18:16:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Acarix är ett diagnostikbolag. Bolaget har utvecklat en teknologi som möjliggör identifiering av kranskärlssjukdomar. Bolagets produkt är ett icke-invasivt test som sätts med en lapp på patienten för att analysera ljud från hjärtat. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2009 som en avknoppning från Coloplast. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-16 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-17 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning ACARIX 0.00 SEK
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2021-08-19 08:00:00

Press release

Malmö, 19 augusti, 2021

Acarix AB (publ) publicerar delårsrapport, januari juni 2021

Fortsatt positiv trend med fokus på US expansion

Det andra kvartalet fortsatte med samma positiva dynamik som under inledningen av året. När vi blickar tillbaka på det första halvåret 2021 kan vi konstatera att försäljningen av våra patcher mer än tredubblats. Dessutom sålde vi 28 nya CADScor®-system under samma period. Samtidigt stärks vår position ytterligare på viktiga marknader som Tyskland, Storbritannien och USA genom positiva signaler från både marknaden och myndigheter.

Utdrag ur VD Per Perssons kommentar till delårsrapporten.

Andra kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020

 • Under perioden såldes 14 (12) CADScor®-system och 1 530 (660) patcher.
 • Intäkterna uppgick till 878 kSEK (292).
 • Bruttoresultatet uppgick till 632 kSEK (220) motsvarande en bruttomarginal om 72,4% (75%). Rörelsens kostnader uppgick till 13 725 kSEK (10 580).
 • Resultat före skatt uppgick till –13 092 kSEK (–10 390).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –15 327 kSEK (-8 932).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,09 SEK (–0,20). Inga utspädningseffekter uppkom.

Första halvåret 2021 jämfört med 2020

 • Under första halvåret såldes totalt 28 (12) CADScor®-system och 2 790 (800) patcher, vilket generade intäkter på 1 600 kSEK (413) med ett bruttoresultat om 1 162 kSEK (329), motsvarande en bruttomarginal på 73% (80).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 25 938 kSEK (21 485).
 • Resultat före skatt uppgick till –24 815 kSEK (-21 205).
 • Nettokassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till –24 920 kSEK (-18 253).
 • Behållning av likvida medel uppgick till 39 142 kSEK (35 366).
 • Resultat per aktie uppgick till –0,18 SEK (–0,41). Inga utspädningseffekter uppkom.
 • Antal aktier uppgår till 141 045 437 (51 694 043).

Händelser andra kvartalet 2021

 • Den 7 april meddelade Acarix publiceringen av den prognostiska studien med långsiktiga uppföljningsdata av patienter från Dan-NICAD 1-studien. ”Den här stora prospektiva studien visar att hjärtljudsanalys ger prognostisk information om det långsiktiga förloppet hos patienter med misstänkt kranskärlssjukdom under nuvarande klinisk vårdstandard. Därför verkar hjärtljudsanalys vara en ny prognostisk markör för stabil kranskärlssjukdom och skulle kunna förbättra den initiala riskstratifieringen av dessa patienter.”, säger Dr Simon Winther, läkare och PhD vid Gødstrup Hospital, Herning, Danmark.

Händelser efter den 30 juni 2021

 • Inga väsentliga händelser.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på www.acarix.com

Kontaktpersoner för mer information

Per Persson, VD
e-post: per.persson@acarix.com
tel: +46 736 005 990

Christian Lindholm, CFO
e-post: christian.lindholm@acarix.com
tel: +46 705 118 333

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 8 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder.
Redeye AB är bolagets Certified Advisor (+46 (0)8 121 576 90, (certifiedadviser@redeye.se).
För mer information besök www.acarix.com.