15:41:43 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.
2020-11-12 08:00:00

Press release (MAR)

Malmö, 12 november, 2020

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari – september 2020

En framgångsrik emission med fokus på försäljning!

Under tredje kvartalet såg vi ett ökat intresse för vårt användarvänliga diagnostiska test. Under kvartalet har vi levererat 14 CADScor®System, vilket är vårt bästa kvartal hittills. Framgången baseras främst på en stark utveckling i Tyskland, Österrike och Schweiz, men vi mottog också våra första order i Mellanöstern vilket bidrog till det positiva resultatet. I kombination med försäljning av våra engångsplåster motsvarar detta en betydande omsättningstillväxt jämfört med samma tid föregående år.

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019

 • Under tredje kvartalet såldes 14 (3) CADScor®System och 1 320 (496) engångsplåster till både slutförbrukare och distributörer.
 • Intäkterna uppgick till 791 kSEK (120), med ett bruttoresultat om 552 kSEK (74) och en bruttomarginal om 70 procent (62).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 9 440 kSEK (11 401).
 • Resultat före skatt uppgick till –8 880 kSEK (–11 324).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –6 418 kSEK (–11 002). Periodens nettokassaflöde, efter erhållen emissionslikvid om netto 47 536 kSEK, uppgick till 40 951 kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till –0,11 SEK (–0,49). Inga utspädningseffekter uppkom.

Första nio månaderna 2020 jämfört med samma period 2019

 • Under de första nio månaderna såldes totalt 20 (13) CADScor®System och 2 120 (2 826, inklusive 1 100 sålda till bolagets kliniska prövningar) engångsplåster, vilket generade intäkter på 1 204 kSEK (1 083) med ett bruttoresultat om 881 kSEK (823), motsvarande en bruttomarginal på 73 procent (76).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 30 925 kSEK (37 283).
 • Resultat före skatt uppgick till –30 085 kSEK (–36 447).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –24 141 kSEK (–36 411). Inklusive erhållen emissionslikvid uppgick periodens nettokassaflöde till 22 698 kSEK (–37 537).
 • Behållning av likvida medel uppgick till 76 413 kSEK (27 685).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,49 SEK (–1,58). Inga utspädningseffekter uppkom.

Händelser under tredje kvartalet 2020

 • Den 15 juli 2020 meddelade bolaget att styrelsen, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om en garanterad företrädesemission om högst 86 156 738 aktier som vid full teckning beräknades tillföra bolaget cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader.
 • Extra bolagsstämma hölls den 11 augusti 2020 för att godkänna emissionen. Dessutom beslutades att utfärda 3 000 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget.
 • Den 3 september meddelade företaget att det tyska hälsoministeriet har tillkännagivit att fonokardiografi för att utesluta kranskärlssjukdomar har potential för allmän användning i Tyskland. Den tyska gemensamma federala kommittén (G-BA) har angivit huvuddragen i de grundläggande delar en eventuell studie bör innefatta. Studien ska utföras av en oberoende vetenskaplig institution och enligt uppsatta riktlinjer från G-BA. ”Vägledningen från G-BA bekräftar det kliniska värdet och relevansen av vår CADScor®-teknik”, säger Per Persson, VD för Acarix.
 • Den 11 september tillkännagav bolaget att emissionen tecknades till totalt cirka 123 procent och inbringade cirka 56 MSEK före kostnader.
 • Den 29 september 2020 meddelade bolaget att en riktad nyemission genomförts till de garanter i företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier.

Händelser efter den 30 september 2020
      ·Den 15 oktober har bolaget ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträdde som Certified Adviser den 19 oktober 2020.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på www.acarix.com

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
e-post: per.persson@acarix.com
tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
e-post: christian.lindholm@acarix.com
tel: +46 705 118 333

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.

Denna information är regulatorisk information som Acarix AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg den 12 november 2020 kl 08.00.