19:54:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2018-08-31 08:00:00
April - juni 2018
 • Omsättningen uppgick till 20,5 MSEK (19,4).
 • EBITDA uppgick till 1,8 MSEK (1,1).
 • Kassa öde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 1,9 MSEK (-0,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (-0,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 SEK (-0,14).
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,20 SEK (-0,01).
Januari - juni 2018
 • Omsättningen uppgick till 41,9 MSEK (37,8).
 • EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (1,7).
 • Kassa öde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 2,5 MSEK (-1,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (-1,1).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,33 SEK (-0,47).
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,31 SEK (-0,13).

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

På årsstämman i maj 2018 utsågs Ann-Catrin Månsson till ny styrelseledamot.

VD-kommentar

Under det andra kvartalet 2018 fortsatte den positiva utvecklingen inom Wonderful Times Group (WTG) och vi har nu kunnat notera tre på varandra följande kvartal med försäljningstillväxt, stigande EBITDA-resultat, starkare kassa öde och förbättrade marginaler - jämfört med motsvarande perioder föregående år. Under det första halvåret 2018 har EBITDA-resultatet fördubblats jämfört med samma period 2017. Det är min fasta förhoppning att denna utveckling kommer att leda till ett helårsresultat på EBITDA-nivå för 2018 som blir det bästa i bolagets historia.

Med denna starka utveckling i ryggen har vi under det gångna kvartalet nått resultat i vår strävan att omförhandla våra krediter - som nu ligger hos en av de större a ärsbankerna och därmed löper med en lägre ränta än tidigare eftersom de har formen av en normal checkkredit. Tillsammans med den överenskomna konverteringen av samtliga utestående konvertibler, till ett totalt nominellt värde om 10 miljoner kronor, kommer detta att leda till att WTG:s nansierings- kostnader sjunker drastiskt från 2019 och framåt. Visst resultat av de omförhandlade krediterna kommer att kunna ses redan under det andra halvåret 2018, även om den fulla e ekten inte uppnås förrän under nästa år.

Den svenska marknaden, liksom marknaden i övriga delar av världen, för barnprodukter och leksaker präglas alltjämt av en tu situation för de traditionella butikskanalerna. Under våren gick Toys-R-Us i konkurs i USA och era nordiska kedjor kämpar med vikande försäljning. Samtidigt ökar försäljningen på nätet och i dagligvaruhandeln, vilket återigen visar att den medvetna satsning på dessa kanaler som vi initierade för ett par år sedan var helt rätt.

Att WTG är en av de största och starkaste aktörerna på den svenska marknaden bör gynna oss när inköpsgruppering- arna nu blir större och växer sig starkare.

Vårt fokus på säkerhet för de produkter som ingår i vårt sortiment har också aktualiserats under det gångna kvartalet - med uppmärksamhet för produktgruppen squishies där höga halter av potentiellt skadliga ämnen konstaterats. Vi ser vår kompetens på detta område som en klar konkurrensfördel och ämnar intensi era detta arbete framgent.

Med de starka resultat vi nu ser för WTG räknar styrelsen alltjämt med att kunna föreslå stämman 2019 att fatta beslut om en utdelning för 2018, vilket i sådana fall skulle bli den första i bolagets historia. Målsättningen är sedan att kunna fortsätta att dela ut pengar till våra trogna aktieägare under kommande år.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att tacka er - våra aktieägare, anställda och kunder för ett mycket gott samarbete under det gångna kvartalet. Mitt budskap till er är att WTG står starkt när vi nu går in i årets resultatmässigt viktigaste period.