07:29:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-22 Ordinarie utdelning SPOL 7.80 NOK
2024-03-21 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 Ordinarie utdelning SPOL 6.80 NOK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SPOL 6.00 NOK
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Halvårsutdelning SPOL 3.04
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning SPOL 1.75
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 Ordinarie utdelning SPOL 4.58 NOK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SPOL 4.12 NOK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SPOL 3.96 NOK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østlandet bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
2024-02-22 18:57:48
Sammenslåingen av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank er vedtatt av
representantskapet i SpareBank 1 Østlandet. Avgjørelse i Totens Sparebank er
ventet senere i dag.

Det vises til melding publisert 15. januar 2024 om at styrene i SpareBank 1
Østlandet og Totens Sparebank har vedtatt en plan for sammenslåing av bankene
(fusjonsplan), og børsmelding av 26. januar 2024 om innkalling til
ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Østlandet den 22. februar
2024.

Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet har i møte den 22. februar 2024 gitt
sin tilslutning til at bankene slås sammen ved at eiendeler, rettigheter og
forpliktelser i Totens Sparebank overdras til SpareBank 1 Østlandet.

Det vises for øvrig til protokoll fra møtet der vedtaket ble fattet i tråd med
innkallingen.

Sammenslåingen er fortsatt betinget av nødvendige vedtak i generalforsamlingen i
Totens Sparebank som forventes i løpet av kvelden, samt at nødvendige
myndighetsgodkjennelser gis uten vilkår eller på vilkår som ikke vesentlig
endrer forutsetningene bankene har lagt til grunn ved inngåelsen av
fusjonsplanen.

Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen den 1. oktober 2024.

Rådgivere
SpareBank 1 Østlandet har engasjert SpareBank 1 Markets AS som finansiell
rådgiver og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver i forbindelse med
sammenslåingen. Totens Sparebank har engasjert ABG Sundal Collier ASA som
finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS som juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:
Styreleder: Siri J. Strømmevold, tlf. 414 44 712
Konsernsjef: Richard Heiberg, tlf. 902 06 018
Finansdirektør: Geir-Egil Bolstad, tlf. 918 82 071
Investorkontakt: Bjørn-Erik R. Orskaug, tlf. 922 39 185

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12