07:11:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-22 Ordinarie utdelning SOAG 21.50 NOK
2024-03-21 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-01 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 Ordinarie utdelning SOAG 17.80 NOK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SOAG 16.20 NOK
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Bonusutdelning SOAG 3.5
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Ordinarie utdelning SOAG 3.50 NOK
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-04-03 Ordinarie utdelning SOAG 12.00 NOK
2019-10-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-10 Ordinarie utdelning SOAG 14.60 NOK
2019-04-09 Årsstämma 2019
2019-03-05 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning SOAG 9.30 NOK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-12 Extra Bolagsstämma 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-21 Ordinarie utdelning SOAG 7.40 NOK
2017-03-20 Årsstämma 2017
2017-02-07 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning SOAG 3.90 NOK
2015-03-18 Ordinarie utdelning SOAG 4.40 NOK
2014-03-21 Ordinarie utdelning
2013-03-22 Ordinarie utdelning
2011-03-11 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østfold Akershus bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
2024-02-09 07:30:00
Resultat før skatt for 2023 ble på 635 mill. kr (567 mill. kr). Resultatet fra
ordinær drift etter tap utgjorde 580 mill. kr (502 mill. kr). Økningen i
ordinært resultat er påvirket av bedret rentenetto, høyere provisjonsinntekter,
samt noe økning i kostnader. Oppkjøpet av 100% av aksjene i Vigres AS (nå
SpareBank 1 Regnskapshuset Østfold Akershus AS) ble gjennomført 10. januar 2023.
Selskapet er konsolidert fra og med første kvartal 2023 og dette påvirker både
inntekts- og kostnadssiden for 2023 med henholdsvis 39,2 mill. kr og 37,7 mill.
kr. Resultatet før skatt er i tillegg påvirket av negative resultat fra
SpareBank 1 Gruppen. Egenkapitalavkastningen for 2023 ble på 11,4 % (11,2 %) og
ren kjernekapitaldekning ble på 17,5 % (18,4 %).

Resultatene vi legger frem er også i 2023 noe vi er stolte av. Dette hadde ikke
vært mulig uten engasjerte ansatte som er gode på å drive bank, eiendomsmegler
og regnskapshus, sier Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1
Østfold Akershus.

Resultat før skatt i fjerde kvartal på 145 mill. kr (197 mill. kr). Resultatet
fra ordinær drift etter tap utgjorde 132 mill. kr (134 mill. kr), reduksjonen er
sammensatt av bedret rentenetto og høyere kostnader. Reduksjonen i inntekter fra
finansielle instrumenter er i hovedsak knyttet til negativt resultat fra
SpareBank 1 Gruppen samt lavere urealisert gevinst på aksjer sammenlignet med
fjoråret. Egenkapitalavkastningen i fjerde kvartal ble på 10,3 %.

Tapene er noe høyere enn tidligere, men fortsatt på et lavt nivå. Bransjene
Eiendom Utleie og Prosjekt er vurdert ekstra nøye de siste kvartalene. Som et
aktivt tiltak er policykrav knyttet til belåningsgrad strammet inn for
henholdsvis Eiendom Utleie (diversifisert på næring og bolig), Eiendom Prosjekt
og Tomt.

Vi tror på lokal tilstedeværelse
Utlånsveksten i privatmarkedet ble på 0,6 % i fjerde kvartal 2023, 12 måneders
veksten ble på 2,3 %. Innskuddsveksten ble 0,1 % i fjerde kvartal 2023, 12
måneders veksten ble på 2,5 %.

Vår privatmarkedsportefølje har moderat belåningsgrad og tapene er lave. Antall
henvendelser om avdragsfrihet og overhopp var svakt stigende gjennom høsten
2023, men har stabilisert seg. Vi ser likevel en svak økning i antall saker som
trenger ekstra rådgivning og tilrettelegging. I en tid hvor kundene våre rammes
av en tøffere økonomisk hverdag ser vi at behovet for økonomisk rådgivning er
stigende. I en slik situasjon er det mange av våre kunder som setter pris på å
ha et åpent og tilgjengelig kontornett med personlig rådgivning fra rådgivere
som kjenner sitt lokalmarked godt. Vi tror på å være proaktive og hjelpe kundene
med å forstå og tilpasse seg de økonomiske utfordringene de kan møte. Sammen med
kundene vil vi arbeide for å sikre en solid og bærekraftig økonomisk fremtid,
til tross for de nåværende usikre forholdene i markedet, sier Arild Bjørn
Hansen.

Dyktige rådgivere med lokal tilhørighet og kortreiste beslutninger
Utlånsveksten innen bedriftsmarkedet ble på 4,6 % i fjerde kvartal, tolv
måneders veksten ble på 11,3 %. Innskuddsveksten ble på 7,0 % i fjerde kvartal
og tolv måneders veksten ble på 5,9 %.

Kraftig prisvekst og økt rentenivå preger fortsatt næringslivet i regionen,
spesielt innen bygg- og anleggsbransjen. Kunder innenfor alle næringer følges
tett opp av våre rådgivere som skal bidra til at skadevirkningene blir så små
som mulig. Så langt har vi likevel ingen konkret indikasjon på at risikoen i
utlånsporteføljen vår har økt vesentlig. I krevende perioder er det viktig for
næringslivet å ha gode rådgivere, med lokal tilhørighet og kunnskap, for å gi de
den merverdien de behøver for å lykkes, sier Arild Bjørn Hansen.

Etter til sammen 14 rentehevinger fra Norges Bank forventes det nå at
rentetoppen er nådd for denne gang og markedet begynner å spekulere i første
rentekutt. De lange rentene har kommet en del ned, og forhåpentligvis vil vi som
følge av dette merke en positiv endring i bedriftenes investeringsvilje. Vi
forventer reallønnsvekst og økt kjøpekraft i 2024.

Utsiktene fremover
Konsernet skal levere en egenkapitalavkastning på minimum 10 % og en ren
kjernekapitaldekning på minimum 15,8 %. Det foregår i disse dager diskusjoner
med Finanstilsynet vedrørende ny vurdering av pilar 2-kravet til konsernet.
Konsernet vil fastsette nytt minimumskrav til ren kjernekapitaldekning når
prosessen rundt fastsettelse av konsernets pilar 2-krav er ferdig.

Konsernets utbyttepolitikk er uendret og innebærer at inntil 50 % av morbankens
resultat utbetales i utbytte og gaver dersom konsernets soliditet tilsier det.

Styret foreslår et utbytte på kr. 21,50 per egenkapitalbevis, tilsvarende 266
mill. kr., for 2023. Dette tilsvarer en utbyttegrad på 50 % av morbankens
resultat.

I 2024 vil administrasjonen jobbe med å utrede konsekvensene av ny
standardmetode på kreditt som Finansdepartementet forventer innført i 2025. Ny
standardmetode ønskes velkommen og vil bedre rammebetingelsene og redusere
konkurranseulempene som standardmetodebankene i dag har sammenlignet med
IRB-bankene, sier Arild Bjørn Hansen

SpareBank 1 Østfold Akershus er en bank som er opptatt av å være til stede for
de som bor, lever og driver næring i denne regionen, med lokal finanskompetanse
og kortreiste beslutninger. Vi er overbevist om at regionen har behov for en
sterk lokal sparebank, en bank som har regionens utvikling som sitt fremste
anliggende, avslutter Arild Bjørn Hansen.

Nøkkeltall for 2023 (fjorårstall i parentes)
- Resultat etter skatt: 493 mill. kr (452 mill. kr)
- Resultat fra ordinær drift: 580 mill. kr (502 mill. kr)
- Rentenetto inkl. kredittforetak: 782 mill. kr (666 mill. kr) / 1,93 % (1,69 %)
- Tapsprosent inkl. kredittforetak: 0,05 % (0,03 %)
- Egenkapitalavkastning: 11,4 % (11,2 %)
- Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 37,3 (kr 34,2)
- Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis: kr. 21,50
- Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 17,5 % (18,4 %)
- 12 mnd. utlånsvekst PM inkludert overført kredittforetak: 2,3 %
- 12 mnd. utlånsvekst BM inkludert overført kredittforetak: 11,3 %
- 12 mnd. innskuddsvekst: 3,7 %
- Innskuddsdekning: 84,6 % (85,0 %)


Vår kvartalsrapport er optimalisert for nettleser.
Les den på https://sp1oa.wrep.it/2023q4

Denne og tidligere kvartalsrapporter er tilgjengelig på våre nettsider,
https://www.sparebank1.no/nb/ostfold-akershus/om-oss/investor.html

Kontaktpersoner:
Adm. dir.:
Arild Bjørn Hansen - 911 98 211
Viseadm. dir/Investorkontakt:
Lillian E. Lundberg - 480 44 469