07:55:50 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-22 Ordinarie utdelning SOAG 21.50 NOK
2024-03-21 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 Ordinarie utdelning SOAG 17.80 NOK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SOAG 16.20 NOK
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Bonusutdelning SOAG 3.5
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Ordinarie utdelning SOAG 3.50 NOK
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-03 Ordinarie utdelning SOAG 12.00 NOK
2019-10-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 Ordinarie utdelning SOAG 14.60 NOK
2019-04-09 Årsstämma 2019
2019-03-05 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning SOAG 9.30 NOK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-12 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-21 Ordinarie utdelning SOAG 7.40 NOK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning SOAG 3.90 NOK
2015-03-18 Ordinarie utdelning SOAG 4.40 NOK
2014-03-21 Ordinarie utdelning
2013-03-22 Ordinarie utdelning
2011-03-11 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østfold Akershus bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
2023-11-07 10:53:18
SpareBank 1 Østfold Akershus har engasjert SpareBank 1 Markets AS for å
undersøke muligheten for tilbakekjøp av egenkapitalbevis i banken for et totalt
beløp på inntil NOK 2.700.000 til bruk i bankens spareprogram for ansatte.
Egenkapitalbevisene skal viderefordeles til bankens ansatte i overensstemmelse
med bankens spareprogram. Tilbakekjøpet vil bli gjennomført som en omvendt
bookbuilding. Banken eier i dag 3 147 egne egenkapitalbevis.

Akseptperioden starter omgående med forventet avslutning 14. november 2023 kl.
16:30. Akseptperioden kan bli stengt på et tidligere tidspunkt. Banken og
tilrettelegger forbeholder seg retten til å utvide akseptperioden og å akseptere
ordre mottatt etter avslutning av akseptperioden.

Endelig kjøpspris per egenkapitalbevis vil bli fastsatt basert på mottatte
salgsordre som, etter bankens vurdering, representerer en tilfredsstillende pris
og transaksjonsvolum. Den endelige kjøpsprisen vil være identisk for alle
selgende egenkapitalbeviseiere. Banken forbeholder seg retten til å redusere
antall egenkapitalbevis som kjøpes, alternativt til ikke å kjøpe noen
egenkapitalbevis.

Dersom totalt antall mottatte salgsordre på den endelige kjøpsprisen overstiger
det antall egenkapitalbevis som banken beslutter å erverve, vil avkortning bli
foretatt. Allokering vil i så stor utstrekning som mulig bli gjort på pro rata
basis basert på det tilbudte volumet fra hver selgende egenkapitalbeviseier.
Formålet er å likebehandle alle egenkapitalbeviseiere basert på deres indikerte
interesse i tilbudet på den endelige kjøpsprisen.

Mottatte salgsordre er bindende og ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake,
kanselleres eller endres av den selgende egenkapitalbeviseieren etter at den har
blitt mottatt av tilrettelegger. Den selgende egenkapitalbeviseieren plikter å
selge de tilbudte egenkapitalbevisene til banken til de tilbudte vilkårene hvis
og på det tidspunkt tilbudet er akseptert av banken, uavhengig av om banken
beslutter å kjøpe et lavere antall egenkapitalbevis fra den selgende
egenkapitalbeviseieren enn den respektive egenkapitalbeviseieren hadde tilbudt
for salg.

Dersom transaksjonen gjennomføres, vil prissetting følge omgående etter utløp av
akseptperioden. Basert på det ovenfor angitte tidspunktet for avslutning av
akseptperioden, forventes allokering utført 15. november 2023 (T), og oppgjør er
forventet på eller rundt 17. november 2023 (T+2) gjennom en levering mot
betaling (DVP)-transaksjon. Hvis akseptperioden forlenges, vil disse datoene
justeres tilsvarende.

Tilbakekjøpet er basert på fullmakt fra bankens ordinære representantskapsmøte
den 29. mars 2022.

Egenkapitalbeviseiere som har spørsmål om transaksjonen og ønsker å selge
egenkapitalbevis, bes kontakte Joakim Hafsmo i SpareBank 1 Markets AS på: Dir.
tlf.: +47 24147468 Mob.: 47 99224346 e-post: joakim.hafsmo@sb1markets.no.
Kontaktperson for annen informasjon: finanssjef, Henry Tvete, tlf 91840809.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.