17:24:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2017-08-18 08:59:00
NetJobs Group AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Andra kvartalet svagare än förväntat

APRIL – JUNI

(jämfört med samma period föregående år)

 -- Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2) MSEK.
 -- Rörelseresultatet minskade till -0,8 (0,1) MSEK.
 -- Rörelsemarginalen minskade till -8,0% (0,7).
 -- Resultat efter skatt minskade till -0,8 (0,3) MSEK.
 -- Resultat per aktie minskade till -0,04 (0,01) SEK.
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade 
till 0,2 (2,4) MSEK
.JANUARI – JUNI

(jämfört med samma period föregående år)

 -- Nettoomsättningen minskade 10% till 20,0 (22,1) MSEK.
 -- Rörelseresultatet minskade till -1,7 (0,6) MSEK.
 -- Rörelsemarginalen minskade till -8,3% (2,8).
 -- Resultat efter skatt minskade till -1,6 (0,7) MSEK.
 -- Resultat per aktie minskade till -0,08 (0,03) SEK.
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade 
till -2,0 (1,2) MSEK
.Väsentliga händelser efter andra kvartalet 2017

Lansering av ny plattform i TysklandVD-kommentar

Andra kvartalet blev svagare än samma period föregående år. I och med
lanseringen av de nya sajterna har vi goda möjligheter framåt. 

Viktigt för att kunna öka tillväxten är att vi lyckas rekrytera rätt
medarbetare, det gäller för både Tyskland och Sverige. Vi har sett över våra
kravprofiler och har nu en klar bild av vad vi behöver för att lyckas. Vi har
också sett över vårt erbjudande. 

Den nya plattformen i Sverige har mottagits väl och arbetet med ytterligare
förbättringar fortgår. Under perioden har vi lanserat den nya plattformen i
Tyskland. De nya sajterna har mottagits väl och kommer ge oss bättre
möjligheter framåt. Arbetet kommer fortsätta med att bygga organisk trafik för
att leverera mer värde till våra kunder. De nya sajterna har bättre sökbarhet
på sökmotorer. Nu ska vi fortsätta att målmedvetet bygga upp trafiken
långsiktigt för att kunna leverera bra värde till våra kunder. 

Jag skrev senast om återkommande intäkter, arbetet med produkter som ska hjälpa
kunderna på längre sikt fortsätter. Vi har sedan de nya sajterna bättre
möjligheter till att lansera och förbättra våra produkter. Längre avtal och
närmare samarbete med våra kunder ska se till att vi fortsätter få fler nöjda
kunder som väljer att fortsätta samarbeta med oss över längre tid, vilket ska
ge mer långsiktiga intäkter. 

Till sist kommer vi under året att fortsätta jobba mot våra långsiktiga
finansiella mål som är att öka resultatet per aktie om minst 20% per år samt
att nå en rörelsemarginal om 35%. VD, Johan HultgrenOm NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb,
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB
(publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på
www.netjobs.com.