07:10:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-03-09 Extra Bolagsstämma 2022
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-22 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Bonusutdelning NSKOG 3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-17 Ordinarie utdelning NSKOG 3.25 NOK
2020-04-16 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorMaterial
IndustriSkog & Cellulosa
Norske Skog är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget är en tillverkare av diverse produkter för nyhetstidningar, posters samt kontorspapper. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, men företaget har även produktionsanläggningar runtom den australiensiska marknaden. Kunderna består av diverse företagskunder inom varierande branscher.
2022-10-12 12:00:00
Håvard Busklein (38) er ansatt som administrerende direktør ved Norske Skog
Skogn. Han har stor operasjonell kunnskap fra en rekke stillinger og
ansvarsområder ved Norske Skog Skogn. Han har vært ansatt ved Norske Skog Skogn
i 14 år, men med et kort avbrekk som teknisk sjef i Trønderbilene AS. Busklein
har inntil nylig vært prosjekt og utviklingssjef ved Norske Skog Skogn. Han har
også bakgrunn som vedlikeholdssjef i 4 år samt driftssjef i produksjonen av
papir.

Busklein har også personlige egenskaper som gjør ham spesielt egnet som
fabrikksjef. Han har godt utviklet samarbeidsevner og sterke faglige kunnskaper
om treforedlingsprosesser. Han er utdannet maskiningeniør ved Høgskolen i
Sør-Trøndelag fra 2008.

- Vi er svært fornøyde med å ønske Håvard Busklein velkommen som ny permanent
fabrikksjef ved Norske Skog Skogn. Sammen deler vi ambisjonen om å skape et så
konkurransedyktig Norske Skog Skogn som mulig i denne krevende bransjen. Skogn
er en veldrevet fabrikk med et stort potensial til videre utvikling med basis i
fiberråstoff. Busklein vil bidra med operasjonell treforedlingserfaring, høye
ambisjoner og gode samarbeidsevner til å videreutvikle og tilpasse virksomheten
til fremtidens skarpe konkurranse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske
Skog ASA og styreleder i Norske Skog Skogn AS.

Busklein kan vise til solide resultater og gode relasjoner i sin tid ved Norske
Skog Skogn.

- Jeg er svært motivert og klar for denne nye utfordringen. Min karriere hittil
ved Skogn har gitt meg stor kompetanse om Skogn og papirindustrien. I samspill
med mange dyktige medarbeidere her på Skogn, er jeg sikker på at vi vil lykkes i
å forbedre oss til den fremtidige, globale konkurransen, sier Håvard Busklein,
administrerende direktør i Norske Skog Skogn.

Håvard Busklein har fungert som fabrikksjef siden Bjørn Einar Ugedal sluttet i
stillingen den 1. oktober 2022.

Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke
markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet
driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje
etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver
konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere
virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og
høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og
bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og
er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

Om Norske Skog Skogn
Norske Skog Skogn har 360 ansatte og en omsetning på rundt NOK 3,0 milliarder
samt en produksjonskapasitet på 480 000 tonn avis- og emballasjepapir med
hovedmarkeder i Europa.

12. oktober 2022

Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt
For ytterligere informasjon:
Norske Skog presse:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
Epost: carsten.dybevig(at)norskeskog.com
Tlf: +47 917 63 117

Administrerende direktør Norske Skog Skogn AS
Håvard Busklein
Epost: havard.busklein@norskeskog.com
Tlf: +47 957 62 981

Norske Skog finansmarkedet:

Investor Relation Manager
Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919