06:51:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-24 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-19 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-23 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2016-05-20 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-25 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Arcoma är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är en utvecklare och leverantör av integrerade digitala röntgensystem. Bolagets produkter erbjuder digital bildteknik kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem. Produkterna säljs via återförsäljare och till en stor andel OEM-kunder. Verksamhet återfinns idag på global nivå med försäljning främst koncentrerad till Europa, Asien och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Växjö.
2020-11-12 07:30:00

Delårsrapport Q3 2020: Tredje kvartalet negativt påverkat av coronapandemin, EBITDA fortsatt över föregående år


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 22 232 (30 396) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 2 144 (3 408) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1 050 (2 657) kSEK
• Resultat per aktie 0,08 (0,21) SEK


ACKUMULERAT 2020

• Nettoomsättning för årets första tre kvartal uppgick till 87 170 (99 107) kSEK
• EBITDA uppgick till 10 147 (8 725) kSEK, en ökning med 1 422 kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 7 326 (5 799) kSEK
• Resultat per aktie 0,57 (0,46) SEK


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Sanna Rydberg har tillträtt som ny VD för Arcoma, september 2020


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut


VD-KOMMENTAR  

Låg försäljning påverkat av coronaviruset
Den globala pandemins framfart har kraftigt påverkat vår försäljning under det tredje kvartalet. Den totala försäljningen minskar med 27% jämfört med samma period föregående år. En förväntad försäljningsökning i Nordamerika har inte slagit in. Likaså i Europa har kunder valt att skjuta på anbud och inköp framåt i tiden. I Asien däremot ser vi en försäljningsökning jämfört med Q3 2019. På sikt ser vi alltjämt en fortsatt långsiktig och stabilt växande internationell marknad.

Trots att försäljningen var låg under kvartalet har vi nått ett godkänt EBITDA-resultat. EBITDA till och med september visar en ökning på 16,2% jämfört med föregående år. Det har vi uppnått genom god kostnadskontroll, minskade personalkostnader samt effektiviseringar i produktionen. Bruttomarginalen var hög i kvartalet bland annat tack vare produktmixen och kvartalets starka eftermarknadsförsäljning.

Arcoma Precision i5
Vi lanserade i våras vårt nya premiumsystem Arcoma Precision i5 på den europeiska marknaden. Flertal system är nu levererade till kund och vi är glada och stolta över den positiva feedback vårt system fått, hög användarvänlighet och förbättrad patientupplevelse är några av kommentarerna.

Arbete pågår nu för fullt tillsammans med Canon för att inom kort lansera systemet även på den nordamerikanska marknaden. Vi jobbar intensivt och fokuserat med att erbjuda våra partners virtuella produktdemonstrationer och andra lösningar för att säkerställa en lyckad USA-lansering. Vi har höga förväntningar men samtidigt en stor respekt för utmaningar kopplade till pandemin.

Positivt inför kvartal fyra och 2021
Som ny VD för Arcoma ser jag fram emot att tillsammans med organisationen fortsätta arbetet enligt vår strategi att utveckla långsiktiga partnerskap, bedriva innovativ produktutveckling samt öka vårt kundfokus. Vi är nu en bit in i kvartal fyra och kan se en viss återhämtning i marknaden vilket är positivt.

Vi har ett fortsatt ambitiöst R&D program vilket stärker vår position som en innovativ leverantör av röntgensystem. Partnerskapet och produktutvecklingen tillsammans med Konica Minolta fortsätter och vi har en optimistisk syn på framtiden.

Jag vill tacka alla i organisationen för stort engagemang under kvartal tre. Den fantastiska energi som finns i Arcoma riktar vi nu framåt mot kvartal fyra och 2021.

Sanna Rydberg
VD, Arcoma AB (publ)


Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Delårsrapporter och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på nedan länk:
www.arcoma.se/about-us/investors/


Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 07.30