17:33:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2017-05-10 17:05:59
NetJobs Group AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Första kvartalet något svagare än förväntat

JANUARI – MARS

(jämfört med samma period föregående år)

 -- Nettoomsättningen minskade 8% till 10,1 (10,9) MSEK.
 -- Rörelseresultatet minskade till -0,9 (0,5) MSEK.
 -- Rörelsemarginalen minskade till -8,7% (5).
 -- Resultat efter skatt minskade till -0,9 (0,4) MSEK.
 -- Resultat per aktie minskade till -0,04 (0,02) SEK.
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -2,18 (-0,06) MSEK
.Väsentliga händelser efter första kvartalet 2017

 -- Lansering av den nya plattformen i Sverige. Utvecklingsarbetet fortsätter
   och på tur står Onrec och de tyska sajterna.Omarbetad Strategi, mål, värderingar och mission

Under Q4 startade arbetet med att omarbeta vår strategi. Vi har nu lanserat den
nya strategin, de nya målen och den nya missionen. Den nya strategin kommer
supportera, ge riktning och vara en viktig del i att vi når våra mål. En av
våra viktigaste resurser är våra medarbetare, om de har en tydlig bild av var
vi är på väg och hur vi ska ta oss dit kommer det ge oss de bästa möjligheterna
lyckas. 

 -- Strategi: Högst trafik genom SEO. Excellent kundservice. Ett starkt
   varumärke. Attrahera, rekrytera och utveckla rätt människor
 -- Mål: Att bli Sveriges mest besökta och välkända jobbsajtnätverk. Att bli
   Tysklands mest besökta och välkända jobbsajter inom vård och tech
 -- Värderingar: Integritet, ansvar, mod, energi och målmedvetenhet.
 -- Mission: Att hjälpa våra anställda att förverkliga sin fulla potential och
   bli sitt bästa jag.VD-kommentar

Under det första kvartalet blev nettoomsättningen 10,1 (10,9) MSEK. Den svenska
marknaden går något framåt. Det stora tappet finns på den tyska marknaden där
vi backar kraftigt. 

Vårt fokus kommer ligga på Tyskland och Sverige under året. I Tyskland har vi
gjort besparingar och blickar nu framåt och kommer ha stort fokus på att
fortsätta att rekrytera nya duktiga medarbetare. I Sverige har vi under första
kvartalet inte ökat antalet säljare i den takt vi önskat. Jag har genomfört
kostnadsbesparingar i koncernen och vi kommer se resultatet av dessa under Q2. 

Vi har nu lanserat en första version i Sverige som vi kommer fortsätta att
utveckla. Sajterna har direkt fått uppskattning av såväl medarbetare som
kunder. Den nya plattformen kommer ge oss större möjligheter till att bygga
vidare på vårt erbjudande och kunna utveckla nya produkter och lösningar för
våra kunder. Dessutom ska den stärka vår position genom bättre SEO. Efter den
svenska lanseringen står nu Onrec och de tyska sajterna på tur att flyttas över
till den nya plattformen. Jag räknar med att det kommer ske under Q2. 

Arbetet med återkommande intäkter ska fortsätta och vi arbetar på att ta fram
nya och attraktiva paketeringar. Att arbeta med att stärka företagets employer
brand är en långsiktig investering som kräver ett längre avtal mellan oss och
kunden. Genom att kunna erbjuda det och en rad olika tilläggsprodukter kommer
vi effektivt kunna hjälpa våra kunder med deras inflöde av kandidater. 

Till sist kommer vi under året att fortsätta jobba mot våra långsiktiga
finansiella mål som är att öka resultatet per aktie om minst 20% per år samt
att nå en rörelsemarginal om 35%. VD, Johan Hultgren

Om NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb,
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB
(publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på
www.netjobs.com.