20:07:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-07 15-10 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-03 15-10 2023-Q1
2023-03-09 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2023-03-08 Årsstämma 2023
2023-02-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 15-10 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-03 15-10 2022-Q1
2022-03-11 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2022-03-10 Årsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-08 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2021-03-05 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-11 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2020-03-10 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-20 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2019-03-19 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-23 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-28 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2017-03-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Split DEMANT 1:5
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-08 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2016-04-07 Årsstämma 2016
2016-03-01 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-10 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2015-04-09 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-04-10 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2013-04-10 Ordinarie utdelning
2012-04-12 Ordinarie utdelning DEMANT 0.00 DKK
2011-04-14 Ordinarie utdelning
2010-04-08 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandDanmark
ListaLarge Cap Copenhagen
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Demant är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av hörapparater och hörslingor. Idag innehar bolaget verksamhet på global nivå där produkterna säljs under varierande varumärken. Produkterna nås via bolagets distributörer och försäljningskanaler. Utöver huvudverksamheten bedriver bolaget forskning inom diagnostik för mätning av hörselkvalitén. Bolaget grundades ursprungligen under 1904 och har sitt huvudkontor i Smörum.
2022-02-08 07:08:25

8.2.2022 07:08:23 CET | Demant A/S | Årsrapport

Selskabsmeddelelse nr. 2022-03                                             8. februar 2022

Årsrapport 2021

 

Meget stærke resultater i 2021 med 27 % organisk vækst og øget markedsandel for Hearing Healthcare

Stærk lønsomhed med EBIT på DKK 3.386 mio. før engangseffekter svarende til en EBIT-margin på 18,4 %

Høj pengestrømsgenerering i 2021, CFFO på DKK 3.275 mio., som understøtter aktietilbagekøb på DKK 3,2 mia.

Forventninger til 2022: Organisk vækst på 5-9 % og EBIT på DKK 3.450-3.750 mio.

 

“2021 var et fantastisk år for Demant. Til vores tilfredshed overgik vi vores oprindelige ambitiøse forventninger betydeligt og opnåede de senest udmeldte forventninger til året ved at levere høj organisk vækst – og for vores kernesegment, Hearing Healthcare, over markedsvækstraten – og den bedste indtjening nogensinde. Takket være en flot indsats fra alle vores medarbejdere og vores kunders engagement er vores løsninger og ydelser kommet ud til endnu flere mennesker, hvilket i høj grad skyldes den store succes, som vi har oplevet med vores flagskibshøreapparater, Oticon More og Philips HearLink, samt den individuelle rådgivning, som brugere har fået i vores mange høreklinikker. Vores formål om at lette livet for mennesker med høretab har endnu engang vist sig at være meningsfuldt, og vi har skabt god fremdrift på vores fokusområder inden for bæredygtighed, særligt på fokusområderne diversitet og klima, som vi vil fortsætte med at arbejde på i fremtiden,” siger Søren Nielsen, koncernchef og administrerende direktør for Demant, og konkluderer:

 

“Den positive udvikling og yderligere normalisering, som vi så på markederne for høreapparater og diagnostik i andet halvår, vil fortsætte ind i 2022. Vi forventer derfor at se stor vækst i vores kerneforrretningsområder, dvs. Hearing Care, Hearing Aids og Diagnostics, som alle skabte flotte resultater i 2021. I 2022 vil vi genoptage salget af vores cochlear-implantater, og vi forventer at se vækst i Communications. Alt dette leder os til at sætte ambitiøse mål for 2022.”

 

Omsætning (DKK mio.)

Vækst H2 2021 vs. H2 2020

Vækst FY 2021 vs. FY 2020

Forretningsområde

 

H1 2021

H2 2021

FY 2021

 

Org.

Akkv.

LCY

 

Org.

Akkv.

LCY

Hearing Aids

    4.416

    4.564

    8.980

   19 %

    -1 %

   18 %

   34 %

    -0 %

   34 %

Heraf salg til Hearing Care

      -871

      -762

   -1.633

   11 %

     4 %

   14 %

   43 %

     4 %

   46 %

Hearing Care

    3.737

    3.816

    7.553

   10 %

     4 %

   13 %

   34 %

     4 %

   38 %

Hearing Implants

       266

       246

       512

  -13 %

     0 %

  -13 %

    -2%

     0 %

    -2%

Diagnostics

       843

       980

    1.823

   17 %

     1 %

   18 %

   25 %

     1 %

   25 %

Hearing Healthcare

 

    8.391

    8.844

  17.235

 

   14 %

     1 %

   15 %

 

   31 %

     1 %

   32 %

Communications

 

       621

       562

    1.183

 

  -27 %

     0 %

  -27 %

 

    -9%

     0 %

    -9%

Koncern

 

    9.012

    9.406

  18.418

 

   10 %

     1 %

   11 %

 

   27 %

     1 %

   28 %

 

Medmindre andet er angivet, er alle kommentarer baseret på tal, der er justeret for netto positive engangseffekter.

 

 • I H2 voksede omsætningen i koncernen med 11 % i lokal valuta bestående af 10 % organisk vækst og 1 % akkvisitiv vækst. Valutakurseffekter var 1 %. For helåret 2021 var væksten 28 % i lokal valuta bestående af 27 % organisk vækst og 1 % akkvisitiv vækst, hvilket er på niveau med vores senest udmeldte forventninger. Valutakurseffekter var -1 %. Der er ikke foretaget sammenligninger med 2019, idet vores finansielle resultater i 2019 var påvirket af it-hændelsen.
 • Vores Hearing Healthcare-segment voksede i H2 med 15 % i lokal valuta bestående af 14 % organisk vækst og 1 % akkvisitiv vækst. Hearing Aids leverede stærk vækst takket være den fortsatte succes for vores flagskibsprodukter, Oticon More og Philips HearLink, hvilket bidrog til en øget markedsandel, særligt i USA. Godt hjulpet på vej af yderligere medvind fra høresundhedsreformen i Frankrig leverede Hearing Care ligeledes stærke resultater, og Diagnostics leverede et flot resultat og cementerede dermed sin position som markedsleder yderligere. Hearing Implants var betydeligt påvirket af den frivillige markedskorrigerende handling, som vores cochlear-implantatforretning annoncerede i oktober.
 • I Communications var væksten i H2 -27 % i lokal valuta, som udelukkende bestod af organisk vækst. Dette skyldes høje sammenligningstal og en afdæmpning i salget, som startede i Q2 og fortsatte ind i Q3, men vi så forbedret momentum i resten af H2, særligt i Enterprise Solutions. Sammenlignet med H1 var den sekventielle vækst -10 %, hvilket er på niveau med vores senest udmeldte forventninger.
 • Koncernen realiserede en bruttomargin på 75,8 % i H2 svarende til en vækst på 3,3 procentpoint, til trods for at koncernen har haft ekstra omkostninger som følge af den dynamiske forsyningssituation, hvilket påvirkede bruttomarginen negativt med 0,5 procentpoint i H2.
 • I H2 steg koncernens OPEX med 15 % i lokal valuta bestående af 14 % organisk vækst og 1 % akkvisitiv vækst, hvilket afspejler en normalisering af omkostningsbasen, betydelig vækst i salget og midlertidige omkostningsbesparelser, som blev realiseret i sammenligningsperioden, og som også inkluderer offentlige coronahjælpepakker.
 • I H2 var koncernens EBIT DKK 1.748 mio. før netto positive engangseffekter, hvilket svarer til en EBIT-margin på 18,6 % drevet af øget lønsomhed i Hearing Healthcare, som leverede en EBIT-margin på 20,6 %, hvorimod Communications realiserede et EBIT på DKK -78 mio., hvilket var på niveau med vores senest udmeldte forventninger. Koncernens EBIT for helåret 2021 var således DKK 3.386 mio. før engangseffekter, hvilket ligeledes er på niveau med vores senest udmeldte forventninger.
 • De tidligere annoncerede engangseffekter havde en netto positiv effekt på koncernens EBIT på DKK 59 mio. i H2 og for helåret 2021. Engangseffekterne havde ingen indflydelse på CFFO og FCF men frasalget af FrontRow Calypso LLC havde en positiv effekt på DKK 161 mio. på koncernens samlede nettopengestrømme.
 • Cashflowet forblev stærkt i H2 med CFFO på DKK 1.764 mio. og FCF på DKK 1.291 mio. før nettolikviditet anvendt til opkøb og frasalg, som samlet set beløb sig til DKK 141 mio.
 • I overensstemmelse med vores senest udmeldte forventninger beløb aktietilbagekøb sig til DKK 3,2 mia. Koncernens gearing (NIBD/EBITDA) var 2,0 i slutningen af året, hvilket er i den lave ende af vores mellemlange til langsigtede mål om gearing på 2,0-2,5.

 

Forventninger til 2022

Vores forventninger til 2022 opsummeret i nedenstående tabel:

 

Parameter

Forventninger til 2022

Organisk vækst

5-9 %

Akkvisitiv vækst

1 % baseret på omsætning fra opkøb afsluttet pr. 7. februar 2022

FX-vækst

2 % baseret på valutakurser pr. 7. februar 2022 og inkl. effekten af kurssikring

EBIT

DKK 3.450-3.750 mio.

Effektiv skattesats

22-23 %

Gearing

Gearing (NIBD i forhold til EBITDA) på niveau med vores mellemlange til langsigtede mål om gearing på 2,0-2,5

Aktietilbagekøb

Minimum DKK 2,5 mia.

Forventningerne er baseret på følgende:

 

 • Høresundhedsmarkedet vil normalisere sig, hvilket vil resultere i stykvækst på høreapparatmarkedet på 4-6 % samt yderligere vækst som følge af den ophobede efterspørgsel, om end med betydelige forskelle mellem de enkelte markeder og kanaler. Sådanne forskelle vil ikke mindst være drevet af forskellige sammenligningsbaser et stykke ind i 2022. På grund af ændringer i geografi og kanalmiks forventer vi, at stigningen i den gennemsnitlige salgspris på høreapparatmarkedet vil være en anelse mere negativ i 2022 end det sædvanlige prisfald på 1-2 % om året.
 • Væksten på det franske høreapparatmarked vil være negativ i 2022 efter den ekstraordinære efterspørgsel i 2021, som efter vores skøn havde en positiv effekt på koncernens omsætning på DKK 300 mio. og på EBIT på DKK 150 mio. Vi forventer ikke at se en gentagelse af denne effekt i 2022.
 • Markedet for enterprise- og gaming-headset og videoløsninger vil vokse på niveau med det skønnede strukturelle vækstniveau på ca. 12 %.
 • Begge segmenter, Hearing Healthcare og Communications, vil vinde markedsandele i 2022, men Communications vil realisere tocifret negativ organisk omsætningsvækst i Q1 2022 på grund at en meget høj sammenligningsbase.
 • Forsyningssituationen vil forblive dynamisk i hele 2022 og vil resultere i højere komponent- og fragtomkostninger end normalt, hvilket vil have nogenlunde den samme effekt som i 2021, men ikke medføre en betydelig negativ påvirkning af vores salgsaktiviteter.
 • Koncernens OPEX-base vil ikke opleve nogen effekt af midlertidige omkostningsbesparelser i 2022, som efter vores skøn beløb sig til DKK 150-200 mio. i H1 2021.
 • Salget af nye cochlear-implantater vil blive genoptaget i Q3 2022 og vil gradvist øges.
 • For 2022 som helhed vil Communications realisere et beskedent negativt EBIT.

 

Ændringer i rapporteringsstrukturen

Fra og med offentliggørelsen af vores periodemeddelelse den 3. maj vil vi fremover rapportere omsætning og vækstrater for hvert forretningsområde, for hvert segment og for koncernen som helhed i vores periodemeddelelser. Vækstrater vil blive rapporteret for henholdsvis Q1 og Q3 og opdelt i organisk vækst, akkvisitiv vækst og vækst i valutakurser. Vores næste halvårs- og årsrapporter vil derfor indeholde vækstrater for henholdsvis Q2 og Q4. Formålet med disse ændringer er at øge transparensen i koncernens finansielle resultater og gøre det lettere at foretage sammenligninger med lignende virksomheder.

 

 

Demant afholder en telekonference den 8. februar 2022 kl. 14.00. For deltagelse i konferencen anvendes
et af følgende telefonnumre: +45 3544 5577 (DK), +44 3333 000 804 (UK) eller +1 6319 131 422 (USA).
Pin-koden er 89626182#. Præsentationen, som vil blive gennemgået på telekonferencen, vil blive uploadet
www.demant.com, kort før konferencen starter.

 

Yderligere information:

Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com  

Øvrige kontaktpersoner:

René Schneider, CFO

Mathias Holten Møller, Head of IR

Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and Relations

(DKK million)

H2 2021

H2 2020

H2 2020

Ændring

FY 2021

FY 2020

Ændring

Hearing Healthcare

 

 

 

 

 

 

Omsætning

8.844

7.631

16 %

17.235

13.163

31 %

Organisk vækst

14 %

2 %

 

31 %

-13 %

 

Bruttomargin

77,5 %

74,5 %

 

77,0 %

73,6 %

 

Resultat af primær drift (EBIT)

1.826

1.425

28 %

3.508

1.211

190 %

EBIT-margin

20,6 %

18,7 %

 

20,4 %

9,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Communications

 

 

 

 

 

 

Omsætning

562

760

-26 %

1.183

1.306

-9 %

Organisk vækst

-27 %

-

 

-9 %

-

 

Bruttomargin

48,2 %

52,9 %

 

48,3 %

50,3 %

 

Resultat af primær drift (EBIT)

-78

81

-196 %

-122

102

-220 %

EBIT-margin

-13,9 %

10,7 %

 

-10,3 %

7,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse

 

 

 

 

Justeret omsætning*

9.406

8.391

12 %

18.418

14.469

27 %

Omsætning

9.376

8.391

12 %

18.388

14.469

27 %

Justeret bruttomargin*

75,8 %

72,5 %

 

75,2 %

71,5 %

 

Bruttomargin

75,0 %

72,1 %

 

74,8 %

70,4 %

 

EBITDA

2.374

1.949

22 %

4.536

2.578

76 %

EBITDA-margin

25,3 %

23,2 %

 

24,7 %

17,8 %

 

Justeret resultat af primær drift (EBIT)*

1.748

1.506

16 %

3.386

1.313

158 %

Justeret EBIT-margin*

18,6 %

17,9 %

 

18,4 %

9,1 %

 

Resultat af primær drift (EBIT)

1.807

1.416

28 %

3.445

1.530

125 %

EBIT-margin

19,3 %

16,9 %

 

18,7 %

10,6 %

 

Finansielle poster, netto

-99

-106

-6 %

-202

-194

4 %

Periodens resultat

1.345

1.013

33 %

2.528

1.134

123 %

 

 

 

 

 

 

Balance

 

 

 

 

 

 

Aktiver

24.860

21.927

13 %

24.860

21.927

13 %

Nettorentebærende gæld (NIBD)

9.150

7.135

28 %

9.150

7.135

28 %

Egenkapital

7.981

8.279

-4 %

7.981

8.279

-4 %

 

 

 

 

 

 

Pengestrømsopgørelse

 

 

 

 

 

 

Justerede pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO)*

1.764

1.944

-9 %

3.275

2.710

21 %

Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO)

1.764

1.892

-7 %

3.275

2.621

25 %

Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto

339

251

35 %

542

493

10 %

Frie pengestrømme

1.291

1.534

-16 %

2.525

2.023

25 %

Aktietilbagekøb

1.387

-

n.a.

3.200

197

1,524 %

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige nøgletal

 

 

 

 

 

 

Egenkapitalforrentning

31,3 %

25,7 %

 

30,7 %

14,3 %

 

Egenkapitalandel

32,1 %

37,8 %

 

32,1 %

37,8 %

 

Gearing (NIBD/EBITDA)

2,0

2,8

 

2,0

2,8

 

Indtjening pr. aktie (EPS), DKK

5,76

4,18

38 %

10,70

4,68

129 %

Frie pengestrømme pr. aktie (FCFPS), DKK

5,56

6,40

-13 %

10,75

8,44

27 %

Price earnings (P/E) ratio

58,8

57,6

2 %

31,3

51,4

-39 %

Aktiekurs, ultimo, DKK

335,10

240,60

39 %

335,10

240,60

39 %

Gennemsnitligt antal aktier i omløb, mio.

234,82

239,78

-2 %

234,82

239,78

-2 %

Markedsværdi, DKK mio.

77.117

57.718

34 %

77.117

57.718

34 %

Gennemsnitligt antal medarbejdere

17.817

16.203

10 %

17.500

16.155

8 %

Scope 1 & 2 CO2e-emissioner (ton)

-

-

 

30.555

23.115

32 %

Vederlagsandel til CEO

-

-

 

35

36

 

Kønsdiversitet, alle medarbejdere (kvinder/mænd)

-

-

 

62/38 %

60/40 %

 

Kønsdiversitet, ledelse (kvinder/mænd)

-

-

 

43/57 %

42/58 %

 

Kønsdiversitet, bestyrelse (kvinder/mænd)**

-

-

 

40/60 %

40/60 %

 

 

 

 

 

 

 

 

* Justeret for engangseffekter i 2020 og 2021.
** Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Om Demant A/S

Demant is a world-leading hearing healthcare group that offers solutions and services to help people with hearing loss connect with the world around them. In every aspect, from hearing devices, hearing implants, diagnostics to audio and video solutions and hearing care all over the world, Demant is active and engaged. Our innovative technologies and know-how help improve people’s health and hear-ing. We create life-changing differences through hearing health.

Vedhæftninger