18:01:08 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-28 Årsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-29 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-19 Ordinarie utdelning SOFTX 0.00 NOK
2022-04-17 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-08 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning SOFTX 0.00 NOK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-14 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning SOFTX 0.00 NOK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-06-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-12-20 Extra Bolagsstämma 2019
2019-06-27 Årsstämma 2019
2019-06-03 Ordinarie utdelning SOFTX 0.00 NOK
2018-07-02 Split SOFTX 1:50

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SoftOx Solutions är ett norskt medicintekniskt bolag. Bolaget har utvecklat en egenpatenterad lösning baserad på ättiksyra för behandling av kroniska sår hos patienter. Lösningen används för att eliminera infektioner i samband med biofilmer, vilket består av olika kluster av bakterier. En del av läkemedelsutvecklingen sker i samarbete med övriga forskningsinstitut. SoftOx Solutions etablerades under 2012 och har sitt huvudkontor i Oslo.
2022-01-24 09:53:41
Med referanse til børsmeldingen fra SoftOx Solutions AS (SoftOx) den 2. juli
2021, har SoftOx nå valgt midlertidig å trekke søknaden. Biocidproduktene som er
omfattet av overgangsordningen vil ikke berøres og ny søknad vil bli innlevert
innen fristen den 1/7 2022. Overgangsordningen sikrer selskapets tilstedeværelse
i markedet. Årsaken til at selskapet velger å trekke søknaden er et ønske om å
omarbeide og optimalisere ny søknad slik at den passer bedre til de endrede
forhold som nå gjelder.

Da søknaden i sin tid ble utarbeidet, var dette med utgangspunkt i
Miljødirektoratets anbefalinger og retningslinjer, som i etterkant har viste seg
å være uklare og ikke gjeldende, samt senere manglende sammenfall mellom
Miljødirektoratet og EU-kommisjonens tolkninger på vesentlige områder.

Ny søknad vil bli innlevert i henhold til EU's regelverk for biocider innen 1.
juli 2022. Overgangsordningen er derfor gjeldende såfremt ny søknad innleveres
innen denne datoen.

Videre opplyser SoftOx at produktene til overflatedesinfeksjon har mottatt
godkjennelse fra Statens Legemiddelverk for bruk i helsevesenet.

Selskapet har startet å levere til Sykehusinnkjøp (HINAS) og andre aktører både
i og utenfor helsesektoren.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Administrerende direktør Geir Almås i SoftOx Solutions AS
Mail: ir@soft-ox.com
Mobile: (+47) 948 59 599

Om SoftOx Solutions AS:
SoftOx Solutions AS (Softx, notert på Euronext Growth Oslo) er et norsk
BioTech-selskap med base i Oslo med formål om å bidra til å bekjempe store
trusler mot menneskers helse, nemlig fremveksten av antimikrobiell resistens
(AMR), biofilminfeksjoner i kroniske sår og spredning av virus. For mer
informasjon om SoftOx, besøk www.soft-ox.com