09:38:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-03-07 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2024-03-06 Årsstämma 2024
2024-02-06 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-03-09 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-11 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-08 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2021-03-05 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-11 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2020-03-10 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-20 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-23 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-28 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2017-03-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Split DEMANT 1:5
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-10 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2014-04-09 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-07 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-10 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2013-04-09 Årsstämma 2013
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-07 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-12 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2012-04-11 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2010-11-16 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Demant är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av hörapparater och hörslingor. Idag innehar bolaget verksamhet på global nivå där produkterna säljs under varierande varumärken. Produkterna nås via bolagets distributörer och försäljningskanaler. Utöver huvudverksamheten bedriver bolaget forskning inom diagnostik för mätning av hörselkvalitén. Bolaget grundades ursprungligen under 1904 och har sitt huvudkontor i Smörum.
2024-05-06 07:28:49

6.5.2024 07:28:47 CEST | Demant A/S | Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Selskabsmeddelelse nr. 2024-08                         6. maj 2024

Periodemeddelelse for Q1 2024

 

Organisk omsætningsvækst på 3 % i Q1 drevet af gode resultater i Hearing Aids og Diagnostics

Nyligt lanceret Oticon Intent har fået en flot modtagelse, særligt hos de uafhængige forhandlere

Forventninger til 2024 fastholdes: Organisk vækst på 4-8 % og EBIT før særlige poster på DKK 4.600-5.000 mio.

 

“Samlet set er vi tilfredse med starten på året, hvor vores Diagnostics- og Hearing Aids-forretningsområder har fortsat udviklingen fra 2023 og leveret god vækst, mens Hearing Care oplevede en lidt langsommere start på året, men oplevede en forbedring i løbet af perioden. Det samlede resultat er på niveau med vores antagelser, og vi bibeholder vores forventninger til året. Når vi kigger frem mod de kommende kvartaler, så tror vi på øget vækst, som vil være drevet af vores nyligt lancerede flagskibshøreapparater, deriblandt Oticon Intent. I Q1 eksekverede vi også vores opdaterede strategi om udelukkende at fokusere på at være en hearing healthcare-virksomhed dedikeret til at forbedre livet for så mange mennesker som muligt ved hjælp af markedsledende innovation og distribution,” siger Søren Nielsen, koncernchef & administrerende direktør for Demant.

 

 

Omsætning (DKK mio.)

 

Vækst

Forretningsområde

Q1 2024

Q1 2023

 

Organisk

Akkvisitiv

LCY

FX

Rapporteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hearing Aids, samlet omsætning

3.107

3.048

 

3 %

0 %

3 %

-1 %

2 %

   Hearing Aids, intern omsætning

-599

-570

 

1 %

4 %

5 %

0 %

5 %

Hearing Aids, ekstern omsætning

2.508

2.478

 

4 %

-1 %

3 %

-2 %

1 %

Hearing Care

2.318

2.218

 

0 %

5 %

5 %

0 %

5 %

Diagnostics

597

566

 

7 %

0 %

7 %

-1 %

5 %

Group

5.423

5.262

 

3 %

2 %

4 %

-1 %

3 %

 

 • Efter meget stærk vækst i sammenligningsperioden realiserede koncernen organisk vækst på 3 % i Q1, som var drevet af Hearing Aids og Diagnostics. Vækst fra akkvisitioner tilføjede 2 % og valutakurseffekter -1 %, hvilket resulterede i en samlet rapporteret vækst på 3 %.
  • Hearing Aids leverede fortsat gode resultater i Q1, hvilket resulterede i organisk vækst på 4 %, som kan tilskrives eksterne kunder. Til trods for meget stærke resultater i sammenligningsperioden skønner vi, at vores markedsandel i værdi blev bibeholdt på et stabilt niveau. Vores nyligt lancerede premium-høreapparater har fået en flot modtagelse af kunderne, især blandt uafhængige forhandlere, hvor vi har set en sekventiel øgning af vores markedsandel. Væksten i perioden var udelukkende drevet af den gennemsnitlige salgspris (ASP), hvorimod stykvæksten var negativ, hvilket til dels skyldes lavere salg til visse større kunder.
  • Hearing Care oplevede en langsom start på året med flad organisk vækst i Q1, hvilket er en smule under forventningerne. Denne udvikling skyldes primært et langsomt momentum i Frankrig, hvor kundetilstrømningen og konverteringsraten var lavere end forventet. Kina trak ligeledes den organiske vækst nedad, primært som følge af et svagt marked. Oticon Intent er nu blevet introduceret på de fleste af vores markeder, hvilket bidrog til en positiv ASP i perioden. I løbet af perioden har vi set en forbedret run rate, og vi forventer, at væksten vil øges fremadrettet. I overensstemmelse med vores strategi fortsatte akkvisitioner – primært i Tyskland og Belgien – med at bidrage til væksten.
  • Diagnostics leverede solide resultater, der resulterede i organisk vækst på 7 % i Q1, med stærke bidrag fra vores virksomheder, der beskæftiger sig med service samt løsninger til tilpasning af høreapparater.
 • Koncernens bruttomargin var bedre end forventet og er steget betragteligt sammenlignet med Q1 2023. Denne vækst var især drevet af vores fortsatte fokus på at forbedre vores produkt- og kanalmiks med henblik på at øge ASP’en i Hearing Aids samt af forbedringer i bruttomarginen i Diagnostics. Væksten blev realiseret til trods for et negativt forretningsmiks i perioden.
 • I overensstemmelse med vores forventninger har vi i Q1 set lav tocifret vækst i lokal valuta i OPEX, hvoraf hovedparten var organisk vækst. Det øgede OPEX afspejler dels lavere udgifter i sammenligningsperioden, og dels vores engagement i forhold til at investere i fremtidig vækst. Vi fortsætter således med at øge vores F&U-kapacitet og udvide vores distribution både organisk og gennem akkvisitioner.
 • Koncernens EBIT før særlige poster var på niveau med vores forventninger, om end en smule lavere, hvis der sammenlignes med et meget stærkt Q1 2023.
 • Som følge af god lønsomhed var både CFFO og FCF positive, om end lavere end sidste år på grund af højere betalt skat i Q1.
 • Resultatet efter skat i ophørende virksomheder, som omfatter Hearing Implants og Communications, var negativt og i overensstemmelse med forventningerne. Vi forventer fortsat, at frasalget af vores cochlear-implantatforretning vil blive afsluttet i H1 2024, og at evalueringen af de strategiske muligheder for Communications vil være afsluttet senest ved udgangen af H1 2024.
 • I H1 vil vi indregne to ekstraordinære engangsposter, som vil have en positiv, ikkelikvid nettoeffekt på ca. DKK 125 mio. på EBIT. Disse poster vil blive indregnet på en separat linje som særlige poster, og for dette år vil vi således i vores forventninger henvise til EBIT som EBIT før særlige poster.
  • Efter Q1 har vi lukket en akkvisition af en værditilførende distributør i Hearing Aids, hvilket vil medføre en usædvanligt stor, ikkeoperationel og ikkelikvid positiv regulering af regnskabsværdien af vores eksisterende ejerskab og vil blive indregnet under særlige poster.
  • Vi har opdateret den regnskabsmæssige behandling af visse earn-out-betalinger relateret til akkvisitioner, hvilket vil medføre en ikkelikvid omkostning, der indregnes under særlige poster.
 • Pr. 31. marts 2024 havde koncernen tilbagekøbt aktier for DKK 739 mio.

 

Forventninger til 2024

Vores forventninger til 2024 er uændrede og opsummeres i nedenstående tabel:

 

Parameter

Forventninger til 2024

Organisk vækst

4-8 %

EBIT før særlige poster

DKK 4.600-5.000 mio.

Aktietilbagekøb

Mere end DKK 2.000 mio.

 

Forventningerne er baseret på en række nøgleantagelser som beskrevet nedenfor (ændringer i forhold til seneste forventninger er med fed skrift):

 

 • På vores Kapitalmarkedsdag i marts 2024 opdaterede vi vores mellemlange til langsigtede syn på høreapparatmarkedet. Vi forventer således, at stykvækstraten på det globale høreapparatmarked i 2024 vil være på niveau med den strukturelle vækstrate på 4-6 %, og at ASP-udviklingen på høreapparatmarkedet vil være stort set flad.
 • Vi forventer, at omfanget af mindre akkvisitioner i 2023 vil overgå det normale niveau på grund af de akkvisitioner, der allerede er foretaget i 2024, samt en fortsat god pipeline af attraktive opkøbsmuligheder.
 • Vi forventer, at underskuddet efter skat i Communications vil være DKK 100-150 mio. Dette relaterer sig udelukkende til et forventet driftsunderskud for hele året og omfatter ikke den finansielle effekt, som evalueringen af de strategiske muligheder måtte have.
 • Frasalget af vores cochlear-implantatforretning forventes at blive afsluttet i H1 2024. Vores forretning for benforankrede høresystemer vil forblive en del af koncernen indtil videre, mens evalueringen af vores strategiske muligheder pågår. For helåret 2024 forventer vi, at resultatet efter skat for Hearing Implants vil være ca. DKK 0 mio.

  

Yderligere antagelser omkring den finansielle modellering for 2024, som er opdateret pr. 5. maj 2024:

 

Parameter

Antagelser vedrørende 2024

Akkvisitiv vækst

2 % baseret på omsætning fra akkvisitioner gennemført pr. 5. maj 2024 (tidligere 1 %)

Valutakursvækst

-1 % baseret på valutakurser pr. 5. maj 2024 og inkl. effekten af valutakurssikring

Effektiv skattesats

Omkring 24 %

Resultat efter skat vedrørende
ophørende aktiviteter

Negativt med DKK 100-150 mio., hvilket udelukkede tilskrives Communications, og resultat efter skat vedrørende Hearing Implants på ca. DKK 0 mio.

Særlige poster

Positive med cirka DKK 125 mio.

 

Telekonference

Demant afholder en telekonference den 6. maj 2024 kl. 12.00 CEST. Telekonferencen vil blive vist via webcast på vores hjemmeside www.demant.com. Hvis man ønsker at deltage i telekonferencen for at stille spørgsmål, bedes man forhåndsregistrere sig her for at modtage opkaldsdetaljer og adgangskode. Præsentationen, der vises på telekonferencen, vil blive uploadet på vores hjemmeside, kort før konferencen starter.

 

 

Yderligere information:

Søren Nielsen, koncernchef & adm. direktør

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

René Schneider, CFO

Peter Pudselykke, Head of Investor Relations

Henrik Axel Lynge Buchter, Manager of External Communications

Hearing Healthcare

Markedsudvikling

Samlet set så vi vækst i Q1 på markedet for høresundhed, som vi henvender os til, og som omfatter markederne for høreapparater samt diagnostisk udstyr og services.

 

Høreapparatmarkedet

Baseret på tilgængelige markedsstatistikker, som dækker ca. totredjedele af markedet for høreapparater, og på vores egne antagelser skønner vi, at det globale høreapparatmarked oplevede stykvækst på ca. 3 % i Q1 sammenlignet med samme periode i 2023. Væksten var positiv på tværs af regioner, og vi skønner, at ændringer i geografi- og kanalmikset medførte en moderat positiv ASP-udvikling, som førte til værditilvækst på høreapparatmarkedet, hvilket stort set er i overensstemmelse med vores forventninger.

 

Skønnet stykvækst på markedet for høreapparater pr. region

 

2023

2024

Region

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Q1

Europa

4 %

  -4 %

   7 %

   2 %

   2 %

   1 %

Nordamerika

9 %

   5 %

11 %

16 %

10 %

10 %

Heraf USA (kommercielt marked)

9 %

   5 %

12 %

19 %

11 %

13 %

Heraf USA (VA)

9 %

   4 %

   4 %

   4 %

   5 %

  -1 %

Resten af verden

9 %

10 %

   7 %

10 %

   9 %

   1 %

Global

7 %

    3 %

    8 %

    8 %

    7 %

    3 %

 

Sammenlignet med samme periode i 2023 skønner vi, at markedsstykvæksten i Europa var 1 % i Q1. Væksten var primært drevet af Tyskland, men også af Frankrig, hvor vi oplevede mindre vækst og så fortsatte tegn på stabilisering efter høresundhedsreformen, der blev implementeret i 2021. I Storbritannien var væksten negativ, hvilket især skyldes NHS, som oplevede meget stærk vækst i Q1 2023, hvorimod det private marked oplevede beskeden vækst. Adskillige andre lande genererede også god vækst i perioden.

 

Væksten i Nordamerika var 10 % i Q1 og var drevet af en stærk udvikling på det amerikanske kommercielle marked. Væksten på tværs af kanaler var bredt funderet med positiv udvikling inden for både forsikringdækket behandling (managed care) og segmentet for egenbetaling. I Veteran Affairs (VA) var markedsvæksten svagt negativ, og kanalen fortsatte med at halte bagefter det amerikanske kommercielle marked, hvis vi sammenligner med niveauerne før pandemien. I Canada var væksten solid i perioden.

 

Ser vi ud over Europa og Nordamerika, vurderer vi, at markedsstykvæksten i Resten af verden-regionen var 1 %. Væksten i både Japan og Kina var negativ som følge af en relativt stærk sammenligningsperiode efter opsvinget efter coronavirus-pandemien og for sidstnævnte også som følge af et fortsat afdæmpet marked. Australien oplevede en lille vækst, og vi vurderer, at adskillige udviklingsmarkeder leverede god vækst i Q1 – især Latinamerika.

 

Markedet for diagnostisk udstyr

Vi skønner, at sammenlignet med samme periode sidste år var markedsvækstraten i Q1 på niveau med den skønnede strukturelle vækstrate på 4-6 % om året.

 

Hearing Aids

Som forventet leverede Hearing Aids solid vækst, hvilket førte til en samlet organisk vækst på 3 % og organisk vækst i salget fra eksterne kunder på 4 % i Q1. Væksten i perioden var negativt påvirket af meget stærke resultater i Q1 2023. Derudover så vi vækst i valutakurserne på -1 %.

 

Vores nyligt lancerede premium-høreapparater har fået en flot modtagelse af kunderne, især blandt kunderne i den uafhængige kanal. Dette medførte et meget positivt ASP-bidrag i Q1, hvilket blev yderligere understøttet af lavere salg til visse store kunder.

 

I Europa var væksten flad. Udviklingen var drevet af vores større markeder, hvor Frankrig oplevede negativ vækst på grund af tidspunktet for produktlanceringen, og Storbritannien var påvirket af negativ vækst i NHS. I Tyskland var væksten flad, men vi oplevede god vækst på en række af vores mellemstore markeder.

 

Nordamerika leverede solid vækst i Q1, som blev genereret i tillæg til et i forvejen meget stærkt Q1 2023. På det amerikanske kommercielle marked oplevede vi solid vækst fra både kæder og uafhængige forhandlere, hvor væksten i sidstnævnte kanal blev drevet af lanceringen af vores nye premium-høreapparater, hvilket førte til en sekventiel øgning af vores markedsandel. I Q1 har vi arbejdet på at optimere strategien for vores brands i USA for at positionere vores produkter tydeligere på tværs af kanaler, hvilket i overgangsperioden har ført til negativ vækst i forsikringsdækket behandling. I VA var væksten særligt stærk, hvilket afspejler, at vi til trods for negativ stykvækst i kanalen formåede at vinde markedsandele i 2023. I Canada oplevede vi fortsat et godt momentum i Q1.

 

I Asien var den organiske vækst positiv, drevet af god vækst på flere af vores mindre markeder. Væksten i Kina var dog negativ, hvilket afspejler et afdæmpet marked samt et stærkt sammenligningsgrundlag på grund af opsvinget efter coronavirus-pandemien. I Pacific-regionen oplevede vi stærk vækst i både Australien og New Zealand, mens vi oplevede flad vækst i vores Other-region, som hovedsageligt omfatter mindre udviklingsmarkeder.

 

Hearing Care

I Hearing Care oplevede en langsom start på året med flad organisk vækst i Q1, hvilket er lidt under vores forventninger og skyldes lavere kundetilstrømning og konverteringsrater end forventet i Frankrig samt et afdæmpet kinesisk marked. Den organiske vækst var drevet af ASP’en. I løbet af perioden oplevede vi en forbedret run rate, og vi forventer at forbedre væksten fremadrettet. Vi oplevede fortsat en positiv effekt på væksten af akkvisitioner, som bidrog med 5 % og i overvejende grad var drevet af Tyskland og Belgien.

 

Hvis vi kigger på de forskellige regioner, så leverede Europa vækst i lokal valuta drevet af akkvisitioner. I Frankrig, som er vores største marked i Europa, var den organiske vækst negativ, men vi så god vækst på andre markeder. Da påsken faldt i slutningen af marts, havde dette en mindre negativ indvirkning på salget.

 

Nordamerika leverede flad organisk vækst drevet af mindre vækst i Canada, som blev udlignet af marginalt negativ vækst i USA.

 

I Asien oplevede Kina negativ vækst som følge af lav forbrugertillid, som fortsat påvirker høreapparatmarkedet i landet. I Pacific-regionen så vi stærk organisk vækst i Australien, drevet af et forbedret produktmiks.

 

Diagnostics

Efter endnu et godt år i 2023 kom den organiske vækst i Diagnostics godt fra start og voksede 7 % i Q1. Denne udvikling blev delvist understøttet af lavere vækst i sammenligningsperioden, hvor vi oplevede nogle leveringsforsinkelser som følge af ramp-up af ​​vores produktionssted i Polen sidste år. Valutakurseffekter var -1 %.

 

Den organiske vækst var bredt funderet på tværs af regioner, dog ikke i Kina, hvor det afdæmpede marked, vi så i 2023, stadig var en realitet i Q1, hvilket medførte negativ vækst. I Europa så vi god kommerciel fremdrift, hvilket også var tilfældet i Nordamerika. For den samlede Diagnostics-forretning var salgsvæksten primært drevet af vores forretninger for services og løsninger til tilpasning af høreapparater.

 

Kontakter

 • Henrik Axel Lynge Buchter, External Communication Manager, Corporate Communication & Sustainability, +45 2264 9982, heey@demant.com

Om Demant A/S

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.

Vedhæftninger