17:31:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-03-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-03-11 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Ordinarie utdelning FOM 0.00 DKK
2021-03-11 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandDanmark
ListaFirst North Denmark
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
FOM Technologies är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget är specialiserade inom utveckling av industriella maskiner som används för slipning och beskärning av material, samt för olika produktionsprocesser. Maskinerna vidaresäljs under eget varumärke och utöver huvudverksamheten erbjuds kringtjänster och teknisk support och underhåll. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden.
2022-04-27 08:30:03

27.4.2022 08:30:01 CEST | FOM Technologies | Ledende medarbejderes transaktioner

Selskabsmeddelelse nr. 45 – 2022 |København den 27. april 2022

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 giver FOM Technologies A/S, CVR-nr. 34715726 hermed meddelelse om modtagelse af oplysninger om følgende transaktioner foretaget af personer med ledelsesansvar i FOM Technologies A/S og personer med nær tilknytning til dem i FOM Technologies A/S' aktier.

1.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

Andreas Nielsen

2.

Årsag til indberetningen

a)

Stilling/titel

Bestyrelsesformand

b)

Første indberetning/æn-dring

Første indberetning

3.

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat-formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

FOM Technologies A/S

b)

LEI-kode

984500EA44B5J4A96367

4.

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a)

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode

Aktier


ISIN DK0061278199

b)

Transaktionens art

Køb af aktier

c)

Pris(er) og mængde(r)

Pris(er)

Mængde(r)

DKK 44,9729

8.025

 

 

 

 

d)

Aggregerede oplysninger

  • Aggregeret mængde
  • Pris

 

8.025
DKK 360.907,50

e)

Dato for transaktionen

2022-04-26

f)

Sted for transaktionen

Nasdaq First North Growth Market


------//------


KONTAKT/CONTACT INFORMATION:

Selskab/Company:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Phone: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF A/S
John Norden
Phone: +45 20 72 02 00
E-mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk

Kommunikation/Communication:
Gullev & Co. ApS
Boris Gullev
Phone: +45 31 39 79 99
E-mail: borisgullev@gmail.com
www.gullev.co


 

Kontakter

Vedhæftninger