte tegningsperioder i løbet af 2027 og 2028. Jævnfør vederlagspolitikken er der fastsat en maksimumværdi for udnyttelsen for hver enkelt optionsholder på udnyttelsestidspunktet.

Ved anvendelse af Black-Scholes model og efter justering for den historiske sandsynlighed for opnåelse af KPI’er, er den teoretiske værdi pr. tegningsoption til medlemmerne af koncernledelsen beregnet til DKK 63,58. Black-Scholes-værdien pr. tegningsoption til udvalgte medarbejdere er beregnet til DKK 62,45. Beregningerne er foretaget ud fra en aktiekurs på DKK 172,40, en risikofri rente på 2,55% og ud fra den historiske volatilitet for aktierne i relevante peers.

Værdien af hver af de performancebaserede betingede aktier, der tildeles medlemmer af koncernledelsen, udgør DKK 166,59, og er fastsat som den gennemsnitlige markedskurs (lukkekurs) på selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen over en periode på 15 dage forud for tildelingen.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 39 / 2023