17:26:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-09-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-04-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-09-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-09 Ordinarie utdelning EXTX 0.00 NOK
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-04-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-14 Ordinarie utdelning EXTX 0.00 NOK
2021-04-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-07-27 Split EXTX 1:250
2020-07-24 Extra Bolagsstämma 2020

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
EXACT Therapeutics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis tekniska plattformar för läkemedelstestning. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tillhörande kringtjänster och mervärdesprodukter. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Phoenix Solutions och har idag sitt huvudkontor i Oslo.
2021-12-03 17:54:40
Oslo/London - 3. desember 2021: Det vises til innkallingen til ekstraordinær
generalforsamling i EXACT Therapeutics AS ("EXACT-Tx" eller "Selskapet",
Euronext Growth: EXTX) publisert 25. november 2021.
Den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet ble holdt i dag via
videokonferanse. Alle vedtak ble fattet i tråd med forslagene fra styret og
nominasjonskomiteen som ble offentliggjort 25. november 2021. Referat fra møtet
er vedlagt.

Anders Wold ble valgt inn som nytt styremedlem i Selskapet og erstatter Hans
Henrik Klouman. Styret består følgelig av styreleder Masha Strømme, nestleder
William Castell og styremedlemmene Jean Claude Provost, Anders Wold, Jean Michel
Cossery, Aitana Peire og Ann-Tove Kongsnes. Informasjon om Selskapets
styremedlemmer kan finnes på https://www.exact-tx.com.

Det ble videre vedtatt at Anders Wold skal motta en årlig godtgjørelse på NOK
180.000,-, i tillegg til en årlig godtgjørelse på NOK 20.000 som medlem av
revisjonsutvalget.
Kopi av protokollen er vedlagt denne meldingen.

Om EXACT-Tx:
EXACT-Tx er et norsk bioteknologiselskap i klinisk fase som utvikler en
teknologiplattform for målrettet terapeutisk forbedring - Acoustic Cluster
Therapy (ACT®). ACT® er en unik tilnærming til ultralydmediert, målrettet
medikamentforbedring - med potensial til å betydelig forsterke den kliniske
nytten av et bredt spekter av terapeutiske midler på tvers av en rekke
indikasjoner, inkludert innen onkologi (kjemoterapi, immunterapi),
infeksjonssykdommer og hjernesykdommer.

For mer informasjon kontakt:
Dominic Moreland, daglig leder i EXACT Therapeutics
Dominic@exact-tx.com
www.exact-tx.com