12:02:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2017-11-10 08:30:00
NetJobs Group AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Viss omsättningstillväxt

JULI - SEPTEMBER

(jämfört med samma period föregående år)

 -- Nettoomsättningen ökade med 5% till 7,6 (7,3) MSEK.
 -- Rörelseresultatet ökade med 33% -0,9 (-1,3) MSEK.
 -- Rörelsemarginalen ökade till -11,5% (-17,9).
 -- Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie ökade till -0,04 (-0,05) SEK.
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -2,1 (3,4) MSEK.JANUARI - SEPTEMBER

(jämfört med samma period föregående år)

 -- Nettoomsättningen minskade med 6% till 27,6 (29,3) MSEK.
 -- Rörelseresultatet minskade till -2,5 (-0,7) MSEK.
 -- Rörelsemarginalen minskade med -9,2% (-2,3).
 -- Resultat efter skatt minskade till -2,5 (-0,8) MSEK.
 -- Resultat per aktie minskade med -0,11 (-0,02) SEK.
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -2,4 (-3,0) MSEK.Händelser under tredje kvartalet

 -- Lansering av den nya plattformen i TysklandVD-kommentar

Nettoomsättningen ökade något under kvartalet till 7,6 (7,3) MSEK. Även
rörelseresultatet var bättre än föregående år, -0,9 (-1,3) MSEK. Kvartalet är
normalt det svagaste under året då säljarna har semester under perioden. 

Under kvartalet har vi arbetat med uppdateringar på sajterna för långsiktig
trafiktillväxt. Ett arbete som även kommer fortgå framåt. Vi har flyttat de
tyska sajterna till den nya plattformen. Det stärker vårt erbjudande i Tyskland
och gör oss mer konkurrenskraftiga. Under Q4 kommer arbetet med att flytta över
Onrec påbörjas. 

Vårt arbete med att skapa mer långsiktiga relationer med kunderna har fortsatt
och vi kan se att de uppdaterade produkterna har tagits emot väl av både
organisationen och kunderna. Det bådar gott inför framtiden och jag kommer
återkomma till det längre fram. Vi ska fortsätta att utveckla och förfina
produkterna för att ytterligare stärka relationen med kunderna och skapa längre
relationer och mer återkommande intäkter. 

Arbetet med att nå våra långsiktiga finansiella mål fortsätter.

VD, Johan HultgrenInformation i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 november 2017. Om NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb,
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB
(publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på
www.netjobs.com.