13:22:20 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-07 15-10 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-03 15-10 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 15-10 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-03 15-10 2022-Q1
2022-03-11 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-08 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2021-03-05 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-11 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2020-03-10 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-20 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-23 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-28 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2017-03-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Split DEMANT 1:5
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-10 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2013-04-10 Ordinarie utdelning
2012-04-12 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2011-04-14 Ordinarie utdelning
2010-04-08 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Demant är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av hörapparater och hörslingor. Idag innehar bolaget verksamhet på global nivå där produkterna säljs under varierande varumärken. Produkterna nås via bolagets distributörer och försäljningskanaler. Utöver huvudverksamheten bedriver bolaget forskning inom diagnostik för mätning av hörselkvalitén. Bolaget grundades ursprungligen under 1904 och har sitt huvudkontor i Smörum.
2021-09-27 07:27:30

27.9.2021 07:27:29 CEST | Demant A/S | Investor Nyheder

Investor news                                                                               27. september 2021

 

Mandag den 27. september kl. 11.00 CET afholder Demant en kapitalmarkedsdag i København for investorer og analytikere. Kapitalmarkedsdagen vil være åben for både fysisk og virtuel deltagelse. I løbet af dagen vil vi komme nærmere ind på, hvordan vi har til hensigt at levere vedvarende vækst og udnytte de muligheder, vi ser for at øge lønsomheden i alle vores forretningsområder. Vi vil ligeledes fokusere på robustheden i vores forretningsmodel og vores evne til at servicere nutidens og fremtidens brugere. Præsentationer og livestream fra kapitalmarkedsdagen vil være tilgængelige på vores CMD-mikrosite, kort før arrangementet løber af stablen.

Baggrund

I 2021 har Demant oplevet meget stærkt momentum drevet af Hearing Healthcare, som har klaret sig overordentligt godt og har mere end kompenseret for den aftagende efterspørgsel, som Communications har oplevet. Baseret på vores aktuelle forventninger er vi på sporet i forhold til at realisere vores ambitiøse vækstplaner og et rekordstort overskud.

De flotte resultater kommer efter et par år, hvor koncernen har været igennem betydelige forandringer – først it-hændelsen i september 2019 og dernæst coronavirus-pandemien, der startede i 2020. I denne periode har koncernen inden for Hearing Aids med stor succes lanceret nye, innovative produkter, der indeholder industriledende audiologi; transformeret og accelereret den digitale rejse, som Hearing Care er på, og øget lønsomheden i forretningsområdet; styrket Diagnostics’ position som markedsleder og positioneret Hearing Implants gunstigt til fremtiden med lanceringen af nye produkter og opnåelse af adgang til det store amerikanske marked for cochlear-implantater via pre-market approval fra FDA. I samme periode har vi opløst vores Sennheiser Communications joint venture og i stedet etableret EPOS som spiller på markedet for headsets til virksomheder og gamere, hvilket har gjort det muligt for os at adressere dette yderst attraktive marked på en mere ambitiøs måde end tidligere.

Vi kommer således styrket ud på den anden side af de seneste års betydelige forandringer, og vi er godt på vej mod stærke finansielle resultater i 2021. Med antagelsen at omsætningen ender midt i vores aktuelle forventningsinterval, vil det svare til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 10 % i lokal valuta over de seneste 10 år siden 2012, hvoraf 6 % er organisk vækst og 4 % akkvisitiv vækst. Dette resultat over en lang periode er et klart vidnesbyrd om vores evne til at levere vedvarende vækst, hvilket vi også har til hensigt at gøre i de kommende år.

Nøglebudskaber på kapitalmarkedsdagen

Under overskriften “Vedvarende vækst efter coronavirus” kan kapitalmarkedsdagens nøglebudskaber sammenfattes som følger:

  • Som det har været tilfældet historisk, så sigter vi efter at levere omsætningsvækst for koncernen på 7-10 % p.a. i lokal valuta på mellemlang til lang sigt. Denne vækst består af organisk vækst på 6-8 % p.a. og akkvisitiv vækst fra akkvisitioner på 1-2 % p.a. Hensigten er således, at både Hearing Healthcare og Communications vil levere organisk vækst over den estimerede markedsvækstrate på henholdsvis ca. 4 % p.a. (uændret) og ca. 12 % p.a. (tidligere 8-10 %).
  • Vi forventer, at frigørelsen af ophobet efterspørgsel efter høreapparater vil understøtte styksalget i høreapparatmarkedet i de kommende år. Vi estimerer, at der i forhold til vores normale forventninger, blev solgt ca. 3,7 mio. færre høreapparater under pandemien, og vi finder det sandsynligt, at en betydelig del af disse vil blive solgt over de kommende år.
  • Vi ser fortsat potentiale for at øge lønsomheden i alle forretningsområder med mulighed for inkrementelle forbedringer i Hearing Aids, Hearing Care og Diagnostics og transformative forbedringer i Hearing Implants og Communications, i takt med at vi vil udvide disse forretninger i de kommende år.
  • Vi har fortsat meget stort fokus på innovation og anser skala som værende afgørende for at kunne opnå succes på lang sigt. Vi har i særdeleshed fokus på at forblive ledende inden for audiologi på tværs af vores forretningsområder, da vi er af den overbevisning, at dette også i fremtiden vil være en konkurrencemæssig fordel.
  • Vi har stadig en stærk tro på værdien af professionel, personlig rådgivning inden for høresundhed, og coronavirus-pandemien har kun bekræftet, at denne type rådgivning stadig foretrækkes af langt de fleste brugere.
  • Med stort fokus på bruger-centreret behandling har Hearing Care i de seneste år gjort betydelige fremskridt og med stor succes indtaget en markedsledende position på adskillige vigtige markeder. Sammen med konsolideringen af brands og investeringer i digitale færdigheder har dette understøttet væksten og forbedret vores lønsomhed betydeligt.
  • Communications befinder sig i øjeblikket i en overgangsfase og har indtil nu i 2021 oplevet en betydelig afmatning i omsætningen. Kombineret med væsentlige investeringer i fremtidig vækst har dette ført til negativ indtjening, men vi ser en klar vej tilbage til positiv indtjening i 2023 samt støt stigende lønsomhed i de følgende år drevet af en omsætningsvækst, som fra 2022 og fremadrettet forventes at ligge over markedsvækstraten.
  • Vi forventer fortsat stærkt cashflow i de kommende år og tilstræber en effektiv kapitalallokering med fokus på værdiskabende akkvisitioner og udlodning til aktionærerne i form af aktietilbagekøb.
  • Demant er en forretning med et positivt aftryk på vores omverden, og vi agerer bæredygtigt for netop at bidrage positivt til samfundet, samtidig med at vi sikrer selskabets succes på den lange bane. I erkendelse af vigtigheden af bæredygtighed på alle områder i vores forretning bestræber vi os på til stadighed at gøre det bedre på ESG-parametrene (Environmental, Social og Governance), og i forhold til ”Environmental”-området glæder det os derfor i dag at kunne annoncere, at vi har tilsluttet os Science Based Targets-initiativet.

“Demant-koncernen befinder sig i en meget positiv udvikling, og det er vores ambition i de kommende år at fortsætte med at opbygge en koncern, der er ledende inden for høresundhed og audioteknologi, og som er i stand til at opretholde en attraktiv vækstrate takket være en kombination af lederskab, innovation og stærk strukturel efterspørgsel. Vi er i rigtigt fin form og på sporet i forhold til at levere et rekordstort overskud for koncernen i 2021, og vi ser potentiale for at øge lønsomheden yderligere i de kommende år. Vi er derfor spændt på, hvad fremtiden bringer og har tillid til, at den vej, vi har valgt, er den rigtige – ikke kun i forhold til økonomiske resultater, men også i forhold til at bidrage positivt til verden omkring os gennem vores arbejde med bæredygtighed til gavn for mennesker, vores samfund og vores planet,” siger koncernchef og administrerende direktør Søren Nielsen.

Agenda

11:00

Velkomst

Mathias Holten Møller
Head of Investor Relations

11:10

Vedvarende vækst efter coronavirus

Søren Nielsen
Koncernchef og adm. direktør

12:15

Audiologisk lederskab gennem BrainHearing

Thomas Behrens
Vice President, Audiology and Applied Research, Hearing Aids

12:45

Frokostpause

 

13:45

En transformationsrejse i Hearing Care

Niels Wagner
President, Hearing Care

14:45

EPOS: At blive det foretrukne premium audio-brand

Jeppe Dalberg-Larsen
President, EPOS

15:45

Pause

 

16:15

Vedvarende vækst med potentiale for øgede marginer

René Schneider
CFO, Demant

17:00

Afsluttende Q&A og bemærkninger

 

17:30

Tak for i dag

 

Gentagelse af vores forventninger til 2021

Vi er fortsat på sporet i forhold til at levere et stærkt resultat i 2021 og gentager vores forventninger til året, som omfatter organisk vækst på 26-30 % og et EBIT på DKK 3.150-3.450 mio. for koncernen, om end med større vægt hen imod Hearing Healthcare end tidligere forventet. Hearing Healthcare leverer fortsat meget flotte resultater takket være Hearing Care, som fortsat nyder godt af høresundhedsreformen i Frankrig, men også takket være Hearing Aids’ fortsatte succes med Oticon More samt det faktum, at Diagnostics har vundet markedsandele. Hearing Implants er stadig påvirket af coronavirus, om end salget er på vej op. Communications befinder sig i øjeblikket i en overgangsfase, og salget er stadig lavere end forventet. Vi forventer derfor nu, at omsætningen i Communications vil falde med mere end 10 % i H2 i forhold til H1 2021, og vi forventer således et negativt EBIT på DKK 50-100 mio. i H2. Den strukturelle efterspørgsel er imidlertid intakt, og vi betragter afmatningen i omsætningen som værende midlertidig, hvilket bekræftes af, at vi på det seneste har set en stigning i antallet af nye ordrer.

Registrering åbner kl. 10.30 CET, og selve kapitalmarkedsdagen starter kl. 11.00 CET og finder sted i Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København. Præsentationer og livestream vil være tilgængelige på vores CMD-mikrosite, kort før arrangementet starter. Efter hver præsentation vil der være en kort Q&A-session, og spørgsmål fra de deltagere, der deltager virtuelt, skal sendes via chatfunktionen i streaming-vinduet.

 

Yderligere information:

Koncernchef og adm. direktør Søren Nielsen

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

René Schneider, CFO

Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations

Christian Lange, Investor Relations Officer

Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communication and Relations

 

 

Om Demant A/S

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.

Vedhæftninger