19:29:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2019-02-20 08:00:00
Oktober - december 2018
 • Omsättningen uppgick till 24,2 MSEK (26,8).

 • EBITDA uppgick till 1,0 MSEK (4,3). Resultatet är belastat med nedskrivning av fordran på Top Toy A/S med 1,3 MSEK.

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 4,0 MSEK (2,8).

 • Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (2,8).

 • Resultat per aktie uppgick till 1,10 SEK (1,18).

 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,71).

Januari - december 2018
 • Omsättningen uppgick 89,2 MSEK (87,4). 

 • EBITDA uppgick till 7,4 MSEK (8,8). Resultatet är belastat med nedskrivning av fordran på Top Toy A/S med 1,3 MSEK.

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till MSEK 5,2 MSEK (2,7).

 • Resultat efter skatt uppgick till 5,4 MSEK (2,9). 

 • Resultat per aktie uppgick till 2,18 SEK (1,23).

 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 1,46 SEK (0,92).

Väsentliga händelser under och efter rapportperiodens utgång

Per den 30 november hade samtliga innehavare av konvertibler i Wonderful Times Group AB (publ) påkallat konvertering. Konvertibellånet uppgick till 10 000 000 SEK. Konverteringen innebar att aktieantalet ökade med 2 000 000 st och kom efter konvertering att uppgå till 4 403 187 st. Aktiekapitalet ökades med 2 000 000 SEK och uppgick efter konvertering till 4 403 187 SEK.

Den danska leksakskedjan Top-Toy A/S, som har drivit BR- och Toys R Us-butiker i Norden, förklarades den 28 december 2018 i konkurs. WTGs fordran på Top-Toy A/S uppgick till 1,3 MSEK och har skrivits ned i sin helhet.

VD-kommentar

Den allt annat överskuggande händelsen på den nordiska marknaden för leksaker och babyprodukter under slutet av 2018 var danska Top Toys konkurs. Efter att ha ansökt om rekonstruktion i november, meddelade bolaget i slutet av december att de såg en konkurs som enda utvägen. Top Toy var en verklig drake på den nordiska marknaden för spel, leksaker och babyprodukter, med en dominerande ställning i Sverige genom kedjorna BR Leksaker och Toys R Us. För WTGs del kom konkursen att innebära att vi tvingades göra en nedskrivning om 1,3 miljoner kronor - vilket i sin tur ledde till att årets samlade EBITDA-resultat blev något sämre än föregående år. 

Den kortsiktiga påverkan på oss, och på hela marknaden, av konkursen var givetvis mycket negativ. Den enorma konkursutförsäljningen hade en kraftigt negativ effekt på de flesta marknadsaktörer. Detta kom dessutom efter en julhandel som generellt sett inte levt upp till förväntningarna, vilket kunde skönjas inom flera segment än de där WTG är verksamma och som snarare tycktes var en gemensam nämnare för detaljhandelns aktörer. 

När Top Toy själva skriver om orsakerna till sin konkurs handlar det främst om vikande volymer pga. förändrade lekvanor samt på att de varit för sena in i digitaliseringen.

De kortsiktiga effekterna av konkursen var alltså kraftigt negativa för WTG. Framgent är vi dock övertygade om att det öppnas nya, unika möjligheter för vårt bolag när den i särklass största aktören på den svenska marknaden läggs ner. BR Leksaker/Toys R Us var helintegrerade kedjor med egen grossistverksamhet och varuförsörjning - vilket visar på att den affärsmodellen troligtvis inte är nyckeln till framtida lönsamhet inom vårt branschsegment. 

Även om inte heller WTG fullt ut kunnat förutspå styrkan i den omställning som nu präglar marknaden för barn- och babyprodukter samt spel och lek, var vi tidiga med att inleda den omställning som vi ansåg skulle vara nödvändig för att bli en långsiktigt livskraftig aktör med ett attraktivt erbjudande för våra kunder. Som ett resultat av det omfattande omstruktureringsarbete vi genomfört under de senaste 3-4 åren befinner vi nu oss i en mycket god situation när det kommer till att kunna dra fördel av marknadens snabba förändring.

Trots att vi flera kvartal i rad talat om 2019 som året då WTG skulle betala sin första utdelning till aktieägarna, har vi mot bakgrund av den dramatiska avslutningen på 2018 beslutat att skjuta något på denna. Detta mot bakgrund av att vi ser att det finns mycket stora möjligheter till framtida värdetillväxt för våra aktieägare om vi nu istället skruvar upp tempot i vår tillväxt- och omställningsstrategi. Kort beskrivet ska vi använda vår starka finansiella ställning som en språngbräda för en betydande satsning på egna produkter. Detta tror vi är en nödvändighet för att anpassa vårt bolag till en allt snabbare förändring av det nordiska detaljhandelslandskapet. Vi konstaterar helt enkelt, mot bakgrund av den senaste tidens dramatik, att vi gjorde rätt vägval för flera år sedan och skruvar nu upp takten i det arbetet.  

Som ett kvitto på att vår strategi, för att möta en allt snabbare kanalglidning inom våra segment, är framgångsrik kan vi konstatera att vi tagit många viktiga order inom detta segment under det gångna året. En utveckling som ytterligare accelererat under inledningen av 2019.

I oktober 2018 tog vi över distributionen av det snabbväxande varumärket Herobilitys produkter och kort därefter vann Herobility pris för årets barn och babyprodukt inom kategorin sköta, äta sova, något vi givetvis är mycket stolta över. Hållbara, miljövänliga och ekologiska produkter fortsätter att stå i fokus när vi förändrar vår produktportfölj, då vi ser att detta är något som våra kunder i allt högre grad efterfrågar. Mot bakgrund av detta är det extra roligt att konstatera att vår nya produktlinje från Herobility också vunnit branschens pris för årets miljöprodukt!

Slutligen vill jag återigen ta tillfället i akt att tacka er - våra aktieägare, anställda och kunder för ett mycket gott samar- bete under 2018. Sammanfattningsvis - Full fart framåt!