17:23:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-13 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-29 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 Ordinarie utdelning BGBIO 0.00 NOK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-22 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-22 Årsstämma 2023
2023-04-21 Ordinarie utdelning BGBIO 0.00 NOK
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Ordinarie utdelning BGBIO 0.00 NOK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2022-01-06 Extra Bolagsstämma 2022
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning BGBIO 0.00 NOK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-17 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-17 Ordinarie utdelning BGBIO 0.00 NOK
2020-03-16 Årsstämma 2020
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-14 Ordinarie utdelning BGBIO 0.00 NOK
2019-03-13 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Ordinarie utdelning BGBIO 0.00 NOK
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-14 Årsstämma 2018
2018-03-09 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-23 Ordinarie utdelning BGBIO 0.00 NOK
2017-03-22 Årsstämma 2017
2016-06-22 Ordinarie utdelning BGBIO 0.00 NOK
2016-06-21 Årsstämma 2016
2015-06-23 Ordinarie utdelning BGBIO 0.00 NOK
2015-06-22 Årsstämma 2015

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
BerGenBio är ett norskt onkologibolag. Idag bedriver bolaget forskning och utveckling av hämmande läkemedel för behandling av aggressiva cancertyper. Bolaget har utvecklat ett flertal produkter vars sammansättning ämnar blockera proteinet AXL, ett protein positivt relaterat med spridning av cancercellerna. Bolaget grundades under 2007 och har sitt huvudkontor i Bergen, Norge.
2020-11-11 14:00:04
Bergen, Norge, 11 November 2020 - BerGenBio ASA (OSE:BGBIO), et biofarmasøytisk
selskap i klinisk fase som utvikler nye, selektive hemmere av AXL-kinase for
krefttyper med behov for forbedret behandlingstilbud, vil i dag presentere en
oppdatert klinisk og translasjonsanalyse fra sin fase-II bemcentinib og
pembrolizumab kombinasjonsstudie (BGBC008) i ikke-småcellet lungekreft (NSCLC),
under en muntlig presentasjon på den 35. årlige Society of Immunotherapy of
Cancer (SITC) konferansen.

Presentasjonen vil gi oppdaterte data fra kohort B-studien, hvilket vurderer
sikkerheten og effekten av bemcentinib i kombinasjon med anti-PD-1-behandling
pembrolizumab, hos 16  motstandsdyktige NSCLC pasienter tidligere behandlet med
PD-L1 eller PD-1 sjekkpunkthemmere (CPI) som monoterapi.

«AXL er involvert i resistens mot immunterapi, og denne studien er basert på
hypotesen om at blokkering av AXL-signalisering representerer en ny tilnærming
for å forhindre kreftcelle overlevelsesmekanismer og for å forbedre effkten av
immun-onkologiske medikamenter,» kommenterte professor James Spicer, PhD, som
vil holde presentasjonen på SITC. «Våre funn fra denne midlertidige analysen
antyder at bemcentinib har potensial til å reversere sjekkpunkthemmer resistens
blant tidligere behandlede NSCLC-pasienter ved å blokkere AXL-uttrykkende
makrofager og dendritiske celler. Disse oppmuntrende resultatene støtter videre
utvikling av AXL-hemming som et middel for å utvide effekten av immunterapi hos
biomarkørvalgte NSCLC-pasienter.»

Kombinasjonen av bemcentinib og pembrolizumab ble generelt vist å være godt
tolerert og klinisk aktiv i CPI-resistent, kompositt AXL (cAXL)-positiv NSCLC.
Av de evaluerbare pasientene i kohort B var 58% cAXL-positive, 25% var PD-1L
-negative (<1% TPS), og 42% av pasientene var PD-L1 lavt positive (1-49% TPS).
86% av cAXL-positive pasienter oppnådde klinisk nytte (clinical benefit)
bestående av en delvis respons (PR) og fem stabil sykdom (SD), mens ingen ble
observert hos cAXL-negative pasienter.

Studien viste en median progresjonsfri overlevelse blant cAXL-positive pasienter
i kohort B-pasienter på 4,73 måneder, sammenlignet med 1,87 måneder blant cAXL
-negative pasienter.

Detaljer om presentasjonen er som følger:

Tittel: «En fase-II studie av bemcentinib, en første-i-klasse selektiv AXL
-kinasehemmer, i kombinasjon med pembrolizumab hos pasienter tidligere behandlet
for avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): oppdatert klinisk og
translasjonsanalyse»

Forfatter: Prof. James Spicer, Professor i eksperimentell kreftmedisin på King's
College London

Session/Abstrakt ID: Combinational Therapies, 362

Dato/tid: 11. november 2020, 11.40am EST

Presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig på BerGenBios nettside, under
«Presentations (https://www.bergenbio.com/investors/presentations/)»

- SLUTT -

Om AXL

AXL kinase er en cellemembranreseptor og en viktig formidler av de biologiske
mekanismene som ligger til grunn for livstruende ydommer. Ved kreft demper AXL
kroppens immunrespons mot svulster og fører til at kreftbehandlingen svikter for
mange indikasjoner. AXL-hemmere har derfor potensielt høy verdi i kreft
kombinasjonsterapi, og dekker betydelige, uoppfylte medisinske behov og skaper
flere markedsmuligheter med høy verdi.

Om Bemcentinib

Bemcentinib (tidligere kjent som BGB324), er en potensiell første-i-klasse
selektiv AXL-hemmer i et bredt fase II klinisk utviklingsprogram. Løpende
kliniske studier undersøker bemcentinib i flere solide og hematologiske
svulster, i kombinasjon med nåværende og nye behandlinger (inkludert
immunoterapier, målrettet behandling og cellegift), og som et enkelt middel.
Bemcentinib målretter seg og binder seg til det intracellulære katalytiske
kinasedomenet til AXL-reseptortyrosinkinase og hemmer dets aktivitet. Økning i
AXL-funksjon har vært knyttet til viktige mekanismer for medikamentresistens og
immunflukt av tumorceller, noe som fører til aggressive metastatiske
kreftformer.

Om BerGenBio ASA

BerGenBio er et klinisk stadium biofarmasøytisk selskap som setter søkelys på å
utvikle transformative medisiner rettet mot AXL som en potensiell hjørnestein i
terapi for aggressive sykdommer, inkludert immunundvikende og
medikamentresistente kreftformer. Selskapets proprietære hovedkandidat,
bemcentinib, er en potensiell førsteklasses selektiv AXL-hemmer i et bredt fase
II onkologisk klinisk utviklingsprgram med fokus på kombinasjons- og
enkeltmiddelterapi i lungekreft, leukemi og COVID-19. Et førsteklasses
funksjonsblokkerende anti-AXL-antistoff gjennomgår klinisk fase I-tester.
Parallelt utvikler BerGenBio en «companion diagnostics» test for å identifisere
de pasientpopulasjonene som mest sannsynlig vil dra nytte av bemcentinib: dette
forventes å legge til rette for mer effektive registreringsforsøk som støtter en
presisjonsmedisinbasert kommersialiseringsstrategi.

BerGenBio har base i Bergen, Norge med et datterselskap i Oxford, Storbritannia.
Selskapet er notert på Oslo Børs (ticker: BGBIO). For mer informasjon,
besøk www.bergenbio.com

Kontakt

Richard Godfrey, administrerende direktør, BerGenBio ASA
+47 917 86 304

Rune Skeie, finansdirektør, BerGenBio ASA
rune.skeie@bergenbio.com
+47 917 86 513

Internasjonal mediakontakt

Mary-Jane Elliott, Chris Welsh, Lucy Featherstone, Carina Jurs

Consilium Strategic Communications
bergenbio@consilium-comms.com
+44 20 3709 5700

Media kontakt i Norge

Jan Petter Stiff, Crux Advisers

stiff@crux.no
+47 995 13 891

Fremtidsrettede uttalelser

Denne kunngjøringen kan inneholde fremtidsrettede uttalelser, som i seg selv
ikke er historiske fakta, men er basert på forskjellige antagelser, hvorav mange
er basert på ytterligere forutsetninger. Disse forutsetningene er i sin natur
underlagt betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre viktige
faktorer. Slike risioer, usikkerheter, betingelser og andre viktige faktorer kan
føre til at faktiske hendelser avviker vesentlig fra forventningene uttrykt
eller underforstått i denne kunngjøringen av slike fremtidsrettede uttalelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.