18:36:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2022-02-18 18:06:36
Oktober till december 2021
 • Omsättningen uppgick till 34,4 MSEK (26,6).
 • EBITDA uppgick till 4,9 MSEK (5,0).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 11,5 MSEK (7,9).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 4,6 MSEK (4,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,9 MSEK (6,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,89 SEK (1,49).

 

Januari till december 2021
 • Omsättningen uppgick till 100,6 MSEK (83,3).
 • EBITDA uppgick till 11,5 MSEK (10,6).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 9,4 MSEK (13,9).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 10,1 MSEK (7,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,4 MSEK (9,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,13 SEK (2,05).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,40 kr per aktie för verksamhetsåret 2021.

VD-kommentar

2021 avslutades med ännu ett försäljningsmässigt mycket starkt kvartal. Nettoomsättningen ökade med hela 29% jämfört med samma kvartal föregående år. För helåret nådde vi därmed över 100 MSEK i försäljning, en milstolpe. Tillväxten är uteslutande organisk. Den positiva utvecklingen är spridd över alla affärsområden och drivs av både merförsäljning till befintliga kunder samt försäljning till nya kunder. Vi upplever att vi har presterat mycket bra på en underliggande stark marknad.

EBITDA för kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (5,0 MSEK). Bruttomarginalen påverkas fortsatt negativt av de kraftigt ökade fraktpriserna. Även om prishöjningar successivt har gjorts under hösten tror vi fraktprisernas negativa inverkan på bruttomarginalen kommer fortsätta i närtid.

Resultatet före skatt uppgick till 4,6 MSEK (4,5 MSEK) och resultat per aktie till 0,89 kr (1,49). Vinst per aktie för jämförelsekvartalet påverkades av en positiv skatteeffekt. Från och med det fjärde kvartalet 2021 börjar skatt, redovisn- ingsmässigt, belasta resultaträkningen. Detta är så klart en effekt av de senaste årens fina resultatutveckling. Kassaflödet kommer dock inte påverkas förrän underskottsavdragen är förbrukade.

Inledningen av 2022 har varit jobbig, med hög sjukfrånvaro, både hos oss och hos många av våra kunder. Läget har förbättrats efter att restriktionerna togs bort den 9:e februari.

Under 2022 kommer flera satsningar på framtiden att göras. Nyanställningar, IT-satsningar och optimering av lager och logistik är några exempel. Målsättningen är såklart att bygga ett större och bättre företag. Ett företag med nöjda kunder samt anställda som trivs och utvecklas. Lyckas vi med det så kommer våra aktieägare också bli nöjda.

Vi har i dagsläget en nettokassa på ca 15 MSEK och vår goda finansiella ställning skapar trygghet och möjliggör för vår planerade expansion. Mot bakgrund av den starka finansiella ställningen har styrelsen beslutat att justera intervallet för utdelning till 30-70% av vinsten efter skatt (30-40% av vinsten efter skatt). De uppdaterade finansiella målen är:

-  Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 10%

-  Långsiktig EBITDA-marginal ska uppgå till minst 10%

-  Soliditet på minst 40%

-  Utdelning till aktieägarna ska utgöra 30-70% av vinsten efter skatt

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,40 kr/aktie (0,70 kr/aktie) för räkenskapsåret 2021, vilket motsvarar 66% av vinsten efter skatt.