06:17:56 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-03-09 Extra Bolagsstämma 2022
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-22 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Bonusutdelning NSKOG 3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-17 Ordinarie utdelning NSKOG 3.25 NOK
2020-04-16 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorMaterial
IndustriSkog & Cellulosa
Norske Skog är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget är en tillverkare av diverse produkter för nyhetstidningar, posters samt kontorspapper. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, men företaget har även produktionsanläggningar runtom den australiensiska marknaden. Kunderna består av diverse företagskunder inom varierande branscher.
2022-12-20 08:00:00
Norske Skog Saugbrugs og Ringstad Næringsutvikling har sammen, gjennom Porsnes
Utvikling AS, utviklet og ferdigstilt et moderne skolebygg for videregående
utdanning i Halden. Prosjektet har gjenbrukt infrastruktur og reisverk fra
tidligere finpapirfabrikk på Saugbrugs, noe som bidrar til et historisk preg og
en bærekraftig profil for skolebygget. Porsnes Utvikling AS gjennomførte i dag
en salgstransaksjon hvor Viken fylkeskommune blir eiere av skolelokalene gjennom
kjøp av aksjene i eierselskapet, etter å ha tatt over som leietaker av lokalene
i juli i år.

«Saugbrugs har flere århundre med industrivirksomhet i Halden og er en stolt
arbeidsgiver og bidragsyter til industri og næring i regionen, både direkte og
gjennom fabrikkens ringvirkninger. Sammen med Ringstad, så har vi ferdigstilt en
unik yrkesfaglig læringsarena, som vil bidra til å ytterligere styrke Haldens
forutsetninger for videre kompetanseutvikling og næringsutvikling. Viken
fylkeskommunes overtakelse av bygget sikrer et langsiktig og godt eierskap til
skolebygget» sier Per Ivar Berg, administrerende direktør i Norske Skog
Saugbrugs AS.

Norske Skog Saugbrugs tidligere industrilokale er blitt fullstendig rehabilitert
og fornyet til et moderne og høykvalitets videregående skolebygg med et
historisk særpreg og et imponerende spekter av utdanningsfasiliteter. I tillegg
til tradisjonelle undervisningslokaler, så tilbyr skolebygget moderne
musikkstudioer, to konsertsaler, treverksteder og bilmekanikerinstallasjoner.

«Jeg er svært glad for at vi har kommet til enighet. For fylkeskommunen blir det
på sikt rimeligere å eie enn å leie, så dette er god og riktig bruk av
offentlige midler. Denne løsningen er også forutsigbar og framtidsrettet for nye
Østfold fylkeskommune» sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken
fylkeskommune.

Kjøpesummen er basert på en brutto eiendomsverdi på NOK 730 millioner, justert
for øvrige balanseposter i skolebyggets eierselskap. Nettoproveny til Norske
Skog er forventet å være omtrent NOK 200 millioner.

Akershus Eiendom har bistått Porsnes Utvikling som megler, med Advokatfirmaet
Thommessen som juridisk rådgiver. Viken fylkeskommune ble bistått av Wikborg
Rein på juridisk og SEB som finansiell rådgiver.


Om Norske Skog Saugbrugs AS
Norske Skog Saugbrugs har rundt 400 ansatte og 40 lærlinger, og en omsetning på
NOK 2,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 330.000 tonn magasinpapir med
hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,0 millioner
kubikkmeter biogass. Norske Skog Saugbrugs har etablert selskapene CEBINA og
CEBICO for å ivareta de nye kommersielle satsningsområdene innen henholdsvis
nanocellulose og biokompositter.

Om Ringstad Næringsutvikling AS
Ringstad Næringsutvikling, et selskap i Ringstadgruppen, har i over 40 år drevet
med utvikling, forvaltning, og utleie av næringseiendommer. Eiendommene
forvaltes og driftes selv og det legges stor vekt på god oppfølging og personlig
service. Selskapet eier omtrent 30 000 kvadratmenter næringsareal for utleie
fordelt eiendommer hovedsakelig i Halden og omegn.

Om Porsnes Utvikling AS
Porsnes Utvikling er et joint venture mellom Norske Skog Saugbrugs AS og
Ringstad Næringutvikling AS med formål om å utvikle ledige industrieiendommer
hos Norske Skog Saugbrugs til ny bruk. Partene er like store eiere i Porsnes
Utvikling AS.

Om Viken fylkeskommune
Viken er Norges største fylke med over 1,2 millioner innbyggere, nær en
fjerdedel av Norges befolkning. Fylket har totalt 11 763 ansatte, hvorav 9 579
jobber i de videregående skolene i Viken. Viken har et bredt og godt tilbud
innen videregående skoler. Det jobbes systematisk sammen med kompetansemiljøer,
utdanningsinstitusjoner og næringsliv for å gi ungdommen det beste utdannings-
og læreplasstilbudet i landet. Viken har 58 videregående skoler, 4
fylkeskommunale folkehøgskoler og en konsolidert fagskole. Viken skal være en
skoleeier som gir hver eneste ungdom en opplæring som ruster dem godt for livet
videre.

Norske Skog
kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør

Carsten Dybevig
Email: Carsten.Dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog finansmarkedet:

Investor Relation Manager
Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

Viken fylkeskommune:
Maria Dumitrascu Imrik
Politisk rådgiver
Email: mariaim@viken.no
Tlf. +47 986 87 871