18:20:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2019-08-30 08:00:00
April-juni 2019
 • Omsättningen uppgick till 19,7 MSEK (20,5).
 • EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (1,8).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -0,8 MSEK (1,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (0,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,24).
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,05 SEK (0,2).

 

Januari-juni 2019
 • Omsättningen uppgick till 38,9 MSEK (41,9).
 • EBITDA uppgick till 2,1 MSEK (3,5).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -7,2 MSEK (2,5). Övergången till ny finansieringslösning innebär ökad kapitalbindning i kundfordringar.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (0,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,33).
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,31).

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

På årsstämman i maj 2019 utsågs Ola Brageborn, Christian Appel samt Eva Engelbert till nya styrelseledamöter.

VD-kommentar

Kvartalet inleddes med den återhämtning i omsättning som jag nämnde i föregående kvartalsrapport. Den initiala nedgången, relaterad till Top Toys konkurs, bromsades upp i och med att volymerna fördelades ut på andra branschaktörer. Branschens ledande aktörer inom fysisk handel har tagit över attraktiva butikslägen från den konkursdrabbade kedjan och vi ser nu, efter många års kanalglidning till förmån för e-handel, en ökning av försäljning till den fysiska handeln.

Det är dock en svårnavigerad marknad i kraftig förändring. Kvartalets omsättning har påverkats negativt av de strukturella problem vi ser i e-handeln. E-handelns aktörer brottas med dålig lönsamhet och finansiella, logistiska och organisatoriska utmaningar pga hög tillväxt.

Lönsamheten i kvartalet har påverkats negativt av nämnda volymminskning samt av valutakursens påverkan på marginalbilden.

WTG står dock starkt. Vi är ett lönsamt företag med bred kundbas och en stark finansiell ställning. Vi tar nya spän- nande affärer och jobbar med att hela tiden utveckla och förfina vårt produktutbud. Vi ser att de satsningar vi gjort på nya varumärken, egenutvecklade produkter samt på produkter med hållbarhet i fokus har tagits emot väl. Vi ser fram emot att fortsätta vår omställningsstrategi för att framgent fortsatt vara en relevant aktör i vårt branschsegment.