13:02:11 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-07 15-10 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-03 15-10 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 15-10 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-03 15-10 2022-Q1
2022-03-11 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-08 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2021-03-05 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-11 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2020-03-10 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-20 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-23 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-28 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2017-03-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Split DEMANT 1:5
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-10 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2013-04-10 Ordinarie utdelning
2012-04-12 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2011-04-14 Ordinarie utdelning
2010-04-08 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Demant är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av hörapparater och hörslingor. Idag innehar bolaget verksamhet på global nivå där produkterna säljs under varierande varumärken. Produkterna nås via bolagets distributörer och försäljningskanaler. Utöver huvudverksamheten bedriver bolaget forskning inom diagnostik för mätning av hörselkvalitén. Bolaget grundades ursprungligen under 1904 och har sitt huvudkontor i Smörum.
2022-08-16 07:29:27

16.8.2022 07:29:25 CEST | Demant A/S | Halvårsrapport

Selskabsmeddelelse nr. 2022-12                                            16. august 2022

Halvårsrapport 2022

 

Vækst i koncernomsætningen på 9 % i H1 (4 % org.) som følge af flotte resultater i Hearing Aids og Diagnostics

Hearing Aids øger sin markedsandel, hvilket opvejer lavere end forventet markedsvækst i Q2

EBIT på DKK 1.588 mio. i H1 – lidt under forventningerne og svarende til en EBIT-margin på 16,7 %

Forventningerne til 2022 justeres for at afspejle fortsat svagere end forventet markedsvækst ind i H2:

Organisk vækst på 4-6 % (tidligere 5-9 %) og EBIT på DKK 3.500-3.800 mio. (tidligere DKK 3.600-3.900 mio.)

 

“På trods af stærke sammenligningstal leverede vores Hearing Healthcare-segment solid vækst i første halvår takket være tocifret omsætningsvækst i vores Hearing Aids- og Diagnostics-forretningsområder. Begge forretningsområder vandt markedsandele i et høresundhedsmarked, der voksede mindre end forudset. De flotte resultater udlignede ikke helt lavere end forventet vækst i Hearing Care, og med negativ vækst i vores audioforretning, EPOS, endte koncernens samlede resultat en smule under vores forventninger. Når vi ser fremad mod andet halvår for koncernen, forventer vi, at den usikkerhed, der præger verden i øjeblikket, fortsat vil skabe et dynamisk forretningsmiljø, og at vores markeder vil vokse mindre end oprindeligt forudset. Vi justerer derfor vores forventninger til koncernens resultat for helåret, selvom vi stadig vil se højere vækst end i første halvår som følge af forbedrede markedsvilkår, særligt på det amerikanske marked, og af fortsat øgede markedsandele,” siger Søren Nielsen, koncernchef og administrerende direktør, Demant.

 

Koncernen rapporterer omsætning og vækstrater på kvartalsbasis, men offentliggør kun fuldstændige resultatopgørelser, balancer og pengestrømsopgørelser på halvårlig basis. Medmindre andet er angivet, vedrører kommentarerne nedenfor H1 2022. Sammenligningstal er blevet justeret for at afspejle, at forretningsområdet Hearing Implants nu indregnes som en ophørende aktivitet.

 

 

Omsætning (DKK mio.)

 

Vækst

Forretningsområde

Q2 2022

Q2 2021

 

Organisk

Akkvisitiv

LCY

FX

Rapporteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hearing Aids

2.491

2.257

 

8 %

-2 %

6 %

4 %

10 %

   Heraf salg til Hearing Care

-454

-412

 

1 %

4 %

6 %

5 %

10 %

Hearing Care

2.034

2.006

 

-7 %

4 %

-3 %

5 %

1 %

Diagnostics

563

441

 

16 %

3 %

18 %

10 %

28 %

Hearing Healthcare

4.634

4.292

 

3 %

1 %

3 %

5 %

8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communications

260

240

 

5 %

0 %

5 %

4 %

8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncern

4.894

4.532

 

3 %

1 %

3 %

5 %

8 %

 

 

Omsætning (DKK mio.)

 

Vækst

Forretningsområde

H1 2022

H1 2021

 

Organisk

Akkvisitiv

LCY

FX

Rapporteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hearing Aids

4.842

4.416

 

9 %

-2 %

7 %

3 %

10 %

   Heraf salg til Hearing Care

-895

-871

 

-5 %

4 %

-1 %

4 %

3 %

Hearing Care

3.932

3.737

 

-3 %

4 %

1 %

4 %

5 %

Diagnostics

1.066

843

 

17 %

2 %

19 %

8 %

27 %

Hearing Healthcare

8.945

8.125

 

6 %

1 %

6 %

4 %

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communications

552

621

 

-14 %

0 %

-14 %

3 %

-11 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncern

9.497

8.746

 

4 %

1 %

5 %

4 %

9 %

  

 • I H1 leverede koncernen 4 % organisk vækst efter at have oplevet en betydelig nedgang fra 6 % i Q1 til 3 % i Q2. Akkvisitiv vækst bidrog med 1 % (Q2: 1 %) og valutakurseffekter med 4 % (Q2: 5 %). Den samlede rapporterede vækst for koncernen var 9 % i H1 (Q2: 8 %).
 • På trods af stærke sammenligningstal var den organiske vækst i Hearing Healthcare 6 % i H1 (Q2: 3 %) drevet af flotte resultater i Hearing Aids og Diagnostics, som imidlertid blev mere end opvejet af lavere end forventet organisk vækst i Hearing Care.
  • Hearing Aids fortsatte med at vinde markedsandele igennem hele H1, hvilket medvirkede til at opveje lavere end forventet markedsvækst i Q2 som følge af påvirkninger fra coronavirus i Asien og Stillehavsområdet samt usikkerhed blandt forbrugere, ikke mindst på markeder, hvor privat betaling er fremherskende, fx i USA. Væksten i H1 var drevet af flot stykvækst på 16 %, hvorimod ASP-væksten var -8 % som følge af ændringer i både det geografiske miks og kanalmikset med særligt høj vækst i salget i udviklingslande og til NHS.
  • Den negative vækst i Hearing Care skyldes primært meget høje sammenligningstal i Frankrig som følge af implementeringen af høresundhedsreformen sidste år samt lavere end forventet vækst i USA, der dels kan henføres til vores beslutning om at trække os fra visse managed care-ordninger, dels et svagere markedsmomentum i Q2. Derudover var væksten i Australien negativt påvirket af coronavirus i hele H1. Akkvisitioner i Hearing Care bidrog betydeligt til væksten i både Q1 og Q2.
  • Diagnostics fortsatte det meget flotte momentum igennem hele H1 til trods for en marginalt negativ effekt af nedlukningerne i Kina.
 • Communications leverede organisk vækst på -14 % i H1 (Q2: 5 %) som følge af meget høje sammenligningstal i Q1. Selvom væksten i Q2 var positiv, var den under forventningerne som følge af den fortsatte afmatning på markedet for gaming-headset samt udfordringer i forsyningskæden, der havde en negativ effekt på salget, særligt i Enterprise Solutions.
 • Koncernens bruttomargin var 74,6 %, hvilket er en mindre stigning på 0,1 procentpoint sammenlignet med H1 2021. Stigningen var drevet af et gunstigt miks mellem forretningssegmenterne og positive valutakurseffekter, men blev delvist udlignet af negative miksændringer i Hearing Aids. Den dynamiske forsyningssituation, især højere fragtomkostninger, fortsatte med at påvirke bruttomarginen med ca. -0,5 procentpoint.
 • OPEX voksede organisk med 8 % med yderligere vækst på 1 % fra akkvisitioner. I lokal valuta lå væksten en smule under vores oprindelige planer, selvom vi fortsat investerer betydeligt i F&U. Omkring halvdelen af den organiske vækst i OPEX afspejler midlertidige omkostningsbesparelser i sammenligningsperioden, som beløb sig til DKK 150-200 mio. i alt. På nuværende tidspunkt oplever vi ikke noget inflationspres, der overstiger vores oprindelige forventninger.
 • Koncernens EBIT nåede DKK 1.588 mio., hvilket er lidt under vores oprindelige planer som følge af lavere end forventet omsætning og negative miksændringer. EBIT-marginen var 16,7 %. EBIT faldt 5 % i H1, idet EBIT i sammenligningsperioden var positivt påvirket af midlertidige omkostningsbesparelser på DKK 150-200 mio. og den ekstraordinære positive effekt af den franske reform på ca. DKK 100 mio. Justeret for disse faktorer lå EBIT-væksten på ca. 13 %, inklusive positive valutakurseffekter.
 • Koncernens pengestrømme blev negativt påvirket af en stigning i arbejdskapitalen som følge af dels en normalisering af tilgodehavender og leverandørgæld, og dels opbygning af lagre til håndtering af den dynamiske forsyningssituation. CFFO beløb sig til DKK 915 mio. og FCF før akkvisitioner til DKK 398 mio.
 • Pengestrømme til opkøb udgjorde DKK 513 mio., og pr. 30. juni 2022 havde vi tilbagekøbt aktier for DKK 1.307 mio. Koncernens gearing-multipel (NIBD/EBITDA) var 2,4 ved udgangen af juni 2022.
 • Som annonceret den 27. april 2022 har vi besluttet at afvikle vores Hearing Implants-forretning, som derfor indregnes separat som en ophørende aktivitet. Sammenligningstal er blevet justeret for at afspejle dette. Betinget af regulatoriske godkendelser og opfyldelsen af andre sædvanlige vilkår forventes det stadig, at frasalget af forretningsområdet til Cochlear Limited gennemføres i H2, hvor DKK 700 mio. af den samlede salgssum på DKK 850 mio. vil blive betalt. I H1 var resultatet efter skat for ophørende aktiviteter DKK -107 mio.
 • Den 14. juni 2022 annoncerede vi opkøbet af de resterende 80 % af ShengWang, det førende netværk i Kina med ca. 500 høreapparatklinikker, som vil være en fremragende vækstplatform i de næste mange år. Den samlede købspris for 100 % ejerskab af ShengWang var RMB 1.750 mio. (DKK 1.863 mio.), og transaktionen blev gennemført med finansiel effekt fra den 1. juli. ShengWang er således fuldt konsolideret ind i Demant fra begyndelsen af H2.

 

Forventninger til 2022

Vores forventninger til 2022, som er opsummeret i tabellen nedenfor, justeres, således at de afspejler, at vi nu forventer, at vores markeder vil vokse mindre i H2 end oprindeligt forudset som følge af usikkerhed blandt forbrugere, hvilket vil mere end udligne positive valutakurseffekter.

 

Parameter

Forventninger til 2022

Organisk vækst

4-6 % (tidligere 5-9 %)

Akkvisitiv vækst

2 % baseret på omsætning fra virksomheder tilkøbt pr. 15. august 2022

Valutakursvækst

5 % baseret på valutakurser pr. 15. august 2022 og inkl. effekten af valutakurssikring

EBIT

DKK 3.500-3.800 mio. (tidligere DKK 3.600-3.900 mio.)

Effektiv skattesats

22-23 %

Gearing-multipel

Gearing-multiplen (NIBD i forhold til EBITDA) forventes ved udgangen af 2022 at blive en anelse højere end vores mellem- til langsigtede mål på 2,0-2,5

Aktietilbagekøb

Mindst DKK 2,5 mia.

Resultat efter skat fra ophørende aktiviteter

Negativt med DKK 150-200 mio.

 

Forventningerne er fortsat baseret på en række nøgleantagelser som beskrevet nedenfor (ændringer med fed skrift):

 

 • I H1 lå værdivæksten på høreapparatmarkedet under vores forventninger som følge af udviklingen i Q2. I forhold til Q2 forventer vi stadig at se forbedrede markedsvilkår i H2, især på det vigtige amerikanske marked, men vi forventer nu kun en markedsstykvækst i 2022 på linje med det strukturelle niveau på 4-6 %. Vi forventer nu kun begrænset yderligere vækst, da modvind som følge af usikkerhed blandt forbrugere forventes at opveje eventuel medvind fra ophobet efterspørgsel. Vi forventer, at ASP-væksten på markedet i H2 vil være mindre negativ end i H1.
 • Væksten på det franske høreapparatmarked vil være negativ i 2022 efter den ekstraordinære efterspørgsel i 2021, som efter vores skøn havde en positiv effekt på koncernens omsætning på DKK 300 mio. og på EBIT på DKK 150 mio. Vi forventer ikke at se en gentagelse af denne effekt. Udviklingen i H1 var mindst på niveau med vores forventninger.
 • Markedet for enterprise- og gaming-headset og videoløsninger vil vokse under det skønnede strukturelle vækstniveau på ca. 12 % grundet den aktuelle forsyningssituation. Afmatningen på gaming-markedet i H1 forventes nu også at fortsætte ind i H2, mens vi forventer en gradvis bedring af forsyningssituationen.
 • I H2 forventer vi fortsat at øge vores markedsandele i Hearing Healthcare. I Communications forventer vi at se tocifret organisk vækst i H2.
 • Forsyningssituationen vil forblive dynamisk i hele 2022 og vil resultere i højere komponent- og fragtomkostninger end normalt, hvilket vil have nogenlunde samme effekt som i 2021, men ikke vil medføre en betydelig negativ påvirkning af vores salgsaktiviteter.
 • Koncernens OPEX-base vil ikke opleve nogen effekt af midlertidige omkostningsbesparelser i 2022, som efter vores skøn beløb sig til DKK 150-200 mio. i H1 2021.
 • I Communications forventer vi nu et EBIT på ca. DKK -150 mio. for 2022 som følge af den negative markedsudvikling samt udfordringerne i forsyningskæden. Vi anser fortsat de fundamentale vækstdrivere på markedet som værende intakte på mellemlang til lang sigt.
 • Det planlagte frasalg af Hearing Implants forventes afsluttet i slutningen af 2022.

 

Demant afholder en telekonference den 16. august 2022 kl. 14.00. For deltagelse i konferencen anvendes
et af følgende telefonnumre: +45 8088 6270 (DK), +44 808 101 1183 (UK) eller +1 800 420 1271 (USA).
Pinkoden er 86628. Præsentationen, som vil blive gennemgået på telekonferencen, vil blive uploadet på
www.demant.com, kort før konferencen starter.

 

 

Yderligere information:

Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

René Schneider, CFO

Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations

Peter Pudselykke, Investor Relations Officer

Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and Relations

 

Om Demant A/S

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.

Vedhæftninger