10:31:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-14 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-03-07 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2024-03-06 Årsstämma 2024
2024-02-06 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-03-09 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-11 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-08 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2021-03-05 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-11 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2020-03-10 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-20 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-23 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-28 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2017-03-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Split DEMANT 1:5
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-10 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2014-04-09 Årsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-07 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-10 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2013-04-09 Årsstämma 2013
2013-02-26 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-07 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-12 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2012-04-11 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2010-11-16 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-04-08 X-dag ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Demant är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av hörapparater och hörslingor. Idag innehar bolaget verksamhet på global nivå där produkterna säljs under varierande varumärken. Produkterna nås via bolagets distributörer och försäljningskanaler. Utöver huvudverksamheten bedriver bolaget forskning inom diagnostik för mätning av hörselkvalitén. Bolaget grundades ursprungligen under 1904 och har sitt huvudkontor i Smörum.
2024-03-06 16:33:35

6.3.2024 16:33:34 CET | Demant A/S | Forløb af generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 2024-06

6. marts 2024

Beslutninger på den ordinære generalforsamling

 

Demant A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, der blev afholdt fysisk på selskabets adresse, Kongebakken 9, 2765 Smørum.

 

I sin tale på generalforsamlingen redegjorde bestyrelsens formand, Niels B. Christiansen, for koncernens udvikling i 2023. Beretningen er tilgængelig på www.demant.com. I sin tale sagde formanden blandt andet:

 

“Vi kan se tilbage på et år, hvor vi leverede det historisk bedste resultat for koncernen nogensinde. Og det er samtidig med, at vi endnu en gang har hjulpet mange mennesker ved at behandle deres høretab. Vi er glade for, at vi allerede igen her i februar har kunnet annoncere endnu et nyt banebrydende flagskibsprodukt, Oticon Intent, som vil understøtte væksten i 2024.

 

Det understreger værdien af vores produkter og services og ikke mindst det positive bidrag, vi giver til samfundet. Det er også et vidnesbyrd om, at vores engagerede medarbejdere hver dag arbejder for at realisere vores ambition om at forbedre så mange liv som muligt. Vores ambition og omsorg for menneskers høresundhed og velbefindende går hånd i hånd med også at passe på vores samfund og planeten.”

 

Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Dette medførte blandt andet følgende beslutninger:

 

  • At selskabets årsrapport for 2023 blev godkendt, og at hele årets overskud, DKK 1.375 mio., overføres til selskabets reserver.
  • At vederlagsrapporten for 2023 blev godkendt.
  • At bestyrelseshonoraret forbliver det samme som i 2023.
  • At Niels B. Christiansen, Niels Jacobsen, Sisse Fjelsted Rasmussen og Kristian Villumsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
  • At selskabets revisionsfirma PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), blev genvalgt, og at PwCs opgaver fremadrettet tillige vil omfatte afgivelse af erklæring om bæredygtighedsrapportering i ledelsesberetningen.
  • At aldersgrænsen i vedtægterne udgår. 
  • At selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 569.929,60 svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 5. februar 2024, fraregnet aktier til dækning af ledelsens fastholdelsesprogram. Beholdningen af egne aktier er erhvervet som led i selskabets aktietilbagekøb i 2023. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes pkt. 4.1 senest fire uger efter udløbet af fristen for kreditorers anmeldelse af krav, således at det herefter af pkt. 4.1 vil fremgå, at selskabets aktiekapital udgør DKK 44.217.958,40.
  • At bestyrelsen blev bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels B. Christiansen som formand og Niels Jacobsen som næstformand. Sisse Fjelsted Rasmussen fortsætter som formand for revisionsudvalget.

 

I henhold til paragraf 3.8.1 i Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares skal Demant hermed give følgende oplysninger som opfølgning på det aktiebaserede program for direktionen, der er en del af direktionens vederlag:

 

Beskrivelse af programmet

 

Et langsigtet incitamentsprogram i form af Restricted Stock Units (RSU’er), som
efter optjening konverteres 1:1 til aktier i selskabet. Der henvises til selskabets
vederlagspolitik for en detaljeret beskrivelse af programmet.

Optjeningsperiode

2024-2027, dvs. tre år

Performance-periode

2024, dvs. et år

Aktiekurs

DKK 351,21, dvs. gennemsnittet af kurserne noteret på Nasdaq i København de første fem handelsdage efter offentliggørelse af Demants årsrapport for 2023.

Samlet antal tildelte RSU’er

50.289

Programmets teoretiske
markedsværdi

DKK 17.662.000 baseret på den aktiekurs, der anvendes til beregning af tildelingen. Beløbet repræsenterer den maksimale udbetaling, som justeres i forhold til performance-kriterierne.

 

Yderligere information:

Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

René Schneider, CFO

Peter Pudselykke, Head of Investor Relations

Henrik Axel Lynge Buchter, Manager of External Communications

 

Kontakter

  • Henrik Axel Lynge Buchter, External Communication Manager, Corporate Communication & Sustainability, +45 2264 9982, heey@demant.com

Om Demant A/S

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.

Vedhæftninger