19:29:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2019-10-31 08:00:00
Juli-september 2019
 • Omsättningen uppgick till 20,4 MSEK (23,1).
 • EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (3,0).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -5,6 MSEK (-1,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (1,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,66).
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,17 SEK (0,43).
Januari-september 2019
 • Omsättningen uppgick till 59,3 MSEK (65,0).
 • EBITDA uppgick till 3,7 MSEK (6,4).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -12,8 MSEK (1,2). Övergången till ny finansierings- lösning innebär ökad kapitalbindning i kundfordringar.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (2,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (1,00).
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,23 SEK (0,74).

VD-kommentar
Precis som jag beskrivit i en lång rad av tidigare kvartalsrapporter genomgår de segment inom vilka Wonderful Times Group ("WTG") är aktiva en betydande förändring. WTG var relativt tidiga med att genomföra en betydande omställ- ning för att möta de nya utmaningar vi såg, och fortsatt ser. Trots det har vi under årets nio första månader fått se vår försäljning minska något jämfört med samma period föregående år. En av de huvudsakliga anledningarna till detta är det fortsatta problem som e-handlarna upplever - med en svag lönsamhet efter många år av kraftig försäljningstillväxt vilket inneburit stora utmaningar för hela vår sektor.

Den svenska marknaden för leksaker kom som tidigare rapporterats att skakas om rejält i och med Top Toys konkurs i slutet av förra året. Det är en händelse som fortsatt kommit att prägla vår bransch under en stor del av detta år.
Jag ser dock framtiden an med tillförsikt, och tror att flera av de utmaningar som branschen upplever i själva verket innebär goda möjligheter för ett WTG som idag står mycket starkt rustat efter flera år av genomgripande förändringar inom vår organisation.

Värt att nämna är ett ökat fokus på en lägre plastanvändning och ett ökat miljöfokus från våra kunder. Det är en spän- nande utveckling, där vi adderat flera miljömässigt smarta produkter och serier i vårt babysortiment och där vi arbetar vidare, bland annat med att utveckla nya produkter och smartare förpackningar.

Julhandeln är som alltid en viktig faktor för oss, och hittills ser vi inget som tyder på någon markant förändring från tidigare år, där det fjärde kvartalet traditionellt inneburit den största försäljningen för oss.