01:04:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 Ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamma inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2018-02-20 08:00:00
Oktober - december 2017
 • Omsättningen uppgick till 26,8 MSEK (25,5).
 • EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (2,4).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 2,8 MSEK (0,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (0,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,18 SEK (0,35).
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,25).
Januari - december 2017
 • Omsättningen uppgick 87,4 MSEK (88,7).
 • EBITDA uppgick till 8,8 MSEK (6,1).
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till MSEK 2,7 MSEK (-1,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (-0,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,23 SEK (-0,08).
 • Resultat per aktie vid full utspädning uppgick till 0,92 SEK (0,08).

VD-kommentar
Efter att under flera år ha fokuserat vårt arbete på att genomföra en lång rad tuffa omstruktureringsåtgärder, kunde vi under 2017 äntligen se resultatet av dessa ansträngningar. Med ett EBITDA-resultat om närmare nio miljoner kronor och ett resultat per aktie om 1,23 kronor kan vi konstatera att vi nu gjort en verklig turn-around. Min förhoppning, och övertygelse, är att detta bara är början. Jag är ytterligare stärkt i den tron efter att vi upplevt en god inledning på det nya året, sett till försäljning jämfört med 2017.
Under 2017 förstärkte vi vårt produkt- och säljteam och under 2018 kommer vi att genomföra fler kompletteringar på dessa områden, vilket vi räknar med ska leda till att vi når en försäljningsökning jämfört med 2017. Grunden för en ökad försäljning är redan lagd, då WTG på allvar lyckats etablera sig som en stark leverantör inom de kanaler som uppvisar den starkaste försäljningstillväxten - bland annat inom dagligvaruhandeln, nätaktörer och större varuhuskedjor. Vi har därmed lyckats parera den minskade försäljningen hos de traditionella barn- och leksaksaktörerna och hängt med i den betydande kanalglidning som skett inom de flesta av våra produktsegment.
Det är också glädjande att kunna konstatera att det inte bara är i Sverige vi lyckats bra, utan att vi nu även på allvar börjar etablera oss på bland annat den norska marknaden. Detta arbete är dock fortfarande i sin linda, och vi ser betydande tillväxtmöjligheter på flera av de nordiska marknaderna under de kommande åren.
Ytterligare en förklaring till vårt historiska rekordresultat för 2017 är det faktum att vi stärkt vårt erbjudande inom samtliga produktsortiment (baby, lek och spel) och att vi fortsätter att arbeta med våra egenutvecklade produkter, där marginalen i många fall är mycket god. Detta samtidigt som vi arbetar vidare med att kvalitetssäkra hela vårt sortiment, med ett ökat fokus på produkter och varumärken med hållbarhet som ledord. Detta manifesterar sig i ett ökat utbud av produkter framtagna av återvunna och ekologiska material - med en allt lägre grad av miljöpåverkan som resultat. 

I och med att vi träffat en uppgörelse med samtliga innehavare av den konvertibel om nominellt 10 miljoner SEK som löper ut i slutet av 2018 är vår finansiella stabilitet tryggad, då vi redan idag vet att full konvertering kommer att uppnås. Därefter kommer vår nettobelåning att vara låg, vilket i kombination med starka kassaflöden lett till att bolagets styrelse nu arbetar med att ta fram en utdelningspolicy med en tydlig målsättning - att föreslå årsstämman som hålls våren 2019 att fatta beslut kring en utdelning, vilket i sådana fall skulle vara den första i WTGs historia.
Årets omsättning har påverkats negativt av den omfattande konflikten i Göteborgs hamn. Detta har för oss blivit extra kännbart då detta inträffat under vår mest kritiska period på året, perioden då vi tar emot och levererar ut stora varuvolymer inför julhandeln. Konflikten har inneburit betydande leveransförseningar och ökade transportkostnader för omdirigerade varuvolymer. Vi kan dock konstatera att vi lyckats säkerställa kritiska leveranser och möta stora delar av det omsättningstapp som leveransförseningarna orsakat med ökningar inom andra segment.
Slutligen vill jag tacka samtliga anställda, aktieägare, kunder och leverantörer för ett mycket gott samarbete under det gångna året. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att arbeta tillsammans med er under 2018 och framåt för att uppnå ett ännu starkare erbjudande och förbättrade resultat för WTG!