12:39:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-07 15-10 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-03 15-10 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 15-10 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-03 15-10 2022-Q1
2022-03-11 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-08 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2021-03-05 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-11 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2020-03-10 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-20 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-23 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-28 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2017-03-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Split DEMANT 1:5
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-10 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2013-04-10 Ordinarie utdelning
2012-04-12 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2011-04-14 Ordinarie utdelning
2010-04-08 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Demant är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av hörapparater och hörslingor. Idag innehar bolaget verksamhet på global nivå där produkterna säljs under varierande varumärken. Produkterna nås via bolagets distributörer och försäljningskanaler. Utöver huvudverksamheten bedriver bolaget forskning inom diagnostik för mätning av hörselkvalitén. Bolaget grundades ursprungligen under 1904 och har sitt huvudkontor i Smörum.
2022-02-08 09:53:47

8.2.2022 09:53:46 CET | Demant A/S | Indkaldelse til generalforsamling

Til aktionærerne i

Demant A/S

 

8. februar 2022

 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Demant A/S:

 

 

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 16.00

virtuelt og på selskabets adresse

Kongebakken 9, 2765 Smørum

 

 

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt som et hybridmøde, hvor der er mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse corona-situationen taget i betragtning. Det bemærkes, at generalforsamlingen afvikles på dansk.

 

Se nederst for yderligere informationer om deltagelse i generalforsamlingen.

 

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2 er dagsordenen følgende:

 

1.    Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

       Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

 

2.    Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2021, herunder koncernregnskab, til godkendelse.

       Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2021 godkendes.

 

3.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2021.

       Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på DKK 2.015 mio. overføres til selskabets reserver, således at der ikke udbetales udbytte.

 

4.    Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2021.

 

5.    Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

       Bestyrelsen indstiller, at det foreslåede vederlag godkendes.

 

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

       I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i 2022 stiller Niels B. Christiansen, Niels Jacobsen, Anja Madsen, Sisse Fjelsted Rasmussen og Kristian Villumsen op til genvalg.

 

7.    Valg af revision.

       Bestyrelsen foreslår valg af PwC.

 

8.    Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

       Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

8a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital

8b)  Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier

8c)  Godkendelse af selskabets vederlagspolitik

8d)  Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

 

9.    Eventuelt.

 

Uddybning af forslagene

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for regnskabsåret 2021. Vederlagsrapporten kan findes på selskabets hjemmeside https://www.demant.com/investor-relations/annual-general-meeting.

 

Afstemningen er vejledende i medfør af selskabslovens § 139 b, stk. 4.

 

Vederlagsrapporten for 2020 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 5. marts 2021 uden kommentarer fra aktionærerne.

 

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret for 2022 forbliver DKK 400.000, og at det fastholdes, at formanden modtager tre gange grundhonoraret og næstformanden to gange grundhonoraret.

 

Herudover foreslår bestyrelsen, at der fastholdes et vederlag til revisionsudvalgets medlemmer med et årligt grundhonorar på DKK 50.000 og tre gange grundhonoraret til revisionsudvalgets formand.

 

Ad dagsordenens pkt. 6

Niels B. Christiansen, Niels Jacobsen, Anja Madsen, Sisse Fjelsted Rasmussen og Kristian Villumsen er på genvalg. For så vidt angår oplysninger om de enkelte bestyrelseskandidaters ledelseshverv m.v., kan følgende oplyses:

 

Niels B. Christiansen, bestyrelsesformand (født i 1966, mand). Indtrådt i bestyrelsen i 2008. Senest genvalgt i 2021 for ét år. Formand for nominerings-, vederlags- og it-sikkerhedsudvalget og medlem af revisionsudvalget. Anses ikke som uafhængigt medlem af bestyrelsen, da han er næstformand i William Demant Fonden (selskabets hovedaktionær). Øvrige ledelseshverv: LEGO A/S, adm. direktør og koncernchef; Tetra Laval S.A, bestyrelsesmedlem; Dansk Industri, formand for erhvervspolitisk udvalg.

 

Niels B. Christiansen er civilingeniør fra DTU og har en MBA fra INSEAD i Frankrig. Han har bred og international ledelseserfaring fra store, globale, højteknologiske virksomheder. Dertil kommer omfattende bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder og omfattende erhvervspolitisk indsigt.

 

Niels Jacobsen, næstformand (født i 1957, mand). Indtrådt i bestyrelsen i 2017. Senest genvalgt i 2021 for ét år. Medlem af nominerings-, vederlags-, revisions- og it-sikkerhedsudvalget. Anses ikke som uafhængigt medlem af bestyrelsen, da han tidligere har været adm. direktør i Demant A/S. Øvrige ledelseshverv: William Demant Invest A/S, adm. direktør; KIRKBI A/S, næstformand; Nissens A/S, bestyrelsesformand; Thomas B. Thriges Fond, bestyrelsesformand, ABOUT YOU Holding GmbH, næstformand; EKF Danmarks Eksportkredit, bestyrelsesmedlem og ATP Langsigtet Dansk Kapital, medlem af advisory board. Derudover William Demant Invest-relaterede ledelseshverv: Jeudan A/S, bestyrelsesformand; Össur hf., bestyrelsesformand; Vision Rt Ltd., bestyrelsesformand; Founders A/S, bestyrelsesformand; Boston Holding A/S, bestyrelsesmedlem.

 

Niels Jacobsen er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet. Niels Jacobsen har betydelig ledelseserfaring fra store internationale virksomheder. Hans kompetencer inkluderer såvel virksomhedsledelse som dybtgående viden om finansielle forhold, regnskab, risikostyring, fusioner og opkøb. Han har bred erfaring inden for global healthcare.

 

Anja Madsen (født i 1976, kvinde). Indtrådt i bestyrelsen i 2020. Senest genvalgt i 2021 for ét år. Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen. Øvrige ledelseserhverv: Føtex, Executive Vice President; Lemvigh-Müller A/S, bestyrelsesmedlem.

 

Anja Madsen har en BSc i økonomi fra London School of Economics og en MBA fra INSEAD. Hun har omfattende international ledelseserfaring fra detailhandlen samt bestyrelseserfaring. Af særlige kompentencer kan nævnes lederskab af operationer og stor erfaring med transformationer med fokus på strategiudførelse.

 

Sisse Fjelsted Rasmussen (født i 1967, kvinde). Indtrådt i bestyrelsen i 2021 for ét år. Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen. Øvrige ledelseshverv: Stark Group A/S, CFO; CO-RO, bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomitéen; Conscia, bestyrelsesmedlem; Dansk Industri, medlem af skattepolitisk udvalg.

 

Sisse Fjelsted Rasmussen er statsautoriseret revisor og cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School. Hun har omfattende erfaring fra og kompetencer inden for finans og regnskab og har derudover stor ledelses- og bestyrelseserfaring fra børsnoterede selskaber samt kompetencer inden for værdiskabelse, forandringsledelse samt M&A.

 

Kristian Villumsen (født i 1970, mand). Indtrådt i bestyrelsen i 2021 for ét år. Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen. Øvrige ledelseshverv: Coloplast A/S, administrerende direktør og koncernchef siden 2018; Dansk Industri, medlem af sundhedspolitisk udvalg.

 

Kristian Villumsen er kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet og har en Master i Public Policy fra Harvard University i USA. Han har betydelig international ledelseserfaring fra medicoindustrien samt stor ledelses- og bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder, herunder inden for innovation, strategiimplementering samt commercial excellence.

 

Ad dagsordenens pkt. 7

Som følge af lovkrav på området for kommende rotation af revisionspartner og -selskab foreslås selskabets mangeårige revisionsselskab Deloitte udskiftet. Bestyrelsen foreslår valg af PwC i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

 

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

 

Ad dagsordenens pkt. 8a

Bestyrelsen foreslår nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.949.819,60 fordelt på 9.749.098 stk. aktier a DKK 0,20 svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 27. januar 2022 fraregnet aktier til dækning af ledelsens fastholdelsesprogram og medarbejdernes aktielønsordning. Beholdningen af egne aktier er erhvervet som led i selskabets aktietilbagekøb i 2021. Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188. Aktierne er erhvervet for i alt DKK 3.134.973.171,00, således at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb har været udbetalt DKK 3.133.023.351,40.

 

Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes pkt. 4.1 ændret tilsvarende efter udløbet af den i selskabslovens § 192 angivne frist, således at det herefter af pkt. 4.1 vil fremgå, at selskabets aktiekapital udgør DKK 46.075.747,00.

 

Inden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på fire uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelse af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil i medfør af selskabslovens § 193, stk. 1 blive registreret som endelig hos Erhvervsstyrelsen senest fire uger efter udløbet af fristen for kreditorers anmeldelse af krav, medmindre kapitalnedsættelsens gennemførelse på et sådant tidspunkt ikke kan finde sted efter selskabslovens bestemmelser.

 

Ad dagsordenens pkt. 8b

Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S. Ved den ved erhvervelsen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S forstås slutkurs – alle handler kl. 17.00.

 

Ad dagsordenens pkt. 8c

Bestyrelsen foreslår, at der vedtages en opdateret vederlagspolitik, således at vederlagstrukturen for direktionen ændres.

 

For at tage endnu et skridt i realiseringen af Demants overordnede strategi, samtidig med at det sikres, at Demant er i stand til at tiltrække, fastholde og motivere direktionens medlemmer, vurderer bestyrelsen, at et Short- and Long-Term Incentive Programme for direktionen vil medvirke til at sikre sammenfald mellem direktionens interesser og selskabets og aktionærernes interesser og medvirke til at fremme værdiskabelsen i selskabet på lang sigt og dermed understøtte selskabets forretningsstrategi.

 

Denne vederlagspolitik vil erstatte den vederlagspolitik, der blev godkendt på den årlige generalforsamling i marts 2020. På generalforsamlingen i marts 2021 blev vederlagsrapporten for 2020 godkendt uden bemærkninger fra aktionærerne.

 

De væsentligste ændringer i den foreslåede vederlagspolitik er:

 

  • Indførelse af et kontantbaseret Short-Term Incentive Programme for direktionen, hvor udbetalingen er afhængig af opfyldelsen af performancekriterier.
  • Indførelse af performancekriterier i direktionens Long-Term Incentive Programme, såldes at udbetaling i henhold til dette program gøres afhængig af opfyldelsen af disse kriterier.
  • Tildeling af Restricted Stock Units (RSUs) i stedet for ”skyggeaktier” under Long-Term Incentive Programme.
  • Ændring af clawback-reglen, således at der er taget højde for urigtige informationer givet i forbindelse med de performance-kriterier, på hvilken baggrund der er tildelt vederlag.
  • Tilføjelse af et direktionsmedlems ret til vederlag, såfremt selskabet håndhæver en konkurrenceklausul i en opsigelsesperiode.

 

Bestyrelsens forslag til en revideret vederlagspolitik kan senest den 14. februar 2022 ses på selskabets hjemmeside på https://www.demant.com/investor-relations/annual-general-meeting.

 

Selskabets vederlagspolitik vil efter godkendelse på generalforsamlingen hurtigst muligt blive offentliggjort på selskabets https://www.demant.com/investor-relations/annual-general-meeting.

 

Ad dagsordenens pkt. 8d

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne samt anmeldelsen heraf til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

 

* * * * * *

 

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 8a (nedsættelse af selskabskapitalen) kræver, at mindst 51 % af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 10.3.

 

De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes pkt. 10.2, dog er forslaget under dagsordenens pkt. 4 (vederlagsrapport) alene vejledende.  

 

Selskabets aktiekapital udgør DKK 48.025.566,60 fordelt på aktier a DKK 0,20 eller multipla heraf, jf. vedtægternes pkt. 4.1. Hvert aktiebeløb på DKK 0,20 giver én stemme, jf. vedtægternes pkt. 9.1.

 

Deltagelse i generalforsamlingen

Møde- og stemmeret tilkommer i henhold til vedtægternes pkt. 9.2 aktionærer, som på registreringsdatoen, 3. marts 2022, er noteret som aktionær i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til selskabet med henblik på notering i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af selskabet.

 

En aktionær med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 9.2 er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 7. marts 2022, kl. 23.59 har rekvireret adgangskort til sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver.

 

Der gøres opmærksom på, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen og har rekvireret adgangskort forud for generalforsamlingen.

 

Adgangskort kan rekvireres:

 

  1. elektronisk på aktionærportalen (Shareholder Portal), som bl.a. kan findes på selskabets hjemmeside https://www.demant.com/investor-relations/share-and-ownership,
  2. ved fremsendelse af bestillingsblanket enten pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk,
  3. ved skriftlig henvendelse til selskabets kontor, Kongebakken 9, 2765 Smørum (mrk: Adgangskort til generalforsamling), eller
  4. ved personlig henvendelse på selskabets adresse, Kongebakken 9, 2765 Smørum.

 

Selskabet vil sende elektroniske adgangskort samt information om, hvordan man deltager i den virtuelle generalforamling, pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. For at deltage virtuelt er hver aktionær ansvarlig for at sikre, at aktionæren har en mobilenhed eller anden enhed, som kan tilgå den relevante internetbrowser, og at aktionæren har en tilstrækkelig og fungerende internetadgang på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Se denne guide for yderligere information: https://www.computershare.com/dk/Online-AGM-User-Guide.

 

Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende bank, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.

 

* * * * * *

 

Senest den 14. februar 2022 offentliggøres følgende oplysninger og dokumenter på selskabets hjemmeside, https://www.demant.com/investor-relations/annual-general-meeting: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport for 2021, 4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og 5) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

 

Som aktionær kan du skriftligt stille spørgsmål vedrørende dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Hvis du har spørgsmål, kan disse fremsendes pr. post til selskabet eller pr. e-mail til info@demant.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt før generalforsamlingen eller mundtligt i forbindelse med generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af selskabets hjemmeside, https://www.demant.com/investor-relations/annual-general-meeting.

 

Såfremt du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil selskabets bestyrelse gerne modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet dine aktier. Fuldmagt afgives elektronisk på aktionærportalen (Shareholder Portal), som blandt andet kan findes på selskabets hjemmeside, https://www.demant.com/investor-relations/share-and-ownership, senest den 7. marts 2022. Du kan også udfylde, datere og underskrive en fuldmagtsblanket og returnere den pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at den er modtaget senest den 7. marts 2022. Ønsker du at give fuldmagt til andre end selskabets bestyrelse, kan fuldmagtsblanket til tredjemand anvendes. Du skal endvidere rekvirere adgangskort til den befuldmægtigede. De nævnte fuldmagtsblanketter kan findes på selskabets hjemmeside, https://www.demant.com/investor-relations/annual-general-meeting.

 

Endvidere har du mulighed for at brevstemme. Brevstemme afgives elektronisk på aktionærportalen (Shareholder Portal), som blandt andet kan findes på selskabets hjemmeside, https://www.demant.com/investor-relations/share-and-ownership, senest den 9. marts 2022, kl. 12.00. Du kan også udfylde, datere og underskrive en brevstemmeblanket, der er den samme blanket som fuldmagtsblanketten, og returnere den pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, eller indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk, således at den er modtaget senest den 9. marts 2022, kl. 12.00. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev kan findes på selskabets hjemmeside, https://www.demant.com/investor-relations/annual-general-meeting.

 

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. For yderligere information henvises til selskabets privatlivspolitik, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside https://www.demant.com/privacy-notice.

 

Smørum, den 8. februar 2022

 

Bestyrelsen

Om Demant A/S

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.

Vedhæftninger