05:20:12 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-03-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-02 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2022-04-01 Årsstämma 2022
2022-03-15 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Harmonychain är ett hårdvaru- och mjukvaruföretag som specialiserat sig på blockchain-utveckling. Bolaget fokuserar på miljöförbättringar och minskning av energiavfall och koldioxidutsläpp inom blockchain-industrin. Bolagets lågenergimikrochips kan också användas i artificiell intelligens (AI). Verksamheten bedrivs primärt i Europa och Nordamerika. Harmonychain har sitt huvudkontor i Oslo.
2023-02-03 17:19:04
Harmonychain AS ("Selskapet") har i dag mottatt fratredelseserklæring fra
styremedlem, professor emeritus i finans Thore Johnsen, som har besluttet å
fratre sin stilling som styremedlem i Harmonychain AS med umiddelbar virkning.
Selskapet har vært svært heldig å ha en slik kapasitet i styret. Etter
siviløkonom-eksamen ved NHH tok han doktorgraden (Ph.D.) ved Carnegie-Mellon
University i Pittsburgh i 1975. Her skrev han sin avhandling i industriell
økonomi veiledet av blant annet de senere nobelprisvinnerne Edward Prescott og
Robert Lucas.

Det gjenværende styret i Selskapet, bestående av åtte styremedlemmer, oppfyller
kravene til styresammensetning. Selskapet finner det sterkt beklagelig, men
takker Thore Johnsen for hans tjeneste og bidrag til Selskapet som styremedlem.
Fratredelsen er naturligvis uheldig i en situasjon da Selskapet p.t. ikke har
tilstrekkelige finanser til å gå i produksjon av Scrypt ASIC minere selv dersom
prototypen viser seg å fungere i Q2, en evt. emisjon i selskapet antas nå
vanskeligere å få til.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt Styrelder Bjørn Zachrisson,
bz@harmonychain.com

Denne meldingen er offentliggjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.