20:16:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2018-10-31 08:00:00
Juli - september 2018
 • Omsättningen uppgick till 23,1 MSEK (22,8).

 • EBITDA uppgick till 3,0 MSEK (2,7).

 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -1,3 MSEK (1,7).

 • Resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (1,2).

 • Resultat per aktie uppgick till 0,66 SEK (0,52).

 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,43 SEK (0,34).

Januari - september 2018
 • Omsättningen uppgick till 65,0 MSEK (60,5).
 • EBITDA uppgick till 6,4 MSEK (4,5).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 1,2 MSEK (-0,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,4 MSEK (0,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,0 SEK (0,05).
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,74 SEK (0,21).

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen inom Wonderfultimes Group (WTG), med en ökad
försäljning och ett ökat EBITDA-resultat jämfört med föregående år. Under årets första nio månader gjorde vi ett resultat
som på EBITDA-nivå var över 40 procent högre än under motsvarande period 2017 och det torde nu stå utan allt
tvivel att årets EBITDA-resultat blir högre än föregående år, sett till helåret.
Med de starka resultat vi nu ser för WTG räknar styrelsen alltjämt med att kunna föreslå stämman 2019 att fatta beslut
om en utdelning för 2018, vilket i sådana fall skulle bli den första i bolagets historia. Målsättningen är sedan att kunna
fortsätta att dela ut pengar till våra trogna aktieägare under kommande år.
Under 2018 har branschens handel från Kina minskat kraftigt, till förmån för handel från Tyskland och Storbritannien.
E-handeln står alltjämt för över 90 procent av tillväxten för vårt segment inom sällanköpshandeln. För 2015 var samma
siffra 23 procent. Det är min bestämda uppfattning att WTG är väl positionerat för denna utveckling.
I vår övergripande produktstrategi ligger att aktivt välja produkter utifrån långsiktigt lekvärde, säkra material och graden
av miljöpåverkan. Vi har under kvartal tre förstärkt vårt produktutbud med det svenska varumärket Herobility. Herobility
utvecklar babyprodukter såsom nappar, nappflaskor och muggar med hållbarhet som ledord. HeroEcobottle är
den första nappflaskan i världen som är tillverkad i glas och växtbaserat material.
Under året har vi fortsatt att göra nödvändiga förändringar i vår sälj- och marknadsorganisation. Det är min fasta övertygelse att
den nya organisation som nu växer fram kommer att kunna leverera ett ännu starkare erbjudande till våra kunder
- vilket givetvis bör resultera i en ökad försäljning framöver.
Slutligen vill jag återigen ta tillfället i akt att tacka er - våra aktieägare, anställda och kunder för ett mycket gott samarbete
under årets första nio månader. Mitt budskap till er är alltjämt att WTG står starkt när vi nu befinner oss mitt i
årets resultatmässigt viktigaste period.