06:20:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-03-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-02 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2022-04-01 Årsstämma 2022
2022-03-15 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Harmonychain är ett hårdvaru- och mjukvaruföretag som specialiserat sig på blockchain-utveckling. Bolaget fokuserar på miljöförbättringar och minskning av energiavfall och koldioxidutsläpp inom blockchain-industrin. Bolagets lågenergimikrochips kan också användas i artificiell intelligens (AI). Verksamheten bedrivs primärt i Europa och Nordamerika. Harmonychain har sitt huvudkontor i Oslo.
2022-06-30 15:18:17
Prozium AS har sendt inn forliksklage til Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum den
30.6.2022. med påstand om
1. Generalforsamlingen i Harmonychain AS sitt vedtak i punkt 8 i
generalforsamlingsprotokollen er ugyldig.
2. Harmonychain AS dekker sakens omkostninger, herunder forliksrådets gebyr.

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs
markedsmisbruksforordning og er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til
verdipapirhandelloven § 5-12.