10:59:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-01-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-24 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-24 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-23 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-19 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-23 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2016-05-20 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-25 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 X-dag ordinarie utdelning ARCOMA 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Arcoma är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är en utvecklare och leverantör av integrerade digitala röntgensystem. Bolagets produkter erbjuder digital bildteknik kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem. Produkterna säljs via återförsäljare och till en stor andel OEM-kunder. Verksamhet återfinns idag på global nivå med försäljning främst koncentrerad till Europa, Asien och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Växjö.
2020-08-20 07:30:00

Stabil försäljning trots Covid-19. Stark lönsamhetsförbättring under första halvåret.


FINANSIELLT SAMMANDRAG
ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättning för kvartalet minskade med 7% till 31 545 (33 879) kSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) sjönk med 13% till 3 031 (3 470) kSEK
 • Resultat efter skatt minskade med 7% till 2 302 (2 484
 • Resultat per aktie 0,18 (0,20) SEK

 

ACKUMULERAT 2020

 • Nettoomsättning 64 937 (68 505) kSEK, en minskning med 5% mot föregående år
 • EBITDA förbättrades med 50% till 8 002 (5 317) kSEK, en ökning med 2 685 kSEK
 • Resultat efter skatt steg till 6 276 (3 142) kSEK
 • Resultat per aktie 0,49 (0,25) SEK

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Konica Minolta Europa tecknar 5-årigt leverantörsavtal med Arcoma
 • Mattias Rundgren utses till tillförordnad VD
 • Susanne Rydberg utses till ny VD för Arcoma AB, med tillträde i september 2020


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut

 

VD-KOMMENTAR                  

Ett godkänt kvartal i utmanande tider

Givet de kraftiga utmaningar som pågående pandemi medför har vi ändå lyckats hålla en förhållandevis god framfart i vår försäljning och vi fortsätter att öka vår lönsamhet vilket vi är nöjda med.

Vi kan under rådande omständigheter fortfarande inte besöka våra kunder och sjukhus i någon större utsträckning.  Vi har trots det framgångsrikt lyckats hitta nya arbetssätt, vi har påskyndat arbetet med digitaliserade lösningar och genom detta lyckats bibehålla en hög grad av kundinteraktion.

Vidare har pandemin också inneburit stora utmaningar i logistikflödet, varför vi ibland har behövt använda oss av dyrare lösningar för att kunna leverera produkter till kund på utsatt tid. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga kring hur Covid-19 kan komma att påverka såväl efterfrågan av våra produkter som utmaningar inom leverans och logistikkedjan. Förvärras läget ytterligare står vi redo med flera möjliga åtgärder för att säkerställa en god leveransförmåga.

                     

Lansering av Arcoma Precision i5

I mars 2020 lanserade vi vårt nya premiumsystem Arcoma Precision i5. Lanseringsaktiviteter i digital form pågår nu för fullt gentemot mot våra kunder och partners. Serieleveranser av Arcoma Precision i5 påbörjades i juni för den europeiska marknaden och produkten kommer senare under 2020 att lanseras fullt ut i såväl Asien som Nordamerika.

 

Försäljning Asia Pacific, bästa på flera år

Under andra halvåret 2019 tillsatte vi en ny verksamhetschef för vår Asien-verksamhet. Under detta andra kvartal noterar vi nu de bästa försäljningssiffrorna sedan fjärde kvartalet 2017 vilket är mycket glädjande. Vi ser ett ökat fokus på lokala sälj- och marknadsföringsaktiviteter och vår tydligare lokala närvaro har mottagits väldigt positivt av våra asiatiska kunder.

 

Vi blickar framåt

Efter en härlig, om lite märklig, sommar är jag och hela Arcomas personal stärkta och motiverade för en kommande intensiv höst. Vi ser med tillförsikt fram mot den fortsatta lanseringen av Arcoma Precision i5.  Vi står inför lanseringen av Konica Minoltas nya AeroDR X90 system vilken är baserad på Arcomas plattform och byggs i vår fabrik i Växjö. Vi fortsätter också alla våra globala intensiva aktiviteter tillsammans med Canon Medical system.

Det råder givetvis fortfarande en stor osäkerhet kring hur den globala marknaden kommer se ut närmsta tiden. Långsiktigt vet vi dock att det finns ett fortsatt stort behov av våra produkter inom sjukvården runt om i världen.

 

Mattias Rundgren

Tillförordnad VD, Arcoma AB (publ.)


Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Delårsrapporter och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på nedan länk:
www.arcoma.se/about-us/investors/


Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 07.30