16:02:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2017-02-17 09:30:00
NetJobs Group AB
Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

OKTOBER - DECEMBER

(jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade 6% till 12,1 (11,4) MSEK.

• Rörelseresultatet minskade 43% till 0,7 (1,2) MSEK.

• Rörelsemarginalen minskade till 5,6% (10,5).

• Resultat efter skatt minskade 59% till 0,3 (0,8) MSEK.

• Resultat per aktie minskade 59% till 0,02 (0,04) SEK.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 2,4 (3,8) MSEK.JANUARI - DECEMBER

(jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen ökade 1,5% till 41,4 (40,8) MSEK.

• Rörelseresultatet minskade till 0 (3,5) MSEK.

• Rörelsemarginalen minskade till 0% (8,6).

• Resultat efter skatt minskade till 0 (2,6) MSEK.

• Resultat per aktie minskade till 0 SEK (0,12) SEK.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 3,8 (5,5) MSEK.Utsikter 2017

Bolaget förväntar sig en positiv omsättningstillväxt samt en tydligt förbättrad
lönsamhet. VD-kommentar

Under det sista kvartalet ökade nettoomsättningen till 12,1 (11,4) MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade under perioden till 2,4
(3,8) MSEK. Tyskland minskade med -10% jämfört med samma period föregående år.
Det är en besvikelse att vi minskar i Tyskland. På den svenska marknaden ökade
vi med 18% mot samma period. På helåret ökade nettoomsättningen med blygsamma
1,5% till 41,4 (40,8) MSEK och rörelseresultatet minskade till 0 MSEK från
föregående års 3,5 MSEK. Förutom ett tydligt fokus på tillväxt framåt måste vi
säkerställa en lönsam tillväxt. 

Arbetet med att lansera vår nya plattform fortgår. Jag kommer återkomma med
lansering och varumärkesstrategi under året. Detta är något som vi ser fram
emot med spänning och som kommer att innebära ett otroligt lyft för våra kunder
och användare. Vidare kommer det göra oss mer flexibla att kunna implementera
nya produkter som ska stärka vårt erbjudande och långsiktiga arbete med våra
kunder. 

Vi har under året fortsatt att bygga värde i Techjobs.com i form av organisk
trafik. 

Under 2017 kommer vi att fortsätta arbeta med att öka andelen återkommande
intäkter och bredda vårt erbjudande samt stärka våra kundrelationer. Insatser
med att komma närmare kunden och kunna erbjuda bättre lösningar har påbörjats
och det kommer jag återkomma till längre fram. 

För att kunna ta kliv framåt har vi påbörjat ett arbete som syftar till att
tydliggöra vår mission, mål och strategi. Ett oerhört viktigt arbete som kommer
supportera, ge riktning och vara en viktig del i att vi når våra mål. 

Vi kommer jobba mot våra långsiktiga finansiella mål som är att öka resultatet
per aktie om minst 20% per år samt att nå en rörelsemarginal om 35% 

 VD, Johan HultgrenOm NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb,
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB
(publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North.
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på
www.netjobs.com.