14:54:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-07 15-10 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-03 15-10 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 15-10 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-03 15-10 2022-Q1
2022-03-11 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-08 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2021-03-05 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-11 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2020-03-10 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-20 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-23 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-28 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2017-03-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Split DEMANT 1:5
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-10 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2013-04-10 Ordinarie utdelning
2012-04-12 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2011-04-14 Ordinarie utdelning
2010-04-08 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Demant är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av hörapparater och hörslingor. Idag innehar bolaget verksamhet på global nivå där produkterna säljs under varierande varumärken. Produkterna nås via bolagets distributörer och försäljningskanaler. Utöver huvudverksamheten bedriver bolaget forskning inom diagnostik för mätning av hörselkvalitén. Bolaget grundades ursprungligen under 1904 och har sitt huvudkontor i Smörum.
2022-03-10 17:20:48

10.3.2022 17:20:45 CET | Demant A/S | Forløb af generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 2022-07

10. marts 2022

 

Beslutninger på den ordinære generalforsamling

 

Demant A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling som et hybridmøde, der dels blev afholdt fysisk på selskabets adresse, og dels virtuelt.

 

I sin tale på generalforsamlingen redegjorde bestyrelsens formand, Niels B. Christiansen, for koncernens udvikling i 2021. Beretningen er tilgængelig på www.demant.com. I sin tale sagde formanden blandt andet:

 

I starten af 2021 havde vi høje forventninger til markedsudviklingen for året, og vi er stolte over, at forventningerne holdt stik – og endda mere til. Alt i alt blev 2021 et fantastisk år for Demant, hvor vi leverede høj organisk vækst, og vores kernesegment, Hearing Healthcare, leverede en vækstrate, som lå over markedsvækstraten. Koncernen nåede en rekordhøj omsætning på mere end DKK 18 mia. og det bedste resultat af primær drift (EBIT) nogensinde på over DKK 3,4 mia.

 

Såvel i 2022 som i årene fremover forventer vi at se vækst og at øge vores markedsandele yderligere. Men dette kan kun ske ved hjælp af vores engagerede medarbejdere og deres dedikerede indsats, når det handler om at sikre høj kvalitet og yde deres bedste for at servicere vores kunder.”

 

Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Dette medførte blandt andet følgende beslutninger:

 

  • At selskabets årsrapport for 2021 blev godkendt, og at hele årets overskud, DKK 2.015 mio., overføres til selskabets reserver.
  • At vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt.
  • At bestyrelseshonoraret forbliver det samme som i 2021.
  • At Niels B. Christiansen, Niels Jacobsen, Anja Madsen, Sisse Fjelsted Rasmussen og Kristian Villumsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
  • At selskabets revisionsfirma, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev udskiftet med
    PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) i overensstemmelse med lovkrav om rotation af revisionspartner og -selskab og med revisionsudvalgets indstilling.
  • At selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.949.819,60 svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 27. januar 2022. Beholdningen af egne aktier er erhvervet som led i selskabets aktietilbagekøb i 2021. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes pkt. 4.1 senest fire uger efter udløbet af fristen for kreditorers anmeldelse af krav, således at det herefter af pkt. 4.1 vil fremgå, at selskabets aktiekapital udgør DKK 46.075.747,00.
  • At bestyrelsen blev bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet tilbagekøbe aktier med en pålydende værdi af indtil 10 % af aktiekapitalen.
  • At den opdaterede vederlagspolitik, som blandt andet medfører ændring af vederlagsstrukturen for direktionen, blev godkendt.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels B. Christiansen som formand og Niels Jacobsen som næstformand.

 

Efter generalforsamlingen og godkendelsen af vederlagspolitikken besluttede bestyrelsen derudover at introducere et aktiebaseret program for direktionen som beskrevet i vederlagspolitikken.

 

I henhold til paragraf 3.8.1 i Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, skal Demant hermed give følgende oplysninger:

 

Beskrivelse af
programmet

 

Et langsigtet incitamentsprogram i form af Restricted Stock Units (RSU’er), som efter optjening konverteres 1:1 til aktier i selskabet.

 

I begyndelsen af en etårig performance-periode tildeles det maksimale antal RSU’er, der vil være optjent i slutningen af den treårige optjeningsperiode.

 

Ved udgangen af performance-perioden justeres antallet af RSU’er baseret på en vurdering af niveauet for opfyldelse af performance-kriterierne.

 

Værdien af RSU’erne kan ikke være mindre end 25 % af det pågældende direktionsmedlems årlige faste løn og kan ikke overstige 75 % af direktionsmedlemmets årlige faste løn.

 

Der henvises til selskabets vederlagspolitik for en mere detaljeret beskrivelse af programmet.

Performance-
kriterier

Performance-kriterierne er nøje afstemt efter Demants strategi og vil typisk være knyttet til opfyldelse af finansielle og forretningsmæssige mål og til mål for bæredygtighed.

Personkreds
omfattet af
programmet

Direktionen pr. 1. april 2022

Optjeningsperiode

2022-2025, dvs. tre år

Performance-
periode

2022, dvs. et år (det første år af optjeningsperioden)

Aktiekurs

DKK 271,70, dvs. gennemsnittet af kurserne noteret på Nasdaq i København de første fem handelsdage efter offentliggørelse af Demants årsrapport for 2021.

Samlet antal tildelte RSU’er

77.220

Programmets
teoretiske
markedsværdi

DKK 20.980.647 baseret på den aktiekurs, der anvendes til beregning af tildelingen. Beløbet repræsenterer den maksimale udbetaling, som justeres i forhold til performance-kriterierne.

 

Yderligere information:

Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

René Schneider, CFO

Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations

Peter Pudselykke, Investor Relations Officer

Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and Relations

 

Om Demant A/S

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.

Vedhæftninger