10:02:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-03-07 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2024-03-06 Årsstämma 2024
2024-02-06 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-03-09 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-11 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-08 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2021-03-05 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-11 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2020-03-10 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-20 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-23 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-28 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2017-03-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Split DEMANT 1:5
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-10 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2014-04-09 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-07 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-10 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2013-04-09 Årsstämma 2013
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-07 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-12 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2012-04-11 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2010-11-16 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Demant är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av hörapparater och hörslingor. Idag innehar bolaget verksamhet på global nivå där produkterna säljs under varierande varumärken. Produkterna nås via bolagets distributörer och försäljningskanaler. Utöver huvudverksamheten bedriver bolaget forskning inom diagnostik för mätning av hörselkvalitén. Bolaget grundades ursprungligen under 1904 och har sitt huvudkontor i Smörum.
2024-03-12 07:30:34

12.3.2024 07:30:32 CET | Demant A/S | Investor Nyheder

Investor news                                                        12. marts 2024

Kapitalmarkedsdag 2024

Skærpet fokus på Hearing Healthcare

 

Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 11.00 afholder Demant en kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere (CMD) på selskabets hovedkontor i Smørum, hvor vi vil skitsere vores strategiske prioriteter og finansielle ambitioner på mellemlangt til lang sigt, ligesom vi vil gå i dybden med, hvordan vi leverer markedsledende innovation og vil udbygge vores distribution yderligere i fremtiden. Præsentationerne og en direkte transmission vil være tilgængelige på vores hjemmeside, kort før arrangementet starter.

 

Baggrund  

Siden vores seneste CMD i 2021 har Demant gennemgået betydelige strategiske forandringer. Efter beslutningerne om at afhænde vores Hearing Implants-forretningsområde og at gennemføre en strategisk evaluering af Communications, så fremstår vi nu som en mere fokuseret og lønsom virksomhed. Dette gør det muligt for os at fokusere fuldt ud på vores kerneforretning, Hearing Healthcare, og dermed fortsat at øge vores markedsandel ved hjælp af markedsledende innovation og at udbygge vores distribution yderligere. Dette gør det muligt for os at hjælpe endnu flere mennesker til at høre bedre.

 

Nøglebudskaber fra dagens kapitalmarkedsdag

Under temaet Skærpet fokus på Hearing Healthcare vil nøglebudskaberne fra dagens kapitalmarkedsdag være:

 

  • Vi opjusterer vores forventninger til høreapparatmarkedet, som vi nu forventer vil vokse 4-6 % p.a. i værdi (tidligere 2-5 % p.a.). Dette afspejler en årlig stykvækst på 4-6 % og en flad årlig udvikling i den gennemsnitlige salgspris (ASP) (tidligere negativ med 1-2 % p.a.), hvilket er på niveau med de seneste års estimerede ASP-udvikling. For markedet for hørebehandling, hvilket også indeholder markedet for diagnostisk udstyr, forventer vi således en vækst i værdi på omkring 5 % (tidligere 4 %).
  • Vores mellemlange til langsigtede forventninger gælder nu vores Hearing Aids-, Hearing Care- og Diagnostics-forretningsområder, som til sammen udgør vores Hearing Healthcare-forretning. Som følge af vores mere positive forventninger til markedet for hørebehandling og vores ambition om at øge vores markedsandel sigter vi efter en årlig omsætningsvækst på 8-10 % i lokal valuta bestående af 6-8 procentpoint organisk vækst og omkring 2 procentpoint vækst fra mindre opkøb.
  • På mellemlang til lang sigt forventer vi en inkrementel stigning i EBIT-marginen, og vi anser stordriftsfordele som et betydeligt parameter for at kunne levere forbedret lønsomhed.
  • Innovation er og bliver kernen i vores virksomhed, og vi mener, at det at være ledende inden for audiologi er vigtigt for at opretholde en konkurrencemæssig fordel i vores industri. Vi er dedikeret til fortsat at investere i næste-generations høreløsninger ved hjælp af banebrydende lydprocessering baseret på neurale netværk og
    på andre fremskridt inden for kunstig intelligens.
  • Vi har fortsat en stærk tro på værdien af professionel og individuel rådgivning og behandling af patienter gennem enten eksterne kunder eller vores eget Hearing Care-netværk. For at øge stordriftsfordelene og lønsomheden i koncernen vil vi fortsætte med at investere i global distribution, hvilket omfatter udbygning af vores Hearing Care-forretningsområde både organisk og gennem opkøb.
  • Vi er en virksomhed med et højt cashflow, og til trods for at vi fortsat foretager værdiskabende investeringer i forskning og udvikling samt distribution, så forventer vi fortsat et stærkt frit cashflow, hvilket giver rigelige muligheder for direkte afkast til aktionærerne i form af aktietilbagekøb. Vores målsætning om en gearing-multipel på 2,0-2,5 er uændret.
  • Vi er en virksomhed med et positivt aftryk, og vi har en bæredygtig forretningsmodel, som er en integreret del af vores strategi. I de seneste år har vi set gradvise forbedringer i vores ESG-resultater, og vi er fortsat dedikeret til at udbygge vores bæredygtighedsinitiativer – både hvad angår transparens og ved at levere på vores målsætninger inden for klima samt diversitet, lighed og inklusion.

 

Agenda

11.00

Velkommen

Peter Pudselykke

Head of Investor Relations

11.10

Skærpet fokus på Hearing Healthcare

Søren Nielsen

Koncernchef og adm. direktør

12.00

Frokostpause og produktdemonstrationer

 

13.00

Innovation og udvikling af kerneteknologi i Hearing Aids

Forskellige talere fra Hearing Aids

14.30

Pause og produktdemonstrationer

 

14.55

At lykkes på det amerikanske høreapparatmarked

Ty Lee

President, Hearing Aids
North America

15.45

Hearing Cares fortsatte vækstrejse

Niels Wagner

President, Hearing Care

16.30

Pause

 

16.40

Stordriftsfordele med henblik på levering af langsigtet værdi for aktionærerne

René Schneider

CFO

17.10

Q&A og afsluttende bemærkninger

 

17.30

Programmet slutter

 

 

Forventningerne til 2024 udmeldt i februar er uændret

2024 er startet godt og i henhold til de lagte planer, og vi gentager vores forventninger til året om organisk vækst på 4-8 %, EBIT på DKK 4.600-5.000 mio. og aktietilbagekøb for mere end DKK 2.000 mio.

 

Hvad angår vores ophørende forretningsområder, forventer vi fortsat, at frasalget af vores cochlear-implantatforretning vil blive afsluttet i H1 2024, og processen forløber planmæssigt. Vores forretning for benforankrede høreløsninger vil forblive en del af koncernen, mens overvejelser om vores strategiske muligheder pågår. Den strategiske evaluering af Communications pågår stadig som planlagt, og vi forventer, at den vil være afsluttet senest ved udgangen af H1 2024.

 

Praktiske forhold

Der åbnes for registrering af fysisk deltagelse kl. 10.30. Arrangementet starter kl. 11.00 på vores hovedkontor i Smørum. Præsentationer og livestream vil være tilgængelige på vores hjemmeside, kort før arrangementet starter, og en optagelse vil ligeledes være tilgængelig på vores hjemmeside efter arrangementet. Det vil være muligt at stille spørgsmål efter hver præsentation. Det er dog kun muligt at stille spørgsmål live fra salen.

 

 

Yderligere information:

Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

René Schneider, CFO

Peter Pudselykke, Head of Investor Relations

Henrik Axel Lynge Buchter, Manager of External Communication

 

Kontakter

  • Henrik Axel Lynge Buchter, External Communication Manager, Corporate Communication & Sustainability, +45 2264 9982, heey@demant.com

Om Demant A/S

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.

Vedhæftninger