19:42:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2020-10-30 08:00:00
Juli - september 2020
 • Omsättningen uppgick till 22,2 MSEK (20,4).
 • EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (1,6).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 3,6 MSEK (-5,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (0,7).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,41 SEK (0,17).
Januari - september 2020
 • Omsättningen uppgick till 56,7 MSEK (59,3).
 • EBITDA uppgick till 5,6 MSEK (3,7).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 6,0 MSEK (-12,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (1,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 SEK (0,23).

VD-kommentar

Det tredje kvartalet 2020 utvecklades på ett positivt sätt för Wonderful Times Group. Försäljningen ökade med 9 % jämfört med samma kvartal föregående år. Bakom försäljningsökningen ligger en stark tillväxt för framförallt Alf (bräd- spel).

EBITDA för kvartalet uppgick till 3,5 MSEK (1,6 MSEK). Resultatförbättringen är en konsekvens av den högre om- sättningen, förbättrad produktmix samt lägre kostnader.

Resultatet före skatt uppgick till 1,8 MSEK (0,7 MSEK) och innehåller en goodwillnedskrivning på 1,0 MSEK (utöver de planenliga avskrivningarna på goodwill). Kvarvarande goodwill, vid kvartalets utgång, är nu nere på 3,2 MSEK.

Den personal som varit korttidspermitterad sedan i våras har under kvartalet successivt ökat sin arbetstid. Fr.o.m. den 1 oktober är alla anställda tillbaka i fullt arbete.

Våra affärsområden har utvecklats olika under detta turbulenta år, med Alf som den klart lysande stjärnan. Efterfrågan hos våra olika kundgrupper har också varierat betydligt. Generellt har andelen av vår försäljning till online-aktörer ökat, en trend vi sett under flera år.

Kassaflödet har varit starkt under året och vid utgången av Q3 uppgick den räntebärande nettokassan till 0,8 MSEK (Q3 2019 var räntebärande nettoskuld 10,2 MSEK).

Vår starka balansräkning är en tillgång oavsett marknadsläge. Vi ser positivt på framtiden och långsiktigt är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att uppnå våra finansiella mål, vilka är:
 • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10 %
 • Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10 %
 • Soliditet på minst 40%
 • Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30 - 40 % av vinsten efter skatt